DRIKKEVANN: Sylvi Listhaug har kartleggingen av drikkevannet i Norge som hun ba om etter Askøy-skandalen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Under halvparten av kommunene svarte Sylvi Listhaug om vann: – Veldig skuffende

Rapporten fra den landsomfattende kartleggingen folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) satte i gang etter drikkevannsskandalen på Askøy er klar.

Men av de 422 kommunene i Norge som skulle svare Mattilsynet på en undersøkelse om drikkevannsutfordringer, var det bare 149 kommuner som svarte, sier Sylvi Listhaug til VG.

– Jeg vil si det at det er veldig skuffende, og det er også litt bekymringsfullt, jeg lurer på hvorfor man ikke svarer – om det er fordi man ikke har saker og ting på stell.

Folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) iverksatte den landsomfattende kartlegging av drikkevannet etter Askøy-skandalen. Over 2000 innbyggere ble, etter at det kom bakterier i drikkevannet på Askøy. Dødsfallene til en ett år gammel gutt og en 72-årig kvinne ble knyttet til smitteutbruddet.

Rapporten er basert på årlige rapporter fra vannverkene og en kartlegging der alle landets kommuner ble bedt om å rapportere inn om vedlikeholdsplaner og investeringsbehov for vannverk og ledningsnett. I tillegg har Mattilsynet basert rapporten på tidligere tilsyn ved vannverkene.

Konklusjonen i rapporten er at drikkevannet er trygt i Norge.

les også

Prøveresultater fra Askøy: Hestemøkk i vannet

– Trygt drikkevann

– Har det egentlig kommet noe nytt frem i denne rapporten, eller er den bare en stadfesting av det vi allerede vet?

– Vi vet jo at dette har vært et problem, og så har vi nå fått oversiktstabeller og kartlagt en del kommuner som har sendt inn informasjon til oss. Det en rapport som viser litt hva som er status, hvor man er flinkere, og hvor man ikke er fullt så flink. Jeg er glad for å ha fått rapporten, jobben er nå å få kommunene til å ta på arbeidet med investeringer.

– Kjenner du deg nå tryggere på at det som skjedde på Askøy ikke kan skje igjen?

– Nei, det er all grunn til å ta dette på alvor, og spesielt fremover nå så må det gjøres en stor jobb i mange av landets kommuner for å ruste opp ledningsnettet, sikre god beredskap, og ta tak i situasjonen for å sikre trygt og godt vann i springen, sier Listhaug.

– Hva med alle de kommunene som ikke har svart?

– Mattilsynet må følge dem opp enda tettere i tilsynsprosjektet som skal gjennomføres neste år. Tilsynet kommer ikke til å slippe taket på dem. Jeg lurer jo da på hva ståa er i disse kommunene som ikke har svart.

les også

Askøy: Ettåringens dødsfall skyldes blodforgiftning

Dårlig ledningsnett

Det rapporten tar opp som en av de største utfordringene fremover, er at Norge har mye gammelt og dårlig ledningsnett. Det har lenge vært en kjent problemstilling at det er mye vann som lekker ut av Norske vannrør, og at det er store behov for oppgraderinger.

– Her er det kommuner som har 60 prosent lekkasje. Det vi i hvert fall ser er at det er nødvendig å ta grep.

Det er kommunene som betaler for investeringer i ledningsnettet, med vannavgiften fra innbyggerne. Listhaug avviser at staten skal være med på å ta regningen for noen av de omfattende investeringsbehovene.

– De kommunene som må gjøre investeringer, de må også da skru opp vannavgiftene for å finansiere det. Her er det et selvkostprinsipp.

les også

Nytt kokevarsel på Askøy etter e.coli-funn

FORURENSET: Det var i dette vannbassenget på Askøy at forurensning hadde trengt inn i vannet. I Mattilsynets rapport står det at mange drikkevannsbasseng er mangelfullt sikret. Foto: Paul S. Amundsen / VG

Nytt kompetansesenter

I rapporten tas det også opp at det mange steder er nødvendig med bedre beredskapsplaner, og ha flere beredskapsøvelser.

– Kommer dere til å foreta dere noe på bakgrunn av denne rapporten?

– Heldigvis er det sånn at regjeringen har jobbet med dette over år. Man har revidert drikkevannsforskriften og stilt strengere krav til vedlikehold av ledningsnettet og beredskap. I tillegg har vi satt i gang et stort prosjekt som skal avsluttes neste år som skal gi oversikt over hvor mange som blir syke av drikkevann. Det er Folkehelseinstituttet som gjør den kartleggingen. En sykdomstilfeller kan rett og slett skyldes vann, og det er jo ubehagelig å tenke på.

les også

Kritiserer Mattilsynet for ikke å stoppe dyremishandling

Listhaug sier det også at regjeringen har bevilget 20 millioner til å starte opp et nasjonalt kompetansesenter for ledningsteknologi på NMBU på Ås.

– I går hadde jeg også møte med mange aktører, fordi det er satt av penger i statsbudsjettet for neste år til å opprette program for teknologiutvikling i vannbransjen. Det handler om å utvikle ny teknologi, få ned kostnader og opp investeringer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder