Avdekket radioaktive lekkasjer i Norskehavet

Det er 30 år siden atomubåten Komsomolets sank. Nå har norske forskere avdekket radioaktive utslipp opptil 800.000 ganger høyere enn normalen.

Mandag ettermiddag ble det tatt vannprøver fra et ventilasjonsrør på ubåten, som ligger på rundt 1700 meters dyp i Norskehavet.

Flere prøver tatt inni og rundt et ventilasjonsrør på ubåtvraket viste et nivå av radioaktivt cesium som er langt høyere enn det som normalt finnes i Norskehavet, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider onsdag.

les også

Bakgrunn: 30 år siden atomubåt sank – fortsatt en mulig radioaktiv trussel

Det høyeste nivået som ble målt var 800.000 ganger høyere enn normalen. Andre prøver fra samme rør skal ikke vist forhøyede nivåer.

– Vi tok vannprøver inne i akkurat dette røret fordi russerne har dokumentert lekkasjer herfra både på 90-tallet og sist i 2007. Det var derfor ikke overraskende at vi også fikk utslag her, sier toktleder Hilde Elise Heldal i Havforskningsinstituttets melding.

les også

14 døde etter brann i russisk undervannsfartøy

Atomubåten har en kjernefysisk reaktor og to torpedoer med atomstridshoder om bord. 42 mennesker omkom i ulykken 7. april 1989, da det brøt ut brann i styrerommet.

Ikke fare for mennesker eller fisk

Nivåene forskerne fant i prøven var omtrent 100 Bq per liter. Nivåene ellers i Norskehavet i dag er rundt 0,001 Bq per liter, ifølge Havforskningsinstituttet .

Likevel påpekes det at det hverken skal være fare for mennesker eller fisk.

– Det er helt klart et høyere nivå enn det vi vanligvis måler i havet, men nivåene vi nå har funnet, er ikke alarmerende, mener Heldal.

– Det vi har funnet på toktet har svært liten betydning for norsk fisk og sjømat. Nivåene i Norskehavet er generelt svært lave, og forurensningen fra «Komsomolets» fortynnes raskt, så dypt som vraket ligger, fortsetter hun.

Vil undersøke prøver nærmere

Toktet er den grundigste kartleggingen av «Komsomolets» norske forskere har gjort noen gang.

– Vi har ønsket å få til et tokt med undervannsfarkost i flere år. «Ægir 6000» gjør at vi kan vite nøyaktig hvor vi tar prøvene rundt vraket, og ikke minst har vi hatt mulighet til å gå over med kamera, zoome inn og observere hele atomubåten bit for bit, sier Heldal.

Det ble også tatt prøver av sjøvann, havbunn og organismer rundt vraket. Disse skal undersøkes nærmere når forskerne er tilbake.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder