FÅR STØTTE: Lokalbefolkningen i Trondheim reagerer sterkt på at Abbasi-familien ble tvangsutsendt. Her er Taibeh (20) på scenen under en støttekonsert for familien i 2018. Foto: Ole Martin Wold

Vil ha stans i returer til Afghanistan

SV og MDG krever stans i alle returer til Afghanistan etter Abbasi-saken, men vil møte motstand på Stortinget.

Tidligere denne uken varslet KrF, Venstre og Frp at de vil reforhandle asylforliket i lys av Abbasi-familiens utsendelse. Nå vil SV og MDG ha full stans i returer og foreslår at Stortinget allerede på fredag må ta stilling til dette.

Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) forklarer at bakgrunnen for forslaget er todelt.

– Det viktigste å få behandlet raskt nå er en stans i alle returene til Afghanistan og få rimelighetsvilkåret på plass igjen, sier han.

Haltbrekken viser til en FN-rapport fra 2017 som slår fast at over 1.100 sivile ble drept og skadd i 2016.

– Det er uansvarlig å sende folk tilbake uten en skikkelig vurdering av situasjonen, sier Haltbrekken.

Han peker på Abbasi-familien og mener en stans i returen vil gi familien og andre afghanske familier en sårt tiltrengt ro.

les også

Asylbarnadvokat om Abbasi-saken: – Det er dårlig jus

Natt til lørdag forrige uke ble Ehsan (16), Taibeh (20), Yasin (22) og moren Atefa Rezaie hentet av politiet i Trondheim for å bli uttransportert av Norge.

Da familien mellomlandet i Istanbul, ble morens helsetilstand vurdert til å være så dårlig at hun ikke kunne sendes til Kabul. Mens moren nå er transport tilbake til Norge, skal de tre søsknene transporteres til Afghanistan alene.

Håper på støtte

– Vi har vært vitne til en dramatisk og mislykket utkastelse. Derfor foreslår vi at det skal være egne uavhengige tilsyn med på slike utsendelser, sier Haltbrekken.

– Hvem skal gjennomføre disse tilsynene?

– Det er et eget tilsynsråd for Trandum der relevante aktører fra sivilsamfunnet kan være med på reisene, forklarer Haltbrekken.

Haltbrekken er positiv til at forslaget vil få støtte fra de andre partiene.

– Vi ser nå at det er et opprør på gang i fere partier. Ordføreren i Trondheim (Rita Otervik (Ap), red.anm.) ha vært tydelig på at Abbasi-familien får bli. Jeg håper at flertallet på Stortinget ser hvilke dramatiske opplevelser Abbasi-familien har vært utsatt for, sier han.

Haltbrekken håper særlig på støtte fra Venstre, KrF og Ap.

– De sitter på et stort ansvar for å gjeninnføre humanitet i asylpolitikken. Det kan de gjøre nå, sier han.

les også

Abbasi som moralsk kompass

– Behandles som rettsløse mennesker

– Abbasi-saken, som hele Norge ble vitne til nå i helgen, har avslørt en praksis som ikke hører hjemme i noen rettsstat som ønsker å ta menneskerettigheter på alvor. Den avslørte hvor farlig norsk asylpolitikk er, og hvor dårlig rettssikkerhet det er for asylsøkere, sier stortingsrepresentant Une Bastholm (MDG).

– Vi legger frem dette forslaget fordi vi ønsker at Stortinget stanser tvangsutsendelsene til Afghanistan, som er et av de aller farligste landene i verden.

Bastholm mener Stortinget må ta innover seg at de har vært med på å gi Frp full ryggdekning i å behandle asylbarn og deres familier som rettsløse mennesker.

– Jeg vet at det er uenigheter internt i regjeringen, og jeg tror vi har en bedre sjanse til å få til endringer i både tvangsutsendelser til Afghanistan, og å få inn en ny formulering om rimelighet, i etterkant av Abbasi-saken. Denne saken har gjort det tydelig for alle hvor hjerteløs asylpolitikken er, sier hun.

les også

Abbasi-søsknenes advokat: – De har vært under konstant overvåkning

Får ikke støtte

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Masud Gharahkhani forteller at de ikke ønsker å gjeninnføre rimelighetsvilkåret.

– Abbasi-saken handler ikke om rimelighetsvilkåret. Saken var også avgjort av utlendingsmyndighetene før det ble fjernet, skriver han i en SMS.

Gharahkhani opplyser at Arbeiderpartiet vil ha en mer rettferdig flyktningpolitikk, hvor vi styrer fra asylsøkere ved grensen til å prioritere kvoteflyktninger som er anerkjent av FN.

– Vi vil også hjelpe flere flyktninger i nærområdene gjennom en solidaritetspott.

Gharahkhani peker på at Norge ifølge loven ikke kan sende noen til et område der han eller hun står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff, eller bli sendt videre til et slikt område.

les også

Legeforeningen vil vurdere Abbasi-saken

– Den vurderingen gjøres av utlendingsmyndighetene og jeg vil advare sterkt mot at Stortinget skal begynne og gjøre sine egne sikkerhetsvurderinger av land. Her må vi på Stortinget basere oss på de vurderingene som myndighetenes fagpersoner gjør.

Heller ikke KrF vil støtte forslaget.

– Vi har tidligere fremmet returstans til Afghanistan, og blitt nedstemt på det. Det er ikke aktuelt for oss å fremme dette igjen nå, sier Thorhild Barstad (KrF).

Barstad tok mandag til orde for å reforhandle asylforliket.

– Det var blant annet med sikte på å se om menneskelige hensyn og rimelighetsvurdering burde sees på igjen. Venstre hadde utspill om det samme, men både Ap, Sp, Høtyre og Frp har avvist dette. Det er dermed ikke realistisk å få flertall for dette, mener hun.

VG har ikke lyktes med å få tak i Guri Melby, som er innvandringspolitisk talsperson i Venstre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder