VG felt i PFU

Pressens faglige utvalg slår fast at VG har brutt to punkter i Vær Varsom-plakaten.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Verdens Gang (VG) om Laila Anita Bertheussen, samboeren til daværende justisminister Tor Mikkel Wara. VG omtalte at Bertheussen var siktet for å ha tent på en bil utenfor egen bolig og for å ha diktet opp en straffbar handling. Avisen skrev at PST hadde sikret bevis fra et overvåkingskamera som Bertheussen og Wara ikke var klar over ble satt opp.

Klager er Laila Anita Bertheussen, som klager via advokat. Klager mener VG har publisert en uriktig opplysning som har rammet henne hardt: det er feil at hun ikke var orientert om det omtalte overvåkingskameraet. Klager mener artikkelen skapte et inntrykk av at PST har bevis mot henne. Slik klager ser det, burde avisen forelagt opplysningen for advokaten, slik at han kunne avkreftet den. Klager mener opplysningen utløste rett til samtidig imøtegåelse. Ifølge klager burde VG dessuten rettet feilen raskere. Artikkelen var forhåndsdømmende, mener klager.

VG avviser at god presseskikk er brutt. Avisen innrømmer at å ha publisert en uriktig opplysning; samboerparet var orientert om kameraet. Men ifølge VG gjelder dette kun én setning i brødteksten, som dessuten ikke var sentral for saken. VG kan ikke se at opplysningen utløste rett til samtidig imøtegåelse. Avisen opplyser også at det tok tid å rette artikkelen fordi redaksjonen var nødt til å kontrollere om opplysningen var feil, noe som ble vanskeliggjort av at klagers advokat var utilgjengelig. VG kan ikke se at omtalen utgjør en forhåndsdom. 

Pressens Faglige Utvalg (PFU) understreker at mediene må kunne omtale kriminalsaker også på et tidlig stadium i etterforskningen. I dette tilfellet omtalte VG bevismateriale på et tidspunkt der en person var siktet, men utvalget påpeker at det i seg selv ikke utgjør et presseetisk brudd. Utvalget kan ikke se at omtalen medførte forhåndsdømming av klager, jf. VVP 4.5. Det kommer klart frem av artikkelen at klager bare var siktet.

Utvalget merker seg at VG innrømmer å ha publisert en uriktig opplysning. Det var feil at klager og statsråden ikke var orientert om det omtalte overvåkingskameraet. 

VVP 4.14 sier at den som utsettes for sterke beskyldninger, skal få imøtegå faktiske opplysninger. PFU mener imidlertid at den feilaktige opplysningen ikke var en sterk beskyldning som utløste denne retten.

Derimot er det relevant å se feilen opp mot VVP 3.2, om opplysningskontroll og kildebredde. Pressen har et ansvar for å kontrollere at opplysninger er korrekte før de publiseres. PFU merker seg at VG sjekket den aktuelle opplysningen med andre kilder. VGs kilder var imidlertid anonyme, og informasjonen som redaksjonen fikk, var ikke korrekt. PFU understreker at VVP 3.2 ber pressen være spesielt aktsom når informasjon kommer fra anonyme kilder. Slik PFU ser det, burde redaksjonen gjort mer for å kontrollere opplysningen. Hvis dette ikke lot seg gjøre, burde VG tatt forbehold. Utvalget er uenig med VG i at den aktuelle opplysning ikke var sentral for saken.

VG rettet feilen, men dette ble gjort først en måned etter at artikkelen ble publisert. PFU mener rettelsen kom for sent, jf. VVP 4.13: «Feilaktige opplysninger skal rettes og eventuelt beklages snarest mulig.»

VG har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.13 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 25. september 2019

Anne Weider Aasen, Stein Bjøntegård, Liv Ekeberg, Nina Fjeldheim, Gunnar Kagge, Kristin Taraldsrud Hoff, Øyvind Kvalnes

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder