TILSTO: Barnebarnet erkjente samtlige fohold da hun møtte i Oslo tingrett i midten av september. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Dom: Barnebarn svindlet bestemor for én million kroner

Behovet for penger var så stort for barnebarnet at hun valgte å lure sin egen bestemor – som hun visste var en gammel og sårbar dame med sparepenger.

I en fersk dom fra Oslo tingrett kommer det frem at de grove bedrageriene pågikk fra januar 2015 til september 2017.

Barnebarnet opprettet først 21 bankkonti, før hun blant annet sendte falske e-poster og tekstmeldinger til bestemoren hvor hun utga seg for å være bankansatt eller advokat.

«Siktede benyttet de samme metoder over en lengre periode på ca. 2 ½ år, og hun var bevisst på å oppgi ulike konti for ikke å vekke mistanke. (...) Hun utnyttet således slektskapsforholdet.», står det i dommen.

les også

Dømt for bedragerier og skyldte penger til lokalbefolkning – stiller som ordførerkandidat

Tilsto alt

I e-postene og tekstmeldingene skrev barnebarnet om fiktive gjeldsforhold og at bestemoren risikerte domfellelse om ikke gjelden ble betalt, ifølge dommen.

Bestemoren våget ikke å gjøre annet enn å overføre penger. Totalt har politiet nøstet opp 98 transaksjoner og en totalsum på 965.236 kroner.

Barnebarnet la alle kortene på bordet i Oslo tingrett sist uke og avga en uforbeholden tilståelse.

«Det er ikke tvil om at bedrageriet er grovt jamfør beløpets størrelse.», står det i dommen.

– Det er en tragedie, det er vel det som er å si om den saken, sier barnebarnets forsvarer, Solveig Kristine Høgtun, til VG.

– Hvordan stiller hun seg til dommen?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg ønsker ikke å kommentere saken.

les også

Krever halvannet års fengsel for Mazyar Keshvari

«Behovet for penger ble som en avhengighet»

Tingretten mente at den endelige straffen måtte være merkbar for barnebarnet slik at hun ikke fristes til å fortsette med tilsvarende bedragerier på nytt.

«Dette er særlig aktuelt da siktede har forklart at hennes behov for penger ble som en «avhengighet».», skriver retten i dommen.

Barnebarnet ble dømt til fengsel i syv måneder. I tillegg ble hun dømt til å betale nesten 1,1 millioner kroner i erstatning til bestemoren.

Aktor Hans Lyder Haare kaller saken «spesiell»:

– Dommen kan virke lav, men det er noen år siden dette skjedde. Bestemoren har også i anmeldelsen gitt uttrykk for at hun ikke ville ha barnebarnet straffet - hun ville bare ha pengene sine tilbake. Vanligvis ligger bedragi i denne størrelsesordenen på rundt ett års fengsel, så dommen er mild. Det skyldes at det ligger nære, familiære forhold til grunn, sier han til VG.

– Dommen bærer også preg av at tiltalte har tilstått alle forhold, og beskrev seg selv som pengegal i retten. Hun sa også at hun var glad for å ha blitt anmeldt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder