Black Box-teateret på Grünerløkka i Oslo. Teaterdirektøren og kunstnerne bak forestillingen «Ways of Seeing» ble forrige uke siktet for krenkelse av privatlivets fred. Søndag ble imidlertid saken henlagt, fordi intet straffbart forhold var bevist. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Advokat varsler klage på politiets opptreden i Black Box-saken

Black Box-teaterets advokat mener politiet krenket ytringsfriheten og ikke lot tvilen komme teateret til gode. Han vil klage på politiet og påtalemyndigheten.

  • NTB – Fredrik Moen Gabrielsen

– Jeg holder på å utarbeide en klage på både politiet og påtalemyndighetens behandling av Bertheussens anmeldelse av mine klienter. Prosessen sett i helhet innebar krenkelse av uskyldspresumsjonen og ytringsfriheten, sier advokat Jon Wessel-Aas til NTB.

Den såkalte uskyldspresumsjonen er et grunnleggende rettsprinsipp om at man er uskyldig inntil man er endelig dømt, altså at tvilen skal komme den anklagede til gode.

Wessel-Aas representerer teateret, som i desember i fjor ble anmeldt av justisminister Tor Mikkel Waras (Frp) samboer Laila Anita Bertheussen. Bakgrunnen for anmeldelsen var at det i teaterforestillingen «Ways of seeing» ble brukt bilder av Wara og Bertheussens bolig, uten samtykke fra samboerparet.

Onsdag forrige uke ble teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og tre andre kunstnere siktet for å ha krenket privatlivets fred. Siktelsen skapte store reaksjoner og ble betegnet som «en alvorlig inngripen i kunstnerisk frihet» av Norsk teater og orkesterforening. Søndag ble imidlertid saken henlagt.

les også

Slik forklarer politiet Black Box-henleggelsen

Black Box-teaterets advokat Jon Wessel-Aas, mener hans klienter ble utsatt for krenkelse av ytringsfriheten og at tvilen ikke kom det anklagede teateret til gode. Nå varsler han at han vil sende inn en klage på politiet og påtalemyndighetens håndtering av saken. Foto: Arkivfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Uryddig prosess

Både statsminister Erna Solberg (H) og Wara har tidligere rettet kritikk mot teaterforestillingen.

– Både den nå permitterte justisministeren og statsministerens uttalelser om saken og mine klienter vil inngå i konteksten som behandlingen må vurderes i, sier Wessel-Aas.

Halvard Helle, teaterdirektør Sibues advokat, mener at siktelsesprosessen har vært uryddig fra politiets side.

– Prosessen har vært svært uryddig og reiser flere spørsmål som det vil være av betydning å få svar på. Det er viktig at påtalemyndigheten tar lærdom av slike feil for å unngå at de skjer igjen, sier Helle til NTB.

les også

Dagbladet om Wara-saken: Bevisene som førte til pågripelse

Avviste ransakelsestillatelse

Forrige måned omgjorde statsadvokat Andreas Strand politiets henleggelse av saken mot det omstridte Black Box-teateret.

I forbindelse med siktelsen av kunstnerne bak forestillingen forrige uke, bad politiet Oslo tingrett om tillatelse til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis.

Tillatelsen ble imidlertid avvist av tingretten, som i sin kjennelse stilte spørsmål ved om grunnlaget for siktelsen dreier seg om straffbare forhold. Avgjørelsen ble anket til lagmannsretten, men søndag valgte politiet å henlegge saken, med begrunnelsen at intet straffbart forhold var bevist.

les også

Politiet henlegger saken mot Black Box Teater: – Jeg er glad på vegne av Norge

Vil gjennomgå prosessen

Statsadvokat Andreas Strand erkjenner at kommunikasjonen med politiet var for dårlig og varsler nå at de vil gjennomgå prosessen. Foto: Arkivfoto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Statsadvokat Andreas Strand sier han aldri ba om ransaking i Black Box-saken og erkjenner at kommunikasjonen med politiet var for dårlig, ifølge NRK.

Statsadvokaten varsler at de vil gjennomgå prosessen.

– Nå skal statsadvokaten og Oslo politidistrikt gjennomgå håndteringen av denne saken, og det skal gjøres i nær fremtid. Det er noe begge parter har tatt initiativ til, sier han til NRK.

Strand erkjenner at kommunikasjonen mellom ham og politiet var for dårlig.

– Sett i ettertid er jeg av den oppfatning at det skulle vært en bedre dialog mellom politiet og meg før de utferdiget siktelse og begjærte ransaking, sier Strand.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder