Retten om Breivik: Kald og kynisk

IKKE NØDRETT: Tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen avviser at Breivik kan påberope seg nødrett. Foto: Reuters

Dommerne kritiserer den første rapporten

OSLO TINGHUS (VG Nett) Dommerne i Oslo tingrett er ikke enig i mange av konklusjonene i den første sakkyndig-rapporten.

 • Marianne Vikås
 • Tim Peters
 • Geir Arne Kippernes
 • Eva-Therese Loo Grøttum
 • Dennis Ravndal
 • Tor-Erling Thømt Ruud
 • Sigrid Helene Svendsen
 • Lars Joakim Skarvøy
 • Dyveke Nilssen
 • Morten S. Hopperstad

Artikkelen er over åtte år gammel

De to fagdommerne og tre lekdommerne gikk imot aktoratets påstand om at Anders Behring Breivik ikke kan straffes, og dømte terroristen til 21 års forvaring med en minstetid på 10 år

Siden to forskjellige team med rettsmedisinske sakkyndige har kommet med to forskjellige konklusjoner om Breiviks sinnstilstand, var det flere som ble overrasket da dommerne valgte å dømme ham som tilregnelig.

Den første erklæringen, fra Torgeir Husby og Synne Sørheim, konkluderer med at Breivik var psykotisk. Da den andre erklæringen, skrevet av Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, konkluderte de med at massemorderen er tilregnelig.

Flere av vitnene i rettssaken sa at de ikke var enig i Husby og Sørheims vurdering, og Arntzen påpekte flere mangler ved den da hun leste opp dommen. Dommeren gikk gjennom den punkt for punkt.

Dommen viser til at den politiske konteksten Breivik opererte i, så å si er fraværende i Husby og Sørheims framstilling.

LES BEGGE RAPPORTENE HER

- Retten savner en bredere diskusjon om Breiviks utsagn, særlig knyttet til den høyreekstreme subkulturen han tilhører, sa Arntzen.

Savnet drøfting

Flere på tilhørerbenken lukket øynene og hørte på dommerens redegjørelse om massemorderens sinnstilstand. Andre så ned i gulvet. Massemorderen selv smilte mens han hørte på Arntzen.

Dommeren sa at retten også savnet at Husby og Sørheim drøftet alternative forklaringer til det de har stemplet som perseptuelle vrangforestillinger. De to første sakkyndige mente at Breiviks utsagn om å kunne skjønne hva andre tenker, er en slik vrangforestilling.

Hun nevnte eksempelvis at slike drøftelser kunne være å ta Breivik på ordet for å mene å være en menneskekjenner, eller at det kunne være uttrykk for en grandios og narsisistisk personlighet.

- Kald og kynisk

- Retten er naturlig nok enig med de sakkyndige i at et selverklært ansvar for hvem som skal leve eller dø. Tiltalte har derimot kynisk og kaldt innrømmet at målet hans med å drepe uskyldige var politisk motivert, sier Arntzen.

Retten påpekte at tiltalte har forklart at valgene av ofre var politisk motivert, og at han kynisk og kaldt valgte ut sine ofre.

- Retten mener dette ikke er en umulighet - hvor forkastelig det enn måtte være, sa Arntzen.

- Retten mener etter dette at tiltalte ikke har hatt vrangforestillinger til å falle inn under kriteriet.

Hva mener du? Si din mening om dommen her

Massemorderen humret og smilte da dommer Arntzen leste opp hans egen påstand i samtaler med rettspsykiaterne om at han skal bli regent i Norge og ta navnet Sigurd Jorsalfar 2.

Gjeldende rett er at det ikke stilles like høye krav til tilregnelighet som til skyldsspørsmålet, men at det ikke er nok med sannsynlighetsovervekt. Det ligger altså et sted mellom «bevist utover enhver rimelig tvil» og «sannsynlig».

- Retten mener det er uheldig at lovbrytere blir overført til tvungen psykisk helsevern om de ikke har et reelt behandlingsbehov. Det er riktignok mulig å overføre til kriminalomsorgen, men vilkårene er snevre, sier Arntzen.

- Beviskrav oppfylt

Forsvaret argumenterte for at beviskravet måtte senkes siden Breivik selv ville bli dømt som tilregnelig. Det er ikke dommerne enige i.

- Retten finner uansett at beviskravet er oppfylt for tilregnelighet, sier dommer Arntzen.

Hun understreker også at det er prinsipielt betenkelig å frata lovbrytere skyldevne.

- Det er også noe med soning. At den som har gjort noe får en mulighet til å gjøre opp for seg. Det er også noe betenkelig med en urettmessig sykeliggjørelse av deres sinn, også i forhold til samfunnet og dem som er rammet er det viktig at de som har skyldevne faktisk straffes.

Breviks bruk av såkalte neologismer og usammenhengende tale har vært et tema i rettssaken.

- Observanden er tidvis vanskelig å følge. Han kretser rundt samme tema om han får snakke fritt. Også i retten har Breivik kommet tilbake til temaer han bryr seg om. Men dette endte ikke i usammenhengdende tale. Neologismer skal være totale uforståelige ord. Kommisjonen sa i retten at de mente Husby og Sørheim brukte neologismebegrepet på en utradisjonell måte.

- Tørrisen og Aspaas har funnet de samme ordene på nettet, der de brukes i miljøene. En del av dem stammer også fra World og Warcraft, sa Arntzen.

Arntzen leser opp flere utsagn fra helsepersonellet som har hatt mye med massemorderen å gjøre. Samtlige har vært uenige med Husby og Sørheim.

- Retten bemerker også avslutningsvis at politiet som pågrep og avhørte ham i timesvis ikke har lagt merke til mentale problemer.Hverken politi eller behandlende personell har funnet noen tegn. Retten mener det gir solid støtte til vurderingene gjort av Aspaas og Tørrisen, sa Arntzen.

Avviser nødrett

Etter å ha gått gjennom hvert enkelt drap, gikk fagdommer Arne Lyng over på straffebestemmelsene som er anvendt i dommen.

VG DIREKTE: Følg domsavsigelsen i VG Direkte i tekst og bilder

- Tiltalte har hevdet nødrett for å nå sine politiske mål. Jeg skal kort si noe om det. Hverken straffelovens bestemmelser eller internasjonale menneskerettigheter tillater drap på politikere, statsansatte og politisk engasjerte ungdommer, sa Lyng før han fortsatte:

- Derfor kan den anførselen åpenbart ikke føre frem, sier Arntzen.

Les også

 1. Rettspsykiater Aspaas vil ha debatt om norsk rettspsykiatri

  (VG Nett) Dommerne dømte i tråd med rettspsykiaterne Apaas og Tørrisens konklusjon.
 2. Eskil Pedersen: Håper det ikke blir ankesak

  (VG Nett) Eskil Pedersen sier at han er lettet over at Anders Behring Breivik ble funnet tilregnelig, og håper det ikke…
 3. «Det ble telefonert med venner og famile. Dels for å etterlyse hjelp, dels for å ta farvel»

  OSLO TINGRETT (VG Nett) Dommerne har valgt å gå gjennom drapene på hvert enkelt av de 77 ofrene for terrorhandlingene…
 4. Psykiatere: Derfor er dommen riktig

  (VG Nett) Flere rettspsykiatere mener det eneste riktige var å dømme Anders Behring Breivik som tilregnelig.
 5. - Kunne stått overfor en rettsskandale

  (VG Nett) Det var en smilende Anders Behring Breivik som omfavnet domsslutningen i Oslo tingrett fredag.
 6. Breivik på bakrommet: - Ingen overraskelse

  OSLO TINGHUS (VG Nett) Etter å ha fått dommen han ønsket seg, sa Anders Behring Breivik (33) at den ikke kom som en…
 7. Høyre: - Tenk hva som hadde skjedd om vi bare hadde hatt én rapport

  (VG Nett) André Oktay Dahl mener bare tilfeldigheter gjorde at retten fikk to rapporter og nå dømmer Breivik som…
 8. Slik blir Breiviks liv i fengsel

  (VG Nett) Som forvaringsdømt vil Breivik bli sittende i sin egen isolerte fengselsavdeling på Ila, men han vil raskt bli…
 9. Bistandsadvokat Larsen: En rettferdig dom

  (VG Nett) Mette Yvonne Larsen, én av de tre koordinerende bistandsadvokatene er fornøyd med dommen mot Breivik, og…
 10. Breivik tilregnelig - dømt til forvaring

  OSLO TINGRETT (VG Nett) Retten mener terrortiltalte Anders Behring Breivik (33) er tilregnelig og dømmer ham til 21 års…

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Dommen

Flere artikler

 1. Derfor mener retten at Breivik er strafferettslig tilregnelig

 2. Psykiatere: Derfor er dommen riktig

 3. Rettsmedisinsk kommisjon-leder: Åpen for begge utfall

 4. Breivik tilregnelig - dømt til forvaring

 5. - Kunne stått overfor en rettsskandale

Fra andre aviser

 1. Dommeren plukket rapporten deres fra hverandre, punkt for punkt

  Aftenposten
 2. Dommeren plukket rapporten deres fra hverandre, punkt for punkt

  Aftenposten
 3. Derfor er Breivik tilregnelig

  Bergens Tidende
 4. Dette tror ekspertene om Breivik-dommen

  Aftenposten
 5. Enstemmig rett mener Behring Breivik er tilregnelig

  Aftenposten
 6. Forvaring i fengsel eller behandling på sykehus?

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no