Regjeringen beklager: Fosen-konsesjoner krenket menneske­rettighetene

Energiminister Terje Aasland (Ap) har på vegne av regjeringen beklaget menneskerettsbrudd overfor Fosen-samene.

Publisert:

Sametingspresident Silje Karine Moutka (NSR), energiminister Terje Aasland (Ap) og landbruksminister Sandra Borch møter torsdag pressen rett etter krisemøtet om den betente Fosen-saken.

– Jeg vil starte med å rette fokus mot parten dette primært handler om: Reindriftssamene på Fosen. De har lenge stått i en vanskelig og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for, sier energiminister Terje Aasland.

Beklaget direkte

Han takket sametingspresidenten for et godt møte. Regjeringen har torsdag beklaget overfor Fosen-samene at konsesjonsvedtaket har krenket menneskerettighetene.

– Før møtet i dag møtte jeg, og landbruksministeren, Terje Haugen og Leif Arne Jåma som er representanter for reindriftssamene på Fosen. I dette møtet beklaget jeg på vegne av regjeringen overfor reinbeitedistriktene på Fosen for at konsesjonsvedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, sier Aasland.

1 / 5

– Dette var fordi Høyesterett fant at vedtakene fattet i 2013 ikke inneholdt tilfredsstillende avbøtende tiltak som gjør at vedtakene står seg i lys av menneskerettighetene, sier energiministeren.

Til tross for beklagelsen fra Aasland og regjeringen er det varslet nye aksjoner fredag.

– Hva har endret seg etter 500 dager som gjør at det først i dag kommer beklagelse – har det krevdes en sivil ulydighetsaksjon?

– Jeg har vært opptatt av å finne løsninger så raskt som mulig. Vi har nå kommet til et punkt hvor dette har tatt tid. Jeg har sammen med regjeringskollegaer kommer fram til at nå var riktig tidspunkt å gjøre det på. Jeg er opptatt av å gjøre dette på en ordentlig måte for dem som er berørt. De har den mest krevende belastningen av oss alle i denne saken, svarer Aasland.

Han håper nå de kommer videre i saken.

– Vi skal sikre at det fortsatt skal være reindrift på Fosen, sier landbruksminister Sandra Borch.

– Det er åpenbart at Høyesterett sier at menneskerettighetene er brutt, påpeker hun.

– Krevende

Hun beskriver saken som krevende.

– Som reindriftsminister er jeg opptatt av situasjonen til dem på Fosen.

Hun forteller at det har gjort sterke inntrykk å høre hvordan vindkraft har påvirket driften deres.

Sametingspresident Silje Karine Muotka er fornøyd med at regjeringen nå anerkjenner og beklager menneskerettighetsbruddet.

– Det har vært et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskerettighetsbruddet. Det har skjedd, og det er avgjørende for at vi skal komme videre, sier hun.

Støre beklager

– Jeg har oppfattet i møtet at vi har en felles forståelse for at denne saken krever politisk vilje, og at vi er nødt til å gå gjennom både de juridiske delene, og ha samme utgangspunkt rundt dem. Det er viktig for å sikre fremtiden for reindriften på Fosen, sier sametingspresidenten.

Muotka ble på pressekonferansen spurt om kravet fortsatt er at vindmøllene skal rives.

– Vindkraft og reindrift på Fosen kan ikke sameksistere slik det er nå. Hvor mye som skal rives, eller når det eventuelt skal rives, er ting vi må fortsatt jobbe for å forsøke å avklare, sier Muotka.

Hun anerkjente aksjonistenes betydning for at saken nå beveger seg videre.

– Jeg må si at det har vært en overveldende markering av ungdommen sin klare vilje til å kjempe for grunnleggende verdier i vårt samfunn. Det er et tankekors at det må til dramatiske aksjoner for å vekke den norske offentligheten. Det burde få oss alle til å tenke oss om. Jeg mener aksjonen har hatt betydning for at det nå er en viss utvikling i saken, sier sametingspresidenten.

Også statsminister Jonas Gahr Støre understreker i dag beklagelsen.

– Regjeringen beklager i dag overfor reindriftssamene på Fosen. De har opplevd en stor belastning på grunn av konsesjonsvedtakene fra 2013, sier han i en uttalelse.

– Jeg kan forsikre om at regjeringen tar Høyesteretts dom på alvor, og det er avgjørende for oss å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen fremover, sier Støre.

SER PÅ: Aksjonistene følger med på pressekonferansen fra utsiden.

– Overrasket

– Jeg må si at jeg er overrasket over at han gikk såpass langt som han gjorde. Det er sjelden du hører en statsråd beklage slik, sier Inge Even Danielsen, som er leder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, til VG.

Danielsen var også med da reineiere i både nordgruppen og sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt møtte olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) torsdag ettermiddag.

– Han beklaget hva som har skjedd, fra starten til der vi er i dag. Beklagelsen var rettet til samene, de som holder til på Fosen. Det er gledelig at han kommer med en slik innrømmelse, sier Danielsen.

Bakgrunnen for konflikten er at Høyesterett har slått fast at vedtaket som tillot bygging av vindparkene på Fosen i Trøndelag er ugyldig, og at det bryter med samiske rettigheter.

Se video – saken forklart på ett minutt:

– Strever videre

På 500-dagersmarkeringen etter dommen begynte demonstrasjonene i Oslo. Og aksjonister har ved sivil ulydighet sperret flere departementer.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg tror vi kommer til å streve videre, sier Muotka i pressekonferansen.

Men understreker at de i det minste nå har begynt å grunnlaget for å løse opp i den krevende saken.

VG har tidligere skrevet at det helt frem til torsdag formiddag har vært strid om hvor krisemøtet skulle finne sted.

På grunn av demonstrasjonen og sikkerhetshensyn ble møtet foreslått flyttet til Kongens gate 18. Men sametingspresidenten insisterte på å ha møtet i Olje- og energidepartementet som opprinnelig planlagt.

Bli oppdatert – dette er sivil ulydighet:

– Det er jo små skritt. Jeg fikk møtt Fosen-samene, som hadde møtt Aasland før pressekonferansen. De sa også at dette er små skritt. Når de har stått i denne kampen i 20 år, og at dette her kommer først nå, det er helt alvorlig. Det er så umenneskelig, og det er ikke bra, sier Elle Nystad i NSR til VG.

Rundt 16.20 kom også meldingen om at alle demonstrantene som ble pågrepet utenfor Finansdepartementet i dag er løslatt.

– Politiet vil følge opp med reaksjoner overfor demonstrantene i etterkant. Overtredelser av denne typen vil normalt medføre forelegg. Det gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak, melder Oslo politidistrikt i en pressemelding.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no