PREGET: Fengselsleder Doris Bakken ved Bredtveit fengsel sier at det har vært en tøff tid for innsatte og ansatte.

Fengselsleder etter selvmord: − Svært dramatisk

For første gang forteller fengselsledelsen om det som skjedde da en kvinne i 30-årene tok sitt eget liv i Bredtveit fengsel. Mandag tok de imot avdødes foreldre.

Publisert:

Det var lørdag 11. mars klokken cirka klokken 11.40 at alarmen gikk i Bredtveit fengsel i Oslo. En innsatt i 30-årene hadde påført seg selv alvorlige skader i et fellesområde i kvinnefengselet.

Minst to andre innsatte var øyenvitner til hendelsen, ifølge fengselsleder Doris Bakken. En rekke andre innsatte og ansatte kom også til etter kort tid.

Klokken 12.15 ble den innsatte kvinnen erklært død av helsepersonell som hadde kommet til stedet og overtatt livredningen.

– Personalet jobbet i en halvtime med å prøve å redde et menneske som dør i hendene deres. Det var en svært dramatisk situasjon for både ansatte og innsatte, sier Bakken, som av hensyn til taushetsplikt ikke ønsker å gå nærmere inn på detaljene rundt hendelsesforløpet.

Dette fellesområdet består av et kjøkken, en stor korridor og en stue.

– Familien er dyp sorg

Den avdøde kvinnen i 30-årene var utenlandsk statsborger og hadde nylig blitt domfelt. Det er uklart om dommen er rettskraftig.

Kvinnen hadde sittet fengslet i Bredtveit fengsel siden forsommeren i fjor. Mandag denne uken besøkte kvinnens foreldre fengselet, etter å ha fløyet inn fra utlandet.

– Møtet med foreldrene ble en sterk, men også fin seanse der de fikk anledning til snakke med både ansatte og innsatte som hadde en relasjon til avdøde, samt at de fikk et innblikk i hverdagen hennes her på fengselet, sier Bakken.

KVINNEFENGSEL: Bredtveit fengsel ligger i Groruddalen i Oslo. Det er landets største fengsel for kvinner.

– De har gitt gode tilbakemeldinger etter besøket som de satte pris på, og uttrykker at hadde god nytte av dette i sin sorgprosess. Besøket ga oss også muligheten til å uttrykke våre dypeste kondolanser.

Les også

Reagerer på dødsfall i Bredtveit fengsel: – Ett selvmord er ett selvmord for mye

Onsdag kunne VG fortelle at en innsatt ved Bredtveit fengsel tok sitt eget liv.

Advokat Hans Christian Nygaard Wang, som representerte kvinnen i straffesaken, møtte familien da de besøkte Norge denne uken.

– Familien er i dyp sorg, og behøver tid til å bearbeide det som har skjedd. De synes det er vanskelig å forstå at dette kunne skje når datteren var innsatt i fengsel. Samtidig har de ikke per i dag grunnlag for å si at fengselet eller helsevesenet har begått ansvarsbetingende feil. De håper at offentlige myndigheter gjennomfører tilsyn med den oppfølgingen hun har fått mens hun har sittet i varetekt, spesielt hva angår det helsemessige, skriver Wang i en e-post til VG.

MØTTE FAMILIEN: Hans Christian Nygaard Wang var kvinnens forsvarer i straffesaken mot henne. Denne uken møtte han familien hennes som hadde reist fra sitt hjemland til Norge.

VG har stilt fengselsledelsen en rekke spørsmål om helseoppfølgingen av kvinnen, men de viser til taushetsplikten og at spørsmål om helse må rettes til bydel Bjerke som har ansvar for helsemessig oppfølging av innsatte i fengselet.

VG har stilt de samme spørsmålene til bydelen i dag. Heller ikke de svarer, og viser til taushetsplikten.

På VGs spørsmål om den innsatte fikk helsehjelpen hun trengte, viser seksjonssjef for psykisk helse og rus Magne Mostue i Bydel Bjerke at saken er meldt til Helsetilsynet.

– Hvis de vurderer at det skal opprettes tilsynssak så vil de se på det samlede tilbudet den innsatte har fått fra Kriminalomsorgen, spesialisthelsetjenesten og oss i kommunehelsetjenesten. Det blir således unaturlig å kommentere dette på det nåværende tidspunkt, sier han.

– Sterkt preget

En innsatt har til NRK kritisert fengselet fordi de ble låst inne på cellene sine i flere timer etter selvmordet.

Fengselsleder Doris Bakken sier at politiet gjennomførte åstedsgransking og avhørte personalet. Etter at begravelsesbyrået hadde hentet den avdøde, ble avdelingen sanert.

– Samtlige innsatte fikk tilbud om opphold i andre avdelinger. Noen takket ja til dette, mens andre ønsket å forbli på sine rom. Ansatte var innom dem med jevne mellomrom for å gi tilsyn og samtaler.

Les også

Er noen liv mer verdt enn andre?

Hvert år forsøker hundrevis av mennesker å ta sitt eget liv i norske fengsler.

Ifølge Bakken ankom et kriseteam fra Oslo universitetssykehus fengselet klokken 16.15 for å bistå med informasjon og samtaler. De var der til klokken 21.15.

– Både de ansatte og de innsatte er naturligvis sterkt preget av en slik hendelse, og som organisasjon må vi gi rom for og forståelse for ulike reaksjonsmønstre for både ansatte og innsatte, sier Bakken.

De innsatte har fått oppfølging av psykiatrisk poliklinikk, med debrifing i gruppe og følges nå individuelt opp. Ansatte følges opp av bedriftshelsetjenesten.

Det har også vært samlinger med alle innsatte og minnestund for den avdøde.

– Samtidig forsøker vi å komme inn i normaldrift igjen, og rette fokus mot de hverdagslige arbeidsoppgavene. Dette er også viktig for å komme videre etter den tragiske hendelsen, sier Bakken.

Vil ha avdeling for psykisk syke

Fengselslederen sier at de ansatte hver dag jobber for å gi de innsatte den oppfølgingen de er i behov av i Bredtveit fengsel.

– Vi har imidlertid registrert en betydelig økning av andelen innsatte med store psykiske vansker de senere årene. Dette, kombinert med en stadig trangere økonomisk situasjon har gjort situasjonen svært krevende på Bredtveit, sier Bakken.

Hun viser til at det i sommer åpner en helt ny og tilrettelagt avdeling for psykisk syke mannlige innsatte på Ila.

– En tilsvarende avdeling er ikke bygget eller planlagt for kvinnelige innsatte, på tross av et stadig økende behov. Vår klare melding til de bevilgende myndigheter er at en slik avdeling også snarlig bør etableres her på Bredtveit, slik at vi får et likestilt tilbud for kvinnelige og mannlige innsatte med store psykiske utfordringer, sier Bakken.

I en e-post skriver statssekretær John-Erik Vika (Sp) at Justis- og beredskapsdepartementet er opptatt av at kvinner skal ha likeverdige soningsforhold som menn.

– De siste årene har det vært en stor økning i kvinnelige innsatte med psykiske lidelser, og det er en situasjon vi ser veldig alvorlig på, skriver Vika.

STATSSEKRETÆR: John-Erik Vika (Sp).

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at de er kjent med at Kriminalomsorgsdirektoratet nå ser på både kortsiktige og langsiktige tiltak for å bedre soningsforholdene for kvinner.

– Blant tiltakene som vurderes er å gjøre om et fengsel med gode bygningsmessige forhold til et kvinnefengsel. Justis- og beredskapsdepartementet er i dialog med KDI for å sikre at tiltak iverksettes raskt.

– På Bredtveit fengsel er det også etablert et nasjonalt ressursteam som skal bidra til å forebygge og hindre langvarig isolasjon for kvinnelige innsatte med alvorlige psykiske lidelser. Justisdepartementet jobbet også med å få på plass et nytt bygg for kvinner på Bredtveit, men etter avklaring med Oslo kommune ble ikke det aktuelt, skriver Vika.

VG har tidligere omtalt situasjonen i Bredtveit fengsel, hvor antall selvmordsforsøk og episoder med selvskading ligger mye høyere enn andre fengsel.

Les også: Døden bak murene

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no