SØRØST I OSLO: Ulsrud videregående skole ligger på Bøler sørøst i Oslo. Skolen har 31 klasser, rundt 640 elever og ca. 90 ansatte. Foto: Odin Jæger VG

Notat fra Oslo-skole: Narkobruk, vold og salg av sex for å betjene gjeld

I et notat fra en videregående skole i Oslo fortelles det om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen. Og at enkelte jenter fra skolen betjener «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I notatet, som er datert 20. april 2017, gis en detaljert beskrivelse av «utfordringsbildet» ved Ulsrud videregående skole på Bøler sørøst i Oslo de siste to årene.

Skolen forteller om betraktelig mer utrygghet, trakassering og bruk og salg av narkotika både på skolen og i nærområdet.

«Det fortelles om regelmessig salg og narkotika på skolen og i skolens nærområde, samt at enkelte jenter fra skolen nå betjener «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester, stort sett utenom skoletiden.

Vold og trusler forekommer også regelmessig,» ifølge oppsummeringen.

Les også: Alvorlig voldsepisode på ungdomsskole

De ansatte beskriver ifølge notatet en lavere terskel for krenkelse og trusler mot de voksne, og noen har opplevd vold fra elever ved Ulsrud og fra besøkende.

«Personalet har blitt truet både direkte og indirekte,» ifølge notatet om skolens utfordringer.

Skolen har også flere ganger opplevd at ungdommer eller voksne har kommet til skolen for å «megle» i forbindelse med situasjoner som har oppstått utenfor skoletiden.

Fikk du med deg? Mange elever mobbes uten at voksne oppdager det

Rektor: Majoriteten er vanlige elever

Rektor David Dunlop ved Ulsrud videregående skole skriver i en e-post til VG at notatet om skolens utfordringer de siste to årene ikke beskriver nå-situasjonen ved skolen.

– Situasjonene du beskriver stammer fra et notat som beskriver ulike utfordringer skolen har opplevd, men som ikke beskriver den daglige situasjonen på skolen. Den store majoriteten av elevene våre er helt vanlige elever som opplever helt normale skoledager og som mestrer skolen og livet sitt godt. Jeg ønsker derfor ikke å gå nøyere inn i de utfordringene du skisserer opp, skriver Dunlop.

Få med deg: Tviler på at Oslo-skoler kuttet mobbing fra 11 til null prosent

Han svarer samlet fremfor å besvare VGs 11 spørsmål om saken.

I en SMS sendt til de foresatte fredag kveld, skriver rektor Dunlop at skolen mener bildet som er skapt i mediene er «unyansert og misvisende» og at de opplever at elevene selv ikke kjenner seg igjen i dette.

«Er dere i tvil om det er trygt på skolen anbefaler jeg dere å snakke med deres ungdommer,» står det i SMSen.

Satte inn vektere

Én måned før notatet ble forfattet, sendte skolens arbeidsmiljøutvalg (AMU) et brev til Utdanningsetaten om å sette inn støttende tiltak ved skolen.

Her gikk det frem at en lærer ble slått da hun forsøkte løse en elevkonflikt. En annen ansatt skal ha fått en pult kastet etter seg, mens en elev i et tilfelle truet med å brenne ned en lærers hus, ifølge Dagsavisen, som i flere saker har omtalt vold og trusler mot lærere i Oslo-skolen.

Leste du? Ungdoms-hærverk i Groruddalen

Kort tid etter at dette bekymringsnotatet ble sendt ble to vektere, eller miljøarbeidere som David Dunlop kaller det, hyret inn.

– Skolen har over et tidsrom leid miljøarbeidere, og da vi satte inn miljøarbeidere samtidig som vi iverksatte en bredere pakke av tiltak, har vi opplevd at dette har fungert godt, og har bidratt til ro i skolemiljøet. Jeg opplever nå at det er ro på skolen, skriver Dunlop til VG.

SKYLDER PÅ AP: Saida Begum (H) er Høyres talsperson om utdanning i Oslo bystyre. Foto: Høyre

Høyrepolitiker: Sjokkert

Høyres fraksjonsleder i kultur og utdanningskomitéen i Oslo kommune, Saida Begum, er rystet av beskrivelsene i notatet som VG har fått tilgang til.

Les også: Trolig påsatte bilbranner på Vestli

– Jeg er sjokkert over situasjonen som beskrives, for dette er helt uakseptabelt. Det kanskje mest oppsiktsvekkende er at dette er en situasjon som har fått utarte seg i snart to år, tilsynelatende uten at byråden eller andre har tatt grep. Det er ikke til å fatte, sier Begum til VG.

– Hvordan burde det ha vært grepet inn?

– Når det blir kjent at det foregår narkotikaomsetning på en skole, så tar man ikke et møte. Da ringer man politi og barnevern, og sikrer at alle fra byråden og nedover setter inn de ressurser som skal til for at skolen skal være et trygt sted å være for både elever og lærere, svarer Saida Begum.

SKYLDER PÅ HØYRE: Skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap). Foto: Jan Petter Lynau VG

Negativ utvikling i nærområdet

Noe av bakteppet for beskrivelsen av utrygghet, narkobruk, trusler og vold skal ifølge notatet være rekruttering fra ungdomsskoler og nærområdet på Søndre Nordstrand og Mortensrud. I dette området har det ifølge notatet vært en utvikling der vold, trakassering, narkosalg- og bruk preger hverdagen rundt- og på senteret.

Oslopolitiker og stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) har lenge vært opptatt av å varsle- og gripe inn mot narko-bruk, vold og gjengkriminalitet blant ungdom i Groruddalen og Oslo øst. Han advarer mot at innholdet i Ulsrud-notatet bagatelliseres.

– Dette er jo enda mer alvorlig enn det jeg hittil har fanget opp. Samtidig får jeg bekreftet at den store bekymringen jeg har møtt på flere videregående skoler i Groruddalen og sørøst i Oslo, er reell, sier Bøhler.

Skylder på Høyre

Skolebyråd Tone Tellvik Dahl (Ap) slår kraftig tilbake, og legger skylden på Høyre.

– Alle slike forhold som omtales her, gjør inntrykk. Dessverre er det ikke den eneste skolen som har opplevd slikt. Hovedårsaken er er at Høyre i sin regjeringstid i Oslo unnlot å sikre at skoler med mer utfordrende elevgrunnlag, fikk flere ressurser.

–Derfor har vi bestilt en ny ressursfordelingsmodell, hvor vi positivt forskjellsbehandler og gir mer til skoler som har størst behov. At vi ikke har handlet, er feil: det er et godt samarbeid mellom skoler, bydeler og politi. I tillegg ba jeg utdanningsetaten om å prioritere tiltak for å bistå i flere alvorlig situasjoner. Vi skal i slike situasjoner bistå med alle midler som trengs.

Mange bortvisninger

På Ulsrud skole har et av virkemidlene vært bortvisning av elever som har vært innblandet i handlinger som er i strid med regelverket.

– Det har blitt mange bortvisninger. Det har blitt løftet frem at bortvisninger ikke nødvendigvis oppfattes som et veldig godt virkemiddel da «ingen» har ballen mens elevene er bortvist, ifølge notatet.

Det fremheves også at mange av elevene som utgjør en utfordring har lite fravær. Samtidig er det oppdaget at legeattester for fravær forfalskes, noe foreldre er koblet inn i.

Rektor Dunlop skriver at skolen de siste månedene har opplevd mindre vold og trusler.

– Arbeidsmiljøutvalget ved skolen sendte et brev til Utdanningsetaten i vår, hvor det ble ytret bekymring for arbeidsmiljøet ved skolen. Vi har blitt fulgt opp at HMS-seksjonen i etaten, og hovedverneombudet, og det har vært avholdt personalmøter hvor det blant annet ble oppfordret til å bruke bedriftshelsetjenestens tjenester. Og vi har fått hjelp med å finne tiltak som bidrar til et bedre arbeidsmiljø med færre tilfeller av vold og trusler ved skolen, og god oppfølging av ansatte når noe skjer, formidler skolelederen.

Han er allerede godt i gang med planleggingen av kommende skoleår.

– Vi utvider samarbeidet med våre avgiverskoler, utekontaktene og politiet. Samtidig ønsker vi å utvide skolens kapasitet med tanke på miljøarbeid og planlegger flere tiltak rettet mot enda tettere oppfølging av elever, skriver Dunlop som også er fornøyd med at skolen har tett kontakt med politiet.

– Vi samarbeider godt med politiet, og har en egen politikontakt som vi har tett kontakt med. Politiet driver også forebyggende arbeid på skolen med jevnlige besøk for å prate med elever og være tilgjengelig for en samtale med de som ønsker det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder