Oppvaskmøte etter VG-avsløring

Høyre og Frp-topper fra Buskerud møter nå justisministeren og krever svar på hva som skjedde i kulissene da prestisjeprosjektet for samlokalisering av nødetater ble nedlagt i Drammen.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

I ettermiddag møter Høyre og Frp-topper fra Buskerud justisminister Per Willy Amundsen (Frp) for et oppvaskmøte.

Det skjer etter VGs avsløringer om maktkampen bak lokalisering av politidistriktenes hovedseter og spesielt i Sør-Øst politidistrikt, hvor Tønsberg ble valgt fremfor Drammen.

– Jeg håper vi kan få en forklaring på hva som skjedde i perioden mellom at Drammen ble valgt som hovedsete til at Tønsberg ble valgt. Ble kriteriene endret underveis? Det vil være viktig å få svar på, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til VG.

– Hva gjør dere dersom det var tilfelle?

– Vi må først se hva som kommer ut av møtet, sier Helleland.

Bakgrunn: Maktspillet om nødsentralene

– Jeg ble forskrekket

VG har avslørt hvordan en rå maktkamp mellom Politidirektoratet (POD) og resten av justis- og beredskaps-Norge, førte til at landets eneste samlokaliserte nødmeldingssentral i Drammen ble besluttet nedlagt av POD – til tross for Stortingets vedtak om å bygge opp alle operasjonssentraler i Norge etter samme modell.

POD anbefalte først at hovedsetet i Norges nest største politidistrikt, Sør Øst, skulle ligge i Drammen.

Men i løpet av en høringsrunde på seks uker snudde POD. Tønsberg ble valgt til fordel for Drammen.

– Jeg ble forskrekket, og tenkte «er dette virkelig mulig», sier Høyres Kristin Ørmen Johnsen til VG om det som skjedde i desember 2015.

Hun omtaler VGs avsløringer som alvorlige.

VG AVSLØRER: Beordret politimester til å trekke seg fra prestisjeprosjekt i Bodø

Skrev brev til Amundsen

Johnsen og de andre Buskerud-politikerne valgte å skrive brev til justisminister Amundsen hvor de krevde et møte så raskt som mulig.

– Vi vil nå ha svar på om kriteriene ble endret underveis. Hvis de ble endret, vil vi vite begrunnelsen for dette. Vi vil også stille spørsmål ved om Stortingets forutsetninger er brutt, sier Johnsen.

– Hvordan vil dere reagere om det viser seg at kriteriene ble endret underveis?

– Da vil jeg kreve å få vite begrunnelsen.

– Hva gjør dere om dere ikke får gode nok svar?

– Da må vi diskutere hva vi skal gjøre, svarer Høyre-politikeren.

Politimester om politihus i Tønsberg: Fra toppkarakter til slakt på fem måneder

Åpner for omkamp

Selv om Stortinget bestemte hvordan politidistriktene skulle utformes, overlot politikerne til POD å bestemme hovedsetenes plassering. POD mente det var avgjørende at operasjonssentralene ble plassert der politimesterne skulle sitte.

Høyres Anders Werp, også fra Buskerud, er nestleder i justiskomiteen og var saksordfører den gang nærpolitireformen ble behandlet på Stortinget. Han mener det er avgjørende å finne ut om Stortingets forutsetninger ble brutt eller ikke.

Han utelukker ikke at saken kan komme tilbake til Stortinget dersom representantene ikke får klare svar fra justisministeren.

– Hvis vi ikke får tydelige og klare svar, så kan det være grunnlag for å ta opp salen på nytt i Stortinget, men blanke ark, sier Werp til Drammens Tidende.

Kommentar: Regjering og storting ydmykes

Ørmen Johnsen sier hun er enig med Werp, men vil avvente svar fra ministeren. Også hun åpner for omkamp.

– Kan det være aktuelt med omkamp om SAMLOK skjebne i Drammen?

– Jeg skulle ønske det. Jeg mener helt saklig sett at Drammen er den beste løsningen. Men det hele avhenger av svarene vi får fra ministeren.

Mener Stortingets forutsetninger er fulgt

Etter det VG forstår kan en mulighet være at Stortinget ber justisministeren om å gjøre en ny vurdering av om søknadskriteriene fra 2015 er oppfylt da Tønsberg ble valgt som hovedsete.

Etter møtet sier Werp til VG at Amundsen var tydelig på at Stortingets forutsetninger er fulgt.

– Han har ikke noen indikasjoner på at prosessen var uryddig. Dette er viktige avklaringer for oss. Uryddig trav er uakseptabelt i slike prosesser, sier Werp til VG.

Han og Ørmen Johnsen er uenige i de avveiningene POD tok da de valgte Tønsberg.

– Den samlokaliserte alarmsentralen, økonomi og rekruttering mener vi i større grad skulle veie i Drammens favør, sier Werp.

Ap-Hadia: Politidirektøren kan ha brutt stortingsvedtak

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder