Aftenposten: Juryordningen avvikles

Spørsmål som før ble avgjort av ti jurymedlemmer alene, skal nå avgjøres av fem meddommere og to fagdommere i samråd.

Den nye ordningen fikk sitt klarsignal torsdag, ifølge avisen.

Ordningen kommer etter at flertallet på Stortinget i 2015 ba Regjeringen om å oppheve juryordningen. Det vil ifølge de styrke rettssikkerheten og sikre en begrunnelse for dom eller frikjennelse.

Høyre, Frp og KrF sikrer ifølge Aftenposten nå stortingsflertall for en ny ordning.

Lagmannsrettens sammensetning endres, og rett settes med to fagdommere og fem lekdommere ved behandling av de alvorligste sakene.

Dommerforeningen mener forslaget vil svekke rettssikkerheten. Ordningen med tre fagdommere og fire lekdommere ville vært den beste sammensetningen, ifølge dem.

Saken ventes i Stortinget innen påske, og vil trolig vedtas innen juni.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder