NEKTER: Tidligere konserndirektør Pål Wien Espen argumenterer kraftfull for hvorfor han ikke vil møte til Stortingets Telenor-høring. Foto: Telenor

Eks-Telenor-sjef nekter å møte til høring på Stortinget

Tidligere og avgått Telenor-direktør Pål Wien Espen nekter å møte i Telenor-høringen på Stortinget. Det gjør også hans kollega Richard Olav Aa.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Jeg har valgt å takke nei til invitasjonen til fredagens høring av formelle og prinsipielle grunner. Selskapsrettslig representeres selskaper overfor omverdenen kun ved styret, normalt ved dets leder, og konsernsjef. Slik må det også være i den formelle sammenhengen som stortingshøringer er. Det er derfor ikke riktig at jeg som tidligere, underordnet ansatt i Telenor, deltar i høringen, skriver han i en pressemelding.

Les: Dette er Vimpelcom-skandalen

Espen var en av de fire direktørene i Telenor som Telenor-sjef Sigve Brekke permitterte i høst. Han gikk av i vår.

Aa sa tidligere denne uken at han ville stille til høring dersom han fikk «avklart visse forhold» med Telenor ASA rundt konfidensialitet. Nå foreligger konklusjonen.

I en epost til komiteen skriver han onsdag følgende, ifølge Dagens Næringsliv:

«Som varslet har jeg vurdert videre spørsmålet om å delta i høringen. Basert på en samlet vurdering av situasjonen har jeg konkludert med å takke nei til invitasjonen om å delta i høringen».

Også Aa understreker at han har bidratt til å belyse saken overfor Deloitte.

Utsatt høring

Høringen skulle etter planen vært avholdt før jul i 2015, men av hensyn til den pågående etterforskningen ble høringen utsatt til førstkommende fredag.

Telenor-sjef Sigve Brekke har måtte tåle sterk kritikk for sin håndtering av saken og daværende Telenor-styreleder, Svein Aaaser, gikk av som følge av politisk press fra næringsminister Monika Mæland (H).

I slutten av april leverte selskapet Deloitte en rapport om Telenors befatning med Vimpelcom-saken. Mæland krevde etter det at Telenor gir henne en redegjørelse.

Brekke var i høst også i hardt vær for feil i cv-en sin. Han har også fått sterk kritikk for manglende kvinneandel i ledelsen.

– Kun rådgiver

Espen har vært avholdende med å kommentere saken, men i sin redegjørelse argumenterer han både for hvorfor han ikke møter på Stortinget og for sin uskyld.

– Jeg har dessuten ikke deltatt i eiermøter, jeg har aldri deltatt i møter med nåværende eller tidligere statsråd, jeg har aldri drøftet statens eierskapsutøvelse med departementet og jeg har kun vært rådgiver for styret og konsernsjefen i denne saken, skriver Espen.

Les: Seks av åtte direktører er borte

Han fortsetter:

– Dette handler fra min side verken om hemmelighold, eller om å ikke ville bidra til å opplyse saken. Jeg har på alle måter sørget for at Telenor har bistått etterforskende myndigheter på en god måte, noe selskapet også er blitt berømmet for. Jeg har dessuten stilt meg fullt ut til disposisjon for Deloitte i deres gjennomgang. Fremtredende medlemmer av komitéen har etter offentliggjøringen av Deloitte-rapporten, gitt inntrykk av at det er gjort forsøk på å skjule korrupsjon i VimpelCom. Dette er nå gått så langt at det skapes inntrykk av at Telenor har løyet for å skjule slik korrupsjon. Dette er fullstendig uten rot i virkeligheten.

– Vanskelig å forstå

Han avslutter:

– Konklusjonene i Deloittes rapport betegnes av enkelte som svært alvorlige. Deloitte konkluderer etter et halvt års omfattende granskning med at intet ulovlig er skjedd, at ingen i Telenor har vært involvert i korrupsjon, samt at selskapets regler og systemer ikke er brutt. At dette er svært alvorlig, er for meg vanskelig å forstå, fremholder han.

Les: Kolberg angriper Telenor-topper

– Ikke korrupsjon

I et brev fra Espens advokat, Bjørn Stordrange, til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, utdypes argumentene for ikke å møte.

– Det er i Vimpelcom og ikke i Telenor at det har forekommet korrupsjon. Espen har ikke noe å melde knyttet til spørsmål knyttet til hva Vimpelcom har erkjent har forekommet i Uzbekistan ved hjelp av utro tjenere i Vimpelcoms virksomhet, skriver Stordrange.

– Har jobbet mot korrupsjon i 20 år

Han viser også til politietterforskningen.

– Denne etterforskningen fritar Telenor og alle Telenor-ansatte for medvirkning i eller tilknytning korrupsjon i det selvstendige og børsnoterte Vimpelcom, hvor Telenor har kun delvis eierskap. Den samme konklusjonen hadde Deloitte-rapporten, som uttrykkelig sier at bekymringsmeldingene ble håndtert på en god måte i Telenor på det relevante og viktige tidspunkt, nemlig 2011. Espen er glad for å konstatere dette etter å ha vært aktivt engasjert i Telenors antikorrupsjonsarbeid gjennom 20 år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder