HUSER ASYLBARN: Motivasjonskollektivet på Eidsvoll måtte legge ned akuttavdelingen for barn med atferdsproblemer. Nå er det samme bygget blitt et omsorgssenter for enslige asylbarn under 15 år. Foto: Jan Petter Lynau , VG

2014: Barna kan ta skade av å bo her
2015: Bra nok for enslige asylbarn

For ett år siden mente fylkesmannen at ungdommer kunne ta skade av å bo på den private barnevernsinstitusjonen. Nå skal de ta vare på enslige asylbarn.

 • Maria Mikkelsen
 • Jan Petter Lynau

Artikkelen er over fire år gammel

Flyktningkrisen i Europa har ført til en kraftig økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge. Myndighetene anslår at rundt 1000 vil komme i år, mot 188 i fjor.

Den plutselige økningen har ført til et kraftig press på det norske barnevernet, som har ansvaret for barna frem til de bosettes eller returneres. Siden mai har de kjøpt rundt 200 plasser på omsorgssentre drevet av private aktører.

Blant disse er Stiftelsen Motivasjonskollektivet på Eidsvoll, som siden august har hatt omsorgen for opptil 12 barn.

Bygningen barna bor i har stått tom i nærmere ett år. I oktober i fjor vedtok Fylkesmannen i Oslo og Akershus tvangsnedleggelse av én av stiftelsens to avdelinger, en korttidsavdeling for ungdom mellom 13–18 år med rus- og atferdsproblemer.

Stiftelsen har i dag samme styreleder og daglig leder som i fjor, men opplyser at de har fått en ny avdelingsleder og at de har gjort flere nye ansettelser.

– Uforsvarlig

Fylkesmannen, som hadde fulgt institusjonen tett gjennom flere år, beskrev i en tilsynsrapport uakseptable holdninger blant de ansatte, bruk av tvang, trusler om bruk av isolat og nedlatende omtale og latterliggjøring av ungdommene.

«… Fylkesmannen vurderer at forholdene ved korttidsavdelingen er uforsvarlige og kan ha skadelige følger for de ungdommene som oppholder seg der», het det i vedtaket om nedleggelse.

Les også: Slik skal regjeringen betale for flyktningene

Et halvt år tidligere hadde tidligere beboere fortalt om bruk av tvang og isolat i NRK Brennpunkt-programmet «Med tvang skal vondt fordrives».

Den påklagede stengingen ble opprettholdt av Statens helsetilsyn så sent som i mars i år. Helsetilsynet mente at institusjonen ikke hadde fulgt opp tiltak og at dette indikerte at «institusjonen mangler forståelse for rollen de har som ansvarlig for forsvarlig omsorg på vegne av samfunnet.»

– Reagerte med vantro

Landsforeningen for barnevernsbarn har tidligere vært en sterk kritiker av Motivasjonskollektivet.

– Vi reagerte først med vantro. Helsetilsynet bekreftet stengingen tidligere i år, nå er vi er bare i oktober, og de tok inn de første i august. Det virker som veldig kort tid til å endre metode og få nye rutiner, sier styreleder Sandrina Elisabeth Sandell til VG.

Les også: Saifullah (13) krysset Middelhavet uten foreldrene

Hun har bedt Bufetat redegjøre for beslutningen om å godkjenne driften av omsorgssenteret, og sier at hun har fått forsikringer om at det har skjedd endringer.

– Men vi er skeptiske til hvordan dette skal fungere. Det er for tidlig å se om de har endret praksis. Vi kommer til å overvåke situasjonen som hauker fremover, sier Sandell.

– Enslige mindreårige asylsøkere er sårbare. De har ofte traumer, de kan ha sett familiemedlemmer bli drept og vi vet ikke hva de har opplevd på reisen hit. Det er viktig at de får en omsorgsbase på lik linje med norske barn.

Les også: Erna ber folk åpne hjemmene sine for flyktningbarn

– Har det bra

Styreleder i Stiftelsen Motivasjonskollektivet, Vidar Launy, mener man ikke kan sette likhetstegn mellom en barnevernsinstitusjon for barn med atferdsproblemer og et omsorgssenter for mindreårige asyl- og flyktningbarn.

– Godkjenningsmyndighetene oppfordret oss til å vurdere å iverksette tiltak for å avhjelpe behovet for plasser til enslige mindreårige asylsøkere. Min oppfatning er at de som har kommet er tatt godt vare på. Noen av barna har vært nødt til å reise fra Eidsvoll fordi de har vist seg å være eldre enn 15 år, noe de har vært lei seg for. Det tyder jo på at de har hatt det bra, sier Launy.

– Landsforeningen for barnevernsbarn er bekymret for at dere ikke har endret metoder og rutiner. Har dere det?

– Man kan ikke sette likhetstegn mellom de to typene aktivitet, det får stå for deres regning. Det er ikke den metodikken det er lagt opp til for enslige mindreårige asylsøkere.

– Fylkesmannen har beskrevet uakseptable holdninger blant de ansatte og nedlatende omtale og latterliggjøring av beboerne. Kan du garantere at det ikke vil skje nå?

– Jeg har ingen grunn til å tro at det skal være aktuelt, sier Launy.

Ber om tilsyn

Redd Barna ber tilsynsmyndighetene følge nøye med.

– Denne institusjonen har tidligere blitt lagt ned fordi man ikke klarte å ivareta ungdommene der. Selv om dette er en annen brukergruppe, er det viktigere enn noen gang at fylkesmannen sikrer et godt tilsyn og oppfølging fra starten av, med tanke på historikken institusjonen har, sier seksjonsleder Thale Skybak.

Les også: Skal lære flyktningbarna å lese norsk

Bufetat benekter at det var de som tok initiativ til opprettelsen av omsorgssenteret på Eidsvoll, men opplyser at de er fornøyd med driften.

– De fikk jo ikke bortfall av all barnevernsvirksomhet, det gjaldt én avdeling. I vårt arbeid med omsorgssenteret har vi ansett eieren som en seriøs aktør som har tatt veldig godt innover seg hva slags krav som stilles for å kunne drive et omsorgssenter. Man har jobbet systematisk og godt med å beskrive innholdet i tilbudet, struktur og rutiner. De har laget en ny institusjonsplass med en helt ny bemanningsplan, som er i tråd med kravene. De har også en annen ledelse på avdelingen og alle materielle krav er i orden, sier regiondirektør i Bufetat øst, Ingrid Pelin Berg.

Berg opplyser at de nylig gjennomførte en etterkontroll og at det ikke kom frem noe som gir dem grunn til bekymring.

Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland mener hennes tidligere kritikk av institusjonen ikke er veldig relevant nå.

– Det er helt andre barn og unge som blir sendt dit nå, sammenlignet med dem som var der tidligere. Men vi har ikke vurdert dette, vi har vi fått vite er at de har fått en godkjenning av Bufetat.

– Dette er et omsorgssenter som vil få tilsyn på lik linje med andre omsorgssentre.

Les også

Mer om

 1. Flyktningkrisen i Europa
 2. Innvandring

Flere artikler

 1. 13 asylbarn har bodd her: De har hatt en «omsorgssituasjon som potensielt har vært skadelig»

 2. Pluss content

  Barna ingen vil ha

 3. Norge forskjellsbehandler flyktningbarn over 15 år - i strid med barnekonvensjonen

 4. Sadiq (11) og Saifullah (13) kom alene til Norge: – En vanskelig reise

 5. Ledelsen ved barnevernsinstitusjon fikk sparken etter avsløring om tvang og isolasjon

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder