CRUISE-KONTROLL: Det er for å gi cruiseskip og tankbåter en tryggere ferd til og fra Oslo, som er årsaken til at det sprenges 24 skjær i indre Oslofjord i vinter. Foto: Trond Solberg , VG

Oslo krever dynamitt-stopp for torskens skyld

Byrådet i Oslo ber i dag fylkesmannen om at sprengningsarbeidene i Indre Oslofjord stanses umiddelbart. Torsk er årsaken.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

VG har tidligere skrevet om motstanden mot bruken av dynamitt for å fjerne 24 undervannsskjær i Indre Oslofjord, for å gi bedre farled for cruisebåter og tankskip. Nå ber også Oslo om dynamitt-stopp.

– Jeg kan bekrefte at byrådet er i ferd med å sende en henvendelse til fylkesmannen i Oslo, hvor vi ber om at sprengningsarbeidet stanses umiddelbart, sier gruppeleder for miljøpartiet De grønne, Harald Nissen.

Torsk er dråpen

Han sier det er ny informasjon fra Fiskeridirektoratet har gjort at byrådet nå ber om stans i arbeidet med å lage en sikrere farled for cruise- og tankbåter: Det er midt i gyteperioden for torsken og direktoratet advarer mot konsekvensene.

– Det har vært flere argumenter for å stanse arbeidet. Fiskeridirektoratets klare advarsel er dråpen som gjør at vi nå ber om midlertidig stans av sprengningsarbeidet til de miljømessige konsekvensene er avklart, sier Nissen.

Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon:

«Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet. Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området».

– Flertall bak henvendelsen

– Vi har fulgt denne saken nøye de siste ukene og vi har sett en voldsom motstand i flere av kommunene i Indre Oslofjord. De er bekymret for miljøet sitt. Fjorden er viktig for oss, sier Nissen.

Han sier initiativet til Fylkesmannen vil komme fra byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg.

– Vi har avklart dette med byrådspartiene og har flertall bak oss, blant annet fra Rødt. Vi vil også ta kontakt med blant andre Venstre og KrF for å sikre et bredt flertall, sier Nissen som uttaler seg på vegne av henne, da hun er på ferie.

Vil ikke vente til onsdag

Han sier at byråden skal ha et møte med Fylkesmannen onsdag, men at de vil ha stans før det.

– Ja, sprengningsarbeidet bør stanses så raskt som mulig. Det er derfor vi henvender oss til dem i dag. Det er for lenge å vente til onsdag.

Han sier de sa ja til sprengningene i høst.

SPRENGES: Her er kartet som viser hvilke 24 grunner som er sprengt og i ferd med å bli sprengt bort. Foto: ,

– Vi gjorde det i forbindelse med kommuneplanen. Men der sa vi også at det måtte skje på en miljømessig forsvarlig måte. Når det nå kommer så sterke faglige innspill om at det for tiden ikke er forsvarlig, må vi reagere, sier Nissen og legger til at sprengningsforbudet bør gjelde til etter at torskens gyteperiode er over i april.

Vil vurdere stans mandag

Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén sier de tar henvendelsen alvorlig.

– At byrådet i Oslo kommer med en slik henvendelse, tar vi selvfølgelig med største alvor. Vi er også blitt gjort kjent med Fiskeridirektoratets brev. Det nye der er at de sier det er fare for torsken også utenfor de områdene de tidligere har markert som gyteområder. Vi vil mandag ta stilling til om vi skal be om midlertidig stans, sier han.

Torskebestanden i Indre Oslofjord er så truet, at det er svært sjelden at noen greier å få en torsk på kroken. Fiskeridirektoratet ønsker derfor å legge føre var-hensyn til grunn.

Får faglig støtte

Havforskningsinstituttet har også engasjert seg.

«Torsken gyter over store deler av indre Oslofjord. Gyteperioden er i februar-april, mens gytetoppen kan varierer fra år til år. De planlagte sprengningene vil overlappe geografisk med store deler av det som må regnes som et nasjonalt viktig gytefelt for torsk. Torsken kan bli påvirket av sprengninger på flere måter som for eksempel død, skader og atferdsendring (skremmeeffekt) med negative
følger for gyting. Havforskningsinstituttet støtter Fiskeridirektoratets syn og vil klart fraråde sprengningsarbeider i torskens gyteperiode som er i februar-april», heter det i et brev de sendte Fiskeridirektoratet i går.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder