OPP OG UT: De under 30 synker lenger ned i stolen for hver uke i ledighet, ifølge arbeidsminister Anniken Hauglie. Hun vil ha dem opp og ut. Foto: Trond Solberg VG

Nav-ministeren vil garantere unge hjelp innen åtte uker

Gjelder over 25.000 personer

Alle under 30 år som går på Nav skal få et tilbud før to måneder er omme, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i den nye Nav-meldingen.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Høyre-statsråden legger frem en stortingsmelding om det nye Nav på fredag, som følger opp fjorårets rapport fra ekspertutvalget, ledet av nåværende Nav-sjef Sigrun Vågeng. Ett av forslagene er en egen garanti for alle Nav-brukere under 30 år.

– Du skal ha rett til å få et konkret tilbud om skole, arbeidstrening, jobb eller annen aktivitet innen åtte uker. Målet mitt er at ingen under 30 skal gå ledige i mer enn åtte uker, sier Anniken Hauglie til VG.

Les også: Nav-sjefen var selv arbeidsledig (VG +)

Ventetiden må ned med 24 dager

I dag finnes det ingen tidsfrist for alle unge, og heller ikke noe krav om et tilbud. Unge som henvender seg til Nav venter i snitt cirka 80 dager før de får en såkalt aktivitetsplan. Hauglie vil altså ned på 56 dager. Og hun vil ha konkrete tilbud med oppmøtested og -dato, ikke bare en plan.

– Si at du kommer i februar og får en plan for skolegang til høsten. Det hjelper ikke så veldig. Nå skal du slippe å vente. Du skal få et tilbud her og nå. Det siste ungdom trenger er å gå og vente i månedsvis, mener Hauglie.

Få med deg: Nav-skjemaer får statlig slakt

VIL HA ENDRING: Høyre-statsråden legger frem en ny stortingsmelding om Nav på fredag. Foto: NTB scanpix

Krever at Nav holder fristen

I dag er det rundt 25.000 unge ledige, der drøyt 14.000 har gått ledige mer enn åtte uker. Høyre-statsråden mener det er realistisk å levere på to måneders-garantien.

– Hva skjer hvis ikke Nav holder fristen?

– Fristen skal innfris. Nav skal innfri. Ungdom er en prioritert gruppe, for vi vet at jo lenger ungdom står uten et form for tilbud, desto vanskeligere er det å få dem tilbake igjen, svarer Hauglie.

Husker du? Gravide Tuva om reisen til «Navs digitale steinalder»

Ung-garantien innebærer at tre eksisterende garantiordninger for unge som står uten jobb og utdanning (en for de under 20 år, en for gruppen 20-24 år, og en for de mellom 20-29 år med nedsatt arbeidsevne) slås sammen til én garanti for alle unge. Dette gjør den administrative jobben enklere for Nav, ifølge statsråden.

Les også: Slik skal Hauglie rydde opp i Nav-jungelen

VG har vært i kontakt med presseavdelingen i Nav, som melder at etaten avventer å kommentere innholdet i stortingsmeldingen før den er offentliggjort fredag.

Varsler straff

På spørsmål om åtte uker er et smertepunkt, svarer Hauglie:

– Vi vet fra sykmeldingsforskning at hvis du er sykmeldt i mer enn tre måneder, er det 50 prosent sjanse for at du ikke kommer tilbake til den jobben i det hele tatt, svarer Hauglie, og viser til at det er blitt innført en frist på åtte uker for oppfølging i arbeidslivet.

– For hver uke som går, synker du lenger og lenger ned i stolen, og dørstokkmilen blir høyere og lenger. Vi skal få de unge opp om morgenen, ut og inn i aktivitet.

– Hva forventer du av de under 30, som får denne garantien?

– At de møter opp. Når de får et tilbud, må de ta imot det, svarer statsråden.

Hauglie varsler at departementet vil gjennomgå sanksjonene som finnes i dag, altså straffen for ikke å levere som klient i Nav-systemet.

De som ikke møter opp på tilbudene de har fått gjennom Nav, kan få trekk i stønaden, sier Hauglie.

Les også: Slik skal Nav-svindlerne tas

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder