PRESENTERER KOMMUNEPLAN: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) presenterte onsdag en plan som skal lede frem til vedtak om ny kommunestruktur i 2017. Foto: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

Sanner gir kommunene to år på å bestemme seg

Åpner for tvang ** Her er tidsplanen for kommunereformen

Kommuner som ønsker å påvirke sammenslåingsprosessen må bestemme seg innen sommeren 2016, varsler kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Publisert:

Onsdag la han frem en tidsplan for den varslede kommunereformen.

Sanner legger opp til to løp:

Kommuner som vedtar sammenslåing senest høsten 2015, blir fulgt opp av vedtak allerede våren 2016. Etternølerne må fatte vedtak senest innen sommeren 2016. Våren 2017 vil regjeringen legge frem forslag om ny kommunestruktur.

Samtidig dropper han ekspertenes forslag om en minste kommunestørrelse på 15-20.000 innbyggere.

- Reformen må etter min oppfatning ta hensyn til vår mangfoldige geografi. Derfor er det ikke riktig å holde fast ved et slikt innbyggertall. Jeg vil ikke gi anslag for en slik størrelse, sier Sanner.

Utsira, Norges minste kommune har 211 innbyggere, mens den største, Oslo, har 630.000 innbyggere.

- Den største og den minste kommunen har likevel det samme ansvaret overfor sine innbyggere, argumenterte Sanner.

Enkeltkommuner får ikke veto

Kommunalministeren sier han ønsker frivillighet, men er klar på at tvangssammenslåing vil bli brukt hvis frivilligheten ikke fører fram.

- Ingen enkeltkommuner skal kunne stoppe en prosess der flere kommuner vil slå seg sammen, sa Jan Tore Sanner da han la fram veikartet for kommmunereformen onsdag ettermiddag.

Reformstøtte
Kommuner som slår seg sammen vil beholde dagens inndelingstilskudd som om de fortsatt var to eller flere kommuner i 15 år etter sammenslåingen, før tilskuddet trappes ned over fem år. Staten vil også dekke nødvendig engangskostnader ved sammenslåingen, samt gi reformstøtte ved behov.

Høyre, Frp, KrF og Venstre ble enige om en kommunereform under regjeringssonderingene i Nydalen i fjor høst. Arbeiderpartiet har støttet regjeringens plan om å kutte antall kommuner.

Slik er tidsplanen for kommunereformen:

** Vår 2014: Stortinget behandler målet for reformen og opplegget for videre arbeid
** Høst 2014, 2015 og vår 2016: Regionale prosesser med KS, fylkesmenn og kommuner. Oppsummeres av fylkesmennene høsten 2016.
** Vår 2015: Regjeringen legger frem forslag til nye oppgaver for kommunene. Stortinget behandler meldingen.
** Høst 2015 og vår 2016: Kommunale vedtak om sammenslåing.
** Vår 2016: Vedtak i kongelige resolusjoner om sammenslåing av kommuner for de kommuner som er tidlig ute med lokale vedtak.
** Vår 2017: Regjeringen fremmer proposisjoner om ny kommunestruktur og om nye oppgaver til kommunene. Stortingsbehandling av disse proposisjonene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder