SKUFFET: Leder for 3000 fengselsansatte, Geir Bjørkli mener statsbudsjettet ikke er noe løft for kriminalomsorgen. Foto:Kyrre Lien,NTB scanpix

Hundre fanger må dele celler

Tross sterk motstand fra fengselsansatte vil prøveordningen med to innsatte i samme enecelle fortsette neste år.

Terje Helsingeng
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er riktig at dubleringen, slik den ble innført i år, fortsetter, bekrefter statssekretær Vidar Brein-Karlsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Ordningen ble innført i år og omfatter 50 celler i syv fengsler: Halden, Ravneberget, Kongsvinger, Ringerike, Åna, Hustad og Bergen. Det betyr at 100 fanger må dele rom.

Misnøye

– Det har ikke vært registrert noen negative alvorlige hendelser som følge av tiltaket, slår departementet fast i budsjettforslaget.

Men når justisminister Anders Anundsen ankommer landsmøtet til Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund som avvikles i Tromsø kommende helg vil han få høre helt andre toner.

Ikke bare vil forbundsleder Geir Bjørkli uttrykke sin generelle misnøye med budsjettet til Kriminalomsorgen. Forbundet som organiserer 3000 av totalt 4500 fengselsansatte er også sterk motstander av dublering.

– Vi er motstandere av hensyn til ansattes sikkerhet. Vår erfaring er at det er større risiko med to innsatte bak en låst dør. Og fordi vi ikke kan sikre oss mot at innsatte blir utsatt for overgrep eller blir utnyttet på annen måte, sier Bjørkli.

Frivillig

– Det er ikke registrert alvorlige hendelser i de 10 månedene ordningen har vart?

– Det kan være fordi de fleste som bor på dublerte celler gjør det frivillig. Det er når det ikke lenger er frivillig dublering, men med tvang, det kan gå galt.

Bjørkli viser til erfaringene fra forrige runde med dublering, under Knut Storberget.

– Jo lenger ordningen varer og jo flere celler som blir dublerte, blir det vanskelig å finne frivillige. Dublering betyr flere innsatte i fengslet, altså en fortetting. Antall innsatte vil øke i forhold til antall ansatte. Vi må derfor huske at det allerede er 98 prosent kapasitetsutnyttelse i fengslene, mens målsettingen fra direktoratet er 90 prosent.

TO FOR EN: Dublering innebærer at to insatte deler cellen som er bygget for en innsatt. Bildet er fra Hof fengsel, som ikke er med i ordningen. Foto:Roger Neumann,VG

Dråpe i havet

Forbundslederen frykter at statsbudsjettet vil føre til nedbemanning i en allerede underbemannet etat – og ikke vil gi kriminalomsorgen det forventede løft. Arbeidet med å ruste opp fengslene og bygge nye vil også bli ytterligere forsinket.

– 50 millioner til ekstraordinært vedlikehold i tillegg til 80 millioner til løpende vedlikehold er en dråpe i havet når statsbygg slår fast at fengslene har et etterslep anslått til mellom 3,3 og 4,4 milliarder kroner. Tilstanden er stedvis så dårlig at det er stor risiko for stenging.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund etterlyser også større satsing på utdanning og på innsatte med som sliter med psykisk helse.

– Vi etterlyser også konkrete tiltak for å øke antallet samfunnsstraffer, sier Bjørkli.

Ap motstander av dublering

– Arbeiderpartiet er mot dublering, fastslår medlem av justiskomiteen Kari Henriksen.

Hun er klar over det skjedde da partiet satt med regjeringsmakten, men det var en høyst midlertidig løsning i samarbeid med fagorganisasjonene.

– Dublering er en løsning alle parter, både de innsatte og samfunnet, taper på. Ordningen øker risikoen for vold og trusler og muligheten for rehabilitering synker etter endt soning. Det kan bety at den kriminelle løpebanen fortsetter.

Kari Henriksen sier at Ap heller ikke er fornøyd med det regjeringen leverer.

– 41 nye fengselsplasser er ikke noe kraftfullt grep når man vet utfordringene kriminalomsorgen står overfor. Regjeringen har heller, på over ett år, gitt noen signaler om de langsiktige tiltakene som må til for å få flere fengselsplasser og fengsler. De forholder seg utelukkende til midlertidige løsninger, sier Henriksen.

Høyre: – Må fortsette

Høyres medlem av Stortingets justiskomité, Hårek Elvenes, sier at det ikke er noen grunn til å skrote ordningen med dublering, så lenge erfaringene er så gode.

– Jeg mener regjeringen med dette har beredt grunnen for å få ned soningskøene, noe som er svært viktig. Vi burde derfor heller så på om ordningen kan utvides, sier Hårek Elvenes.

Les også:Norsk luksusfengsel blir verdensnyhet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder