ENIGE: LO-leder Gerd Kristiansen (t.v) og NHO-djreg Kristin Skogen Lund har reddet i land årets lønnsoppgjør. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

ENIGE: LO-leder Gerd Kristiansen (t.v) og NHO-djreg Kristin Skogen Lund har reddet i land årets lønnsoppgjør. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: ,

Lønnsoppgjøret er i havn

LO-Gerd: - LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider

Årets lønnsoppgjør er i havn. Det ga 0 i generelt tillegg til ansatte med lokale forhandlinger.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

VG har akkurat fått bekreftet at LO og NHO er blitt enige i forhandlingene: Årets mellomoppgjør er over, uten at partene trengte å bringe inn riksmekleren.

Det bekrefter kilder både i LO og NHO.

Resultatet

Her er resultatet:

** 0 kroner i generelt tillegg til de aller fleste; det gjelder de som er ansatt i bedrifter med lokale forhandlinger.

** Det gis et tillegg på 1,75 kroner til alle med 90 prosent lønn eller mindre av gjennomsnittslønnen.

** Samlet er rammen anslått til 2,7 prosent.

De som kommer dårlig ut er de få som har overenskomster uten lokal forhandlingsrett, som tjener mer enn 90 prosent av gjennomsnittet.

Brev

LO og NHO har også sendt brev til Solberg-regjeringen, hvor de ber om endringer i permitteringsreglene. Trolig dreier det seg om at arbeidsgivernes ansvar skal reduseres fra 20 dager til 10 dager.

– LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

VG har fått tilgang til brevet. Der står det: "LO og NHO ber om at regjeringen endrer loven om dagpenger under permittering gjennom at bedriftene får redusert antall dager med lønnsplikt og at dagpengeperioden økes".

LO

LO skriver dette i en pressemelding:

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen, ( 3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner.

NHO fornøyd

– Vi er tilfreds med at de sentrale lønnstilleggene fortsatt går ned, for tredje året på rad, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Deler av norsk økonomi bremser, og lønnsforskjellen til landene vi konkurrerer med er blitt for stor. Da er det nødvending at LO og NHO finner gode og ansvarlige løsninger. Det har vi gjort i kveld, sier Skogen Lund.

– Selv om den generelle lønnsveksten er ytterst moderat, skulle vi gjerne sett at tilleggene for bestemte grupper ble lavere. Dette har vært det mest utfordrende i årets forhandlinger, fordi disse tilleggene treffer bransjer, bedrifter og arbeidsplasser som allerede sliter med lønnsomheten, sier Skogen Lund.

– Vi har strukket oss langt og mulighetsrommet var lite. Men det var viktig for oss å unngå brudd og mekling, med den usikkerheten det ville medført for våre medlemmer, sier hun.

Årslønnsvekst på 2,7 prosent

På bakgrunn av vurderinger gjort av NHO, i forståelse med LO, anslås årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området til 2,7 prosent i 2015, skriver NHO i en pressemelding.

Det betyr at de virksomheter som har lokale forhandlinger – basert på de fire kriterier for lokal lønnsdannelse - kan legge til grunn et eventuelt lokalt tillegg på 1,2 prosent, fremholder de.

YS

Oppgjøret omfatter rundt 17.500 YS-medlemmer i Yrkestrafikkforbundet, Parat, Negotia, SAFE, Delta og Stafo.

– Vi har tatt et stort ansvar og bidratt til et meget ansvarlig oppgjør i privat sektor. Hensynet til den konkurranseutsatte industrien har veid tungt under forhandlingene, sier YS-leder Jorunn Berland til NTB.

Leder for YS-privat, Vegard Einan, er godt fornøyd med et resultat som i år gir en lønnsvekst på noe i overkant av 2,5 prosent.

Det er ifølge Einan frontfaget, eller det som anses som konkurranseutsatt industri, som legger føringer for årets lønnsoppgjør. Disse forhandlingene føres mellom hovedorganisasjonene YS og LO på den ene siden og NHO som representant for arbeidsgiverne på den andre siden av bordet.

– I år forhandler vi et mellomårsoppgjør, der det i hovedsak dreier seg om lønnstillegg fra 1. april 2015, sier Einan.

Prioritering av lavtlønnede

Det er ikke avtalt et generelt tillegg til alle i årets oppgjør, sier forhandlingsansvarlig fra Parat, Kjell Morten Aune.

– For de med lavest gjennomsnittslønn er det avtalt et tillegg fra 1.april til alle på 1,75 kroner per time, noe som utgjør 3412,50 kroner i året. For Parats medlemmer gjelder dette vektere, ansatte i privat barnevern, hotel- og restaurantansatte, ansatte i flymatindustrien og renholdere, sier Aune.

Fakta

Her er faktaene LO presenterer:

· Omfatter rundt 175 000 medlemmer.

· Totalt vil 20 prosent av alle arbeidstakerne få lavlønnstillegg.

· Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,7 prosent.

· Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode.

· Halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder