VIL SLÅ SAMMEN: Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre, argumenterer for å slå sammen Bærum og Oslo.

VIL SLÅ SAMMEN: Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre, argumenterer for å slå sammen Bærum og Oslo. Foto: Janne Møller-Hansen VG

Kommune-bombe fra Nikolai Astrup: Åpner for å slå sammen Oslo og Bærum

– Det er en veldig kunstig grense mellom Oslo og Bærum som et sammenhengende byområde, sier Nikolai Astrup, leder i Oslo Høyre. Derfor vil han rive den, og utrede Norges i så fall aller største kommunesammenslåing.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Denne uken er en ny milepæl i kommunereformen, med folkeavstemninger i en rekke norske kommuner. Men innbyggerne i Oslo og Bærum har ingen kommuneprosesser å stemme over.

Oslo nærmer seg 660.000 innbyggere. Det bor 122.000 mennesker i Bærum. Oslo har stilt seg på siden av kommunereformen, og det har vært stor enighet om at kommunen er stor nok.

Nå flørter fylkene Akershus, Buskerud og Østfold med hverandre om en felles region som vil omkranse Oslo.

Asker, som ville vært Bærums naturlige partner, bereder samtidig grunnen for sammenslåing med Røyken og Hurum i Buskerud fylke. De tre kommunene er enige om Asker som kommunenavn, og at de vil følge det fylket eller regionen som Akershus eventuelt blir en del av.

Fra Hallingdal til Halden

Derfor mener Nikolai Astrup at Oslo og Bærum må finne sammen:

– Blir det en ny storregion fra Hallingdal til Halden og Asker snur seg mot Røyken og Hurum, er det naturlig at Oslo ser på hvordan vi skal samarbeide med Bærum, som kan bli stående utenfor, sier Astrup, som også er stortingsrepresentant og leder i Stortingets transportkomité.

– Det er veldig positivt at dert blir færre kommuner og fylker i hovedstadsregionen. Store deler av Østlandet er et sammenhengende bolig- og arbeidsmarked, og det har hemmet transportplanleggingen at det er så mange å forholde seg til, sier Astrup.

Fornebubanen i trøbbel

Forsinkelsene med bygging av Fornebubanen er ifølge Astrup et prakteksempel på hvordan grensen mellom Oslo og Bærum hemmer utviklingen.

Oslo kommune må nå lage et særselskap for å bygge banen fordi Akershus fylke insisterer på å eie skinnene gjennom Bærum kommune.

– Ville Fornebubanen vært ferdig dersom Oslo og Bærum hadde vært en kommune?

– Jeg tror i alle fall vi hadde kommet mye lengre. Denne banen illustrerer etter min mening hvor nødvendig det er å samarbeide på nye måter. Kommunegrensen mellom Oslo og Bærum skjærer jo rett igjennom en vel etablert jobb- og boligregion. Det er veldig kunstig at det er ulike parkeringsbestemmelser, avhengig av hvilken side av Lysaker Torg du står på. To T-banelinjer strekker seg inn i Bærum. For næringslivet er det også en hemsko at de må forholde seg til to ulike forvaltninger, sier Astrup.

Kunstig grense

– Hvordan skal du friste innbyggerne i Bærum med bli en del av Oslo?

– Jeg tror mange opplever skillet som kunstig allerede. Skoleelevene i Bærum ville sikkert like at de videregående skolene i Oslo blir åpnet for dem. Det vil bli lettere å planlegge regional utvikling videre dersom man hadde et større område å spille på.

– Tror du folk i Bærum vil akseptere mer fortetting?

– Kommunepolitikerne i Bærum ser nå med helt andre øyne på ideen med å fortette rundt knutepunkter. En videre utvikling med Bærum som en kommune basert på privatbilisme i så stor grad, er ikke bærekraftig.

VG-kommentar: Ikke i min bakgård

– Hvilke fordeler kan Oslo få ut av en slik storkommune?

– Mange i Oslo oppfatter grensen som kunstig. Vi snakker om ett sammenhengende boligområde, hvor man knapt merker kommunegrensen.

Flest Høyre-velgere i Bærum

– Er det motiverende for deg at det også bor titusener av Høyre-velgere i Bærum, som vil få stemmerett i Oslo?

– Jeg tror ikke man skal overdrive den dimensjonen. Det er i alle fall ikke noen motivasjon fra min side, sier Astrup.

Vil kutte: Så mange færre kommuner vil NHO ha

Om kommunesammenslåing skulle bli for heftig for lokalpolitikerne i de to byene, har Astrup et annet alternativ:

– Det er også mulig å se for seg at vi samarbeider om sakene som nå avgjøres på fylkesnivå, og at kommunestyret i Bærum tiltrer Oslos bystyre i slike saker. Det kan gjelde plansaker og videregående skoler. Oslo er jo både fylke og kommune, og både Ap og Høyre avviser at Oslo skal inn i den nye regionen.

Lunkent fra Raymond

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo sier at utspillet fra Oslo Høyre og Nikolai Astrup er helt nytt for ham, og reagerer nokså lunkent - men ikke helt avvisende:

LUNKEN: Raymond Johansen (Ap) er byrådsleder i Oslo. Foto: Frode Hansen VG

– Vil han slå sammen Oslo og Bærum? Jeg som kommer fra den andre siden av Oslo må også forholde meg til kommuner som Lørenskog, Skedsmo og Nittedal. Det jeg i alle fall kan være enig med Astrup i, er at vi må finne enda bedre måter å samarbeide på i Oslo-regionen.

– Men spørsmålet var om du vil se nærmere på ideen om å slå sammen Oslo og Bærum?

– Jeg tror ikke vi skal bruke mye tid og krefter på dette nå. Når det gjelder spørsmålene om regional utvikling, har vi en god tone med Høyre. Blant annet er vi enige om å avvise at Oslo skal delta i den nye storregionen, fordi Oslo allerede er både fylke og kommune, sier Johansen.

VG mener: Fylkeskommunene må legge seg selv ned

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder