Politidirektoratet og justisministeren beklager i asylbarn-saken

– Slike feil skal ikke forekommePolitidirektoratet beklager at de prioriterte uttransportering av asylbarn som har bodd lenge i Norge - stikk i strid med de politiske signalene.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Politidirektoratet skulle formidlet dette videre i disponeringsskriv til Politiets utlendingsenhet og politidistriktene. Dette ble ikke gjort, og det er vår feil, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

– Svært alvorlig

Tirsdag ettermiddag beklaget også justisminister Anders Anundsen (Frp) at politiet ikke har etterlevd asylbarn-avtalen mellom regjeringen, KrF og Venstre.

– Dette er svært alvorlig, og jeg kan ikke gjøre annet enn å beklage. Slike feil skal ikke forekomme, sa Anundsen da han redegjorde i Stortinget tirsdag ettermiddag. Han konstaterte at «det er jeg som har det politiske ansvaret for departementets underliggende etater».

Bakgrunnen for saken er oppslaget i Bergens Tidende som avslører at politiet – stikk i strid med politiske signaler – ikke skjermet asylbarn som har bodd lenge i Norge for utsending.

Regjeringen endret i fjor høst en sentral formulering i et styringsbrev til Politidirektoratet (POD). De rødgrønnes ordre om å prioritere saker «som omfatter barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse», ble erstattet med at «saker som omfatter barn, skal prioriteres».

BAKGRUNN:Beskjed om å skjerme asylbarna nådde aldri politiet

Men ifølge avisen nådde aldri beskjeden ut til landets politi. Da POD sendte sine instrukser nedover i systemet, var ordlyden den samme som før.

– Jeg har nå bedt Politidirektoratet om en forklaring og gjort det klart at de nye reglene skal gjelde med umiddelbar virkning, sa Anundsen.

– Har ikke fulgt opp

Anundsen erkjenner at det er et «misforhold» mellom styringssignalene fra Justisdepartementet og budskapet som Politidirektoratet i sin tur har sendt underliggende etater, ikke minst Politiets utlendingsenhet.

– Politidirektoratet har ikke fulgt opp den viktige policy-endringen som vi har kommet med. Det er en svært uheldig situasjon og noe som ikke skal forekomme, sier justisminister Anders Anundsen (Frp) til NTB.

Tirsdag ettermiddag møtte politidirektør Odd Reidar Humlegård opp hos statsråden for å forklare hvorfor politiske styringssignaler øyensynlig ikke er fulgt.

Redegjørelsen fra justisministeren skjer på kort varsel. Den kommer i stand som følge av et brev fra Venstre og KrF til Stortingets presidentskap.

Både politidirektør Odd Reidar Humlegård og justisminister Anders Anundsen (t.h) (Frp) må svare på om det er sendt ut asylbarn som egentlig skulle bli i landet. Foto:Vidar Ruud,NTB scanpix

I brevet viser partilederne Trine Skei Grande og Knut Arild Hareide til Stortingets forretningsorden paragraf 54, som åpner for at regjeringsmedlemmer kan stilles spørsmål «om saker som det av spesielle grunner er ønskelig å ta opp straks og som ikke hensiktsmessig kan reises på annen måte»

Frykter feilutsending av barn

Saken blir kjent idet regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre er i innspurten av forhandlingene om en ny forskrift som nettopp skal sikre at lengeværende asylbarn tas særlig hensyn til.

Venstres innvandringspolitiske talsmann Andre N. Skjelstad sier til NTB at han forventer en umiddelbar stans i all utsending av lengeværende asylbarn.

– Anundsen må forsikre Stortinget om at ingen barn er sendt ut på feilaktig grunnlag, sier Skjelstad.

– Jeg skjønner godt den frustrasjonen og forbannelsen. Nå må vi finne ut hvordan dette kunne skje og hva slags konsekvenser saken har fått, svarer justisministeren.

Det er neppe aktuelt å hente noen av de utsendte asylbarna hjem til Norge, etter det NTB forstår.

– Alle som er sendt ut, er sendt ut fordi de ikke har lovlig opphold i Norge, sier Anundsen.

Han mener distinksjonen mellom å prioritere barn generelt og lengeværende barn spesielt, er viktig av to grunner.

– For det første fordi det er i alles interesse at barn som kommer til Norge og får avslag på asylsøknaden sin, raskt sendes ut av landet, før de får en tilknytning til riket. For det andre er det viktig fordi vi jo nettopp jobber med et nytt regelverk der hensynet til lengeværende asylbarn skal veie tyngre, sier Anundsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder