IDRETT: Bordtennis er en av flere idretter som elevene får befatning med på Nidaros Idrettsungdomsskole. Foto: Nidaros Idrettsungdomsskole

Privatskole med 150 elever avskiltet - mister godkjenning og statsstøtte

Nidaros Idrettsungdomsskole har mistet statlig godkjenning og statsstøtte. En av årsakene er manglende dokumentasjon på at over 10 millioner i statsstøtte har kommet elevene til gode.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Skolen, som har 150 elever i alderen 13 til 16 år, får drive ut dette skoleåret, skriver Adresseavisen (krever innlogging) som først omtalte saken like før påske.

Det er ytterst sjelden at privatskoler mister godkjenning og statsstøtte i det norske skolesystemet.

Les også: Anmelder privatskolen Westerdals til Økokrim

Utdanningsdirektoratet ser spesielt alvorlig på at skolen ikke har skaffet til veie noen bilag fra regnskapsåret 2011. Dette året mottok skolen over 10 millioner kroner i støtte fra staten.

De siste fire årene har skolen mottatt mellom 10 og 12 millioner kroner i statsstøtte for hvert skoleår.

I tillegg betaler elevene skolepenger på 2300 og 2100 kroner (9. og 10. klasse) per måned, ifølge skolens hjemmeside.

Les også: Westerdals krevde 70 mill. for mye av elevene

Permene som forsvant

– Ingen liker situasjonen når permene for et regnskapsår er borte. Det jeg kan si, er at Utdanningsdirektoratet er varslet om forhold knyttet til dette regnskapsåret, men har i tilsynsrapporten ikke hensyntatt dette. Det fremstår fra vår side som veldig merkelig, sier Jostein Iversen, som sammen med sin bror Jan Martin Iversen utgjør toppledelsen på den private ungdomsskolen.

Les også: Privatskolen Akademiet tapte mot staten

Han viser til at regnskapet for 2011 er revisorgodkjent uten anmerkninger.

I tilsynsrapporten går det frem at Utdanningsdirektoratet etter en rekke tilsyn og avdekking av feil og mangler i skoledriften ikke lenger har tillit til at skolen for fremtiden vil drive i tråd med regelverket.

Tilsynsmyndigheten peker blant annet på at det er kjøpt en rekke måltider på restauranter av de to brødrene Jostein og Jan Martin Iversen - som er belastet skolen.

Skolen er også belastet halve kostnaden for en reise til Vietnam for rektor Jostein Iversen og hans vietnamesiske kone, påpeker Utdanningsdirektoratet.

Stiller seg uforstående

Iversen har anket vedtaket om inndragelse av skole-godkjenningen inn for Kunnskapsdepartementet. Han mener tilsynsmyndigheten har fattet en feil beslutning.

Les også: Skole med tungetale mistet godkjenning

SJEF: Jostein Iversen er både rektor, daglig leder og nestleder i styret på Nidaros Idrettsungdomsskole. Foto: Nidaros Idrettsungdomsskole

– Dette har vært en merkelig prosess fra Utdanningsdirektoratets side. Vi stiller oss helt uforstående til vedtaket på alle punkter. Derfor har vi også sendt en klage på avgjørelsen til Kunnskapsdepartementet som er klageinstans. Vi har tro på at en objektiv gjennomgang og vurdering av saken vil medføre et riktig resultat i denne saken, sier rektoren.

Han mener blant annet at det er feilaktig av direktoratet å bruke Vietnam-turen og ledelsens måltider på restauranter som eksempler på pengebruk som ikke kommer elevene til gode.

– Det er totalt feil. Vi har forsøkt å tilbakevise dette i et tilsvar på 50 sider i desember 2015. Når det gjelder Vietnam-reisen dokumenterte vi overfor Fylkesmannen som tidligere hadde en tilsynsrapport om oss at det ble gjort innkjøp i Vietnam til skolen i en oppstartfase, sier rektor Jostein Iversen til VG.

– Kjøpte refleksvester i Vietnam

– Hvorfor dra til Vietnam for å gjøre innkjøp til skolen i Trondheim?

– Det var en reise hvor jeg kombinerte innkjøpsformål til skolen med ferie sammen med min kone som er fra Vietnam. Derfor ble halve reisekostnaden belastet skolen, og revisor var klar på at halvparten av reisen kunne dekkes av skolen når store deler av turen ble benyttet til fremforhandling av avtaler og innkjøp av alt fra treningsdrakter, refleksvester til skolerekvisita. Skolen sparte penger på disse innkjøpene, og dette kom elevene til gode, svarer Iversen.

Utdanningsdirektoratet skriver i sin rapport at det er sannsynliggjort at skolen er belastet med private kostnader for de to sentrale personene på skolen. Og samtidig: Styret har ikke sikret at statsstøtte og skolepenger kommer elevene til gode, noe som er et brudd på privatskoleloven, ifølge direktoratet.

Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen fører tilsyn med at statsstøtten til privatskoler, som utgjør 85 prosent av støtten til offentlige skoler, kommer elevene til gode. Dette er et krav i privatskoleloven.

Foreldremøte tirsdag

Tirsdag kveld skal det etter planen holdes et møte i foreldreutvalget på skolen for å diskutere hvordan foreldre og elever skal forholde seg dersom skolen ikke får drive videre fra høsten av.

Avdelingsdirektør Bente Barton Dahlberg i Utdanningsdirektoratet har uttalt seg til Adressa:

– Vi har avdekket brudd på alle kontrollerte områder. Vi har også avdekket uforsvarlig økonomiforvaltning.

De ca. 50 elevene på skolens 10. trinn får fullført sin skolegang, mens de rundt 100 elevene som nå går i 8. og 9. klasse ved skolen blir tvunget til å bytte skole fra høsten av dersom skolens klage på vedtaket ikke fører frem.

Skolen har også tatt inn 50 nye elever til 8.klasse fra høsten av. Disse elevene vil få tilbud om skoleplass ved sine nærskoler.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder