Her er budsjett-nyhetene

Billigere å handle på nett fra utlandet - flere politistillinger

Finansminister Siv Jensen (Frp) har en omfattende liste med endringer i budsjettkofferten hun har med seg til Stortinget i dag.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Statsbudsjettet, som offisielt legges frem klokken 10 onsdag, er et massivt dokument på mange tusen sider. Tradisjonen tro har mange godbiter blitt kjent i løpet av de siste par ukene.

Se Siv Jensen gjøre seg klar til den store budsjettdagen på VGTV klokken 06.30!

Budsjettet for 2015 er det første som helt og holdent er den blåblå regjeringens eget verk. 2014-budsjettet arvet regjeringen fra de rødgrønne, og Siv Jensen hadde bare noen uker på seg til å gjøre endringer etter regjeringsskiftet.

LEGGES FREM: Statsbudsjettet presenteres av finansminister Siv Jensen i Stortinget onsdag. Foto:JAVAD M. PARSA/VG,

Her er det viktigste nyhetene:

Oljepenger: Siv Jensen skrur opp oljepengebruken 3,0 prosent i forslaget til statsbudsjett, får VG opplyst. Det er opp 0,2 prosentenheter fra hennes eget forslag i august, i forkant av budsjettkonferansen til regjeringen.

Handlingsregelen: Regjeringen setter ned to ekspertutvalg der det ene skal vurdere handlingsregelen og det andre innføring av flerårige statsbudsjett, opplyser finansminister Siv Jensen til NRK.

Formuesskatten: De samlede skattekuttene regjeringen foreslår er på 8,6 milliarder kroner. Av disse utgjør kutt i formuesskatten 4,1 milliarder kroner, slik VG kunne fortelle i går. Det skjer ved at prosentsatsen for formueskatt senkes fra dagens 1 prosent til 0,75 prosent, samtidig som innslagspunktet for når formuesskatten inntrer økes fra én million kroner i formue til 1,2 millioner kroner i formue.

Samferdsel: Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til samferdsel med 5 milliarder til 55 milliarder kroner, ifølge NTB.

ØREMERKER: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Foto:Frode Hansen,VG

Universiteter: Landets fem største universiteter får 70 millioner ekstra øremerket forskereliten. Pengene tas fra de mindre høyskolene, meldte VG tirsdag.

Uføre: En stor endring av uføretrygden er også varslet: Arbeidsminister Robert Eriksson vil fra årsskiftet sørge for at uføretrygd blir skattet på samme måte som ordinær arbeidsinntekt. Endringen vil berøre nesten 310.000 uføre her i landet, skrev VG mandag.

Barnetillegget: Regjeringen vil standardisere barnetillegget i uføretrygden. I praksis betyr det at mange vil få et lavere tillegg. Hensikten er å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, skrev DN sist helg. Regjeringen vil også kutte antall år det er mulig å motta overgangsstønad.

Sykehjem: Regjeringen setter av 500 millioner kroner til eldreomsorg i budsjettforslaget. Av dette skal 200 millioner kroner gå til investeringstilskudd til omsorgsplasser, melder NRK. Ifølge finansminister Siv Jensen (Frp) åpner dette for opprettelse av 2500 nye plasser dersom kommunene ønsker det.

Legemidler: Regjeringen vil slippe til dyrere medisiner på blå resept. Dette gjøres ved å heve den såkalte bagatellgrensen for legemidler fra fem millioner til 25 millioner kroner. Det er beregnet at endringen vil koste staten rundt 20 millioner kroner i 2015.

Moms: Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2015 heve momsgrensen for netthandel i utlandet til 500 kroner, opp fra 200 kroner i dag, meldte TV2 tirsdag kveld. Grensen ble innført i 1975 og har siden ligget stabilt på 200 kroner.

Egenandel: Det blir dyrere å ikke møte opp til avtalt legetime: Hvert år dropper 200.000 nordmenn å møte til avtalt poliklinisk behandling, noe som gir store ekstrautgifter for sykehusene. Derfor dobles gebyret fra 320 til 640 kroner, ifølge Stavanger Aftenblad.

Bistand: Regjeringen øker bistanden med 1 milliard kroner, men havner likevel under målet om 1 prosent av bruttonasjonalinntekten (BNI), ifølge TV 2.

NRK-lisens: NRK-lisensen fryses på dagens nivå, altså 2527 kroner. I tillegg kommer 8 prosent moms på beløpet, som det er i dag. NRK har bedt om en økning på 73 kroner i 2015, men får altså kroner 0 av finansminister Siv Jensen (Frp), får VG opplyst. Reelt sett blir dette et kutt på grunn av prisstigningen.

FAMILIEMINISTER: Solveig Horne (Frp) Foto:TROND SOLBERG,

Familievern: VG meldte sist helg at Høyre/Frp-regjeringen foreslår å bevilge 15 millioner friske kroner til familievernkontorene over hele landet.

Politi: Det blir øremerket midler til 69 nye politijurister, skriver VG natt til onsdag. Målet er å få ned den store restansen av saker som venter på å bli behandlet. Regjeringen har også varslet at det settes av 165 millioner kroner til å ansette 350 nyutdannede politibetjenter neste år, ifølge TV2.

Digitalisering: Kommunalminister Jan Tore Sanner har overfor TV2 varslet at regjeringen vil sette av en halv milliard kroner til digitalisering av offentlig sektor. Overfor VG har Sanner også kommet med nyheten om at kommunale byggeplaner skal digitaliseres - slik at man slipper å oppsøke byggekontorene fysisk. Det settes av 25 millioner til dette.

Bilavgiften: Regjeringen vil redusere bilavgiftene med 1,3 milliarder kroner, ifølge TV 2. I forslaget til statsbudsjett for neste år foreslår regjeringen også å kutte drastisk i avgiften for å omregistrere biler. Ifølge kanalen vil denne avgiften bli redusert med 35 prosent. Vektavgiften for tyngre kjøretøy foreslås redusert.

Campingvogn, snøscooter, MC: Årsavgiften for campingvogner fjernes helt i regjeringens forslag til statsbudsjett. Også særavgifter for snøscootere og MC fjernes.

Skolepenger: Regjeringen foreslår å innføre skolepenger for studenter fra land utenfor EU, ifølge TV 2.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder