EKSTRAORDINÆRT MØTE: Kontrollutvalget i Tolga kommune vil vite hvordan rutinene i kommunen var da diagnosene til Magnus Holøyen og brødrene ble stilt i 2013, og hvordan de er i dag. Foto: KRISTER SØRBO

Krever svar i Tolga-saken

TOLGA (VG) Kontrollutvalget i Tolga kommune vil ha svar på tre sentrale spørsmål i dagens ekstraordinære møte.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Bakgrunnen for det ekstraordinære møtet i kontrollutvalget mandag er VGs saker om de tre brødrene Lars Peder, Arvid og Magnus Holøyen.

Brødrene ble registrert som psykisk utviklingshemmede av Tolga kommune – uten at de hadde fått vite det selv. De hadde heller ikke blitt utredet i voksen alder.

les også

Tolga-ordfører til brødrene: – Unnskyld!

Saken har ført til at brødrene har fått en uforbeholden unnskyldning av både statsminister Erna Solberg og Tolga-ordfører Ragnhild Aashaug, samt at regjeringen iverksetter full gransking.

Utvalget i Østerdalskommunen vil mandag stille tre spørsmål som omfatter rutinene rundt diagnosesetting i Tolga i 2013 og 2014, som tidligere ikke har vært tilgjengelig for kontrollutvalget.

Dette er spørsmålene:

  • På hvilket grunnlag ble diagnosen for psykisk utviklingshemming satt i 2013/2014?

Det vises her til at kommunen registrerte en økning på fem til ti personer med psykisk utviklingshemming, som igjen gjorde at kommunen fikk mer penger av staten. Her er kontrollutvalget opptatt av å finne ut av hvilket lovgrunnlag som er brukt og hvordan internkontrollen var. De ber også om en redegjørelse for interne vurderinger og uttalelser, kommunelegens rolle, samt samarbeidet med spesialisthelsetjenesten og brukerne.

  • Har alle personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemming i 2013/2014 det i dag også? Hva er årsaken til eventuelle endringer?

– Det er en veldig kjedelig sak, spesielt for dem det gjelder og som føler seg overkjørt. Det er særdeles uheldig og beklagelig hvis de har fått feil diagnose. Da er det bare å si unnskyld, unnskyld, unnskyld, har utvalgsleder og tidligere Tolga-ordfører Marit Gilleberg tidligere uttalt til NRK.

  • Hvilke kvalitetssikring- og godkjenningsrutiner ligger til grunn for utbetalingsanmodningen til Helsedirektoratet; som godkjennes av rådmann og revisor?

Den årlige registreringen av psykisk utviklingshemmede som får tjenester, påvirker hvor mye penger hver kommune får i overføringer fra staten. Det er rådmannen og en revisor som garanterer for at tallet er riktig. I dag har norske kommuner registrert 3000 flere psykisk utviklingshemmede enn for ti år siden.

2013: Kontrollutvalget i Tolga kommune vil vite hvordan rutinene i kommunen var da diagnosene til Magnus Holøyen og brødrene ble stilt i 2013, og hvordan de er i dag. Foto: Krister Sørbø / VG

Svarene fra rådmannen skal gjennomgås på mandagens møte.

Mandag kveld skal saken opp i kommunestyremøtet i Tolga.

Vil at kommunen selv skal rydde opp

Kommunalminister Monica Mæland ba 7. oktober om en redegjørelse fra Fylkesmannen i Hedmark. Dette ble overlevert til departementet 12. oktober. Fylkesmannen anbefaler videre undersøkelser og en uavhengig gjennomgang.

Uavhengig av dette mener kontrollutvalget, ifølge sakspapirene, at det er viktig at kommunen selv rydder opp og sier ifra om eventuell rutinesvikt, samt kommer med forslag til tiltak.

Et vedtak formes når utvalget «har fått de nødvendig opplysningene og drøftet eventuelle tiltak».

les også

Kommunerevisor: Ikke trygg på at Tolga har fulgt reglene

Opphevet vergemålet

VG har også avslørt at brødrene fikk oppnevnt verge uten å ha samtykket til dette. Dette betyr i praksis at de mistet styringen over eget liv og egen økonomi.

Arvid fikk imidlertid opphevet sitt vergemål i februar, og Lars Peder i juni.

VG har tidligere beskrevet hvordan Magnus måtte fortsette å kjempe mot vergemålet ingen hadde spurt om han ville ha. Tidligere i oktober fikk han beskjed om at Fylkesmannen i Hedmark har snudd og vil oppheve det ufrivillige vergemålet.

– I denne konkrete saken har vergehaver gjentatte ganger, og med styrke motsatt seg vergemålet. Etter Fylkesmannens syn taler arten og innholdet i vergehavers uttalelser i dette tilfellet for at vergemålet ikke er ønsket og at det etter nåværende lovforståelse ikke kan opprettholdes, har Fylkesmannen i Hedmark, Bernhard Caspari, tidligere uttalt til VG.

Les også: – Føler jeg får friheten tilbake nå

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder