FNs torturkomité kritiserer den utstrakte bruken av isolasjon i norske fengsler, særlig når det gjelder psykisk syke fanger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

FNs torturkomité: For mye isolasjon i norske fengsler

FNs torturkomité kritiserer den høye bruken av isolasjon i norske fengsler, særlig når det gjelder psykisk syke fanger.

  • bibiana.dahle.piene@ntb.no

Artikkelen er over ett år gammel

Fredag kom torturkomiteen med sin rapport om hvordan Norge etterlever FNs torturkonvensjon.

Komiteen er særlig uroet over den utstrakte bruken av isolasjon, både når det gjelder varetektsfanger og innsatte. Bruken har økt, og det finnes heller ingen grense for hvor lenge en fange kan holdes isolert. Det er kritikkverdig, konstaterer komiteen i rapporten.

les også

Familien: – Fengslede venninner i Dubai må sitte til minst 8. juni

En annen ting komiteen setter fingeren på, og som har vært mye omtalt i mediene den siste tiden, blant annet i en NRK Brennpunkt-dokumentar, er hvordan psykisk syke fanger holdes isolert i fengslene.

– En svært høy andel av fangene har psykiske problemer og får ikke riktig helsehjelp, heter det i rapporten.

Også den høye selvmordsraten blant varetektsfanger vekker uro.

– Klar tale

Direktør Petter Wille ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) er glad for den klare talen fra torturkomiteen.

les også

Dobbeltdrapet i Kristiansand til Høyesterett: – Drapsmannen fortjener ikke å bli ferdig med saken

– FN speiler kritikken fra mange ulike aktører i Norge den siste tiden vedrørende manglende helsehjelp og utstrakt bruk av isolasjon. Om ikke myndighetene har skjønt alvoret for denne gruppen før nå, bør de i alle fall gjøre det etter kritikken fra torturkomiteen, sier han til NTB.

Ifølge FN er det særlig personer som er frihetsberøvet, som står i fare for å bli utsatt for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Dette gjelder særlig folk i politiarrest, fengsel og forvaring, og pasienter under tvungent psykisk helsevern.

– Kjent i årevis

Norge kritiseres spesielt for at tallet på personer som utsettes for total isolasjon, har steget, ifølge Wille.

les også

Hurtig dødsdom etter barnevoldtekt i India

Komiteen gjentar også kritikken av at personer kan bli sittende i varetekt i mer enn 48 timer før de framstilles for en domstol.

– Myndighetene har vært kjent med dette problemet i årevis og har hatt god anledning til å styrke kapasiteten i kriminalomsorgen og rettsvesenet for å unngå slike fristbrudd, mener NIM-direktøren.

Det er åttende gang FNs torturkomité vurderer Norges etterlevelse av torturkonvensjonen, som Norge sluttet seg til i 1986. Komiteen består av ti uavhengige eksperter oppnevnt av FN.

Elektrosjokk uten samtykke

les også

Over 1600 personer tvangsutsendt fra Norge i år

Et annet forhold komiteen peker på, er bruken av elektrosjokkbehandling uten pasientens samtykke.

– Denne behandlingen foregår i dag uten hjemmel i lov. Det er et helt grunnleggende krav i rettsstaten at inngrep overfor den enkelte har grunnlag i lov. Det er derfor veldig alvorlig at denne formen for tvangsbehandling, som er svært inngripende overfor den det gjelder og kan ha irreversible virkninger, praktiseres uten lovgrunnlag, sier Wille.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder