DIREKTØR: Astrid Søgnen. Foto: Hallgeir Vågenes

Søgnen: Taushetsplikten ikke brutt

Skolesjefen i Oslo, Astrid Søgnen, fortalte ukjente detaljer fra personalsak mot lærer Simon Malkenes på offentlig høring. Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen sier hun ikke visste på forhånd at detaljer ville bli delt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

På offentlig høring om ytringskultur i Osloskolen tirsdag begynte skolesjefen sitt innlegg med å redegjøre for den såkalte Malkenes-saken.

Hun gikk detaljert til verks om prosessen med lærer Simon Malkenes, og siterte fra hittil ukjent samtale mellom rektor og elevene som opplevde seg krenket av Malkenes beskrivelser i Dagsnytt 18 på NRK 5. mars .

Etter høringen uttalte juss- og ytringsfrihetsekspert, Anine Kierulf, overfor VG at det fremstår som at skolesjefen har brutt taushetsplikten.

Hvis hun har brutt taushetsplikten, er det alvorlig. Hvorvidt framgangsmåten var klok eller ei, ønsker jeg ikke å kommentere, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), skolebyråd i Oslo til VG.

Onsdag kveld sier Astrid Søgnen til VG at kommuneadvokaten har vurdert saken, og konkludert at uttalelsene ikke er i strid med taushetsplikten. Konklusjonen kom rundt 14.00 onsdag formiddag.

– Byråden er kjent med konklusjonen, skriver Søgnen i en SMS til VG.

les også

Elevmamma fremførte skolekritikk: Ble bedt av skolesjef Søgnen om å slutte med myte-spredning

VG har fått innsyn i kommuneadvokatens vurderinger i uttalelse datert 23. mai. Her står det:

«Etter en samlet vurdering er konklusjonen at uttalelsene direktøren fremsatte under høringen
22. mai 2018 ikke var i strid med hennes taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr.1».

På spørsmål om forvaltningen hadde et forsvarlig grunnlag for å uttale seg offentlig, og om
den det gjaldt hadde hatt anledning til å imøtegå kritikken, står det:

«Noen endelig konklusjon har ikke KAO grunnlag for å gi på dette spørsmålet».

Visste ikke om redegjørelse på forhånd

Skolebyråden var selv til stede i panelet sammen med Søgnen, da sitater fra elevene ble lest opp av skolesjefen for en fullsatt bystyresal.

– Jeg var ikke kjent med at Utdanningsdirektøren skulle redegjøre for saken på denne måten, i dette omfanget eller på et slikt detaljeringsnivå. Det må stå for direktørens egen regning, sier skolebyråden.

Flere deltakere på den åpne høringen ble overrasket over at Astrid Søgnen, som stilte med nærmere hele sin ledergruppe i salen, valgte å åpne sitt innlegg med saksopplysninger om Malkenes-saken.

I Dagsavisen beskriver professor Jan Fridthjof Bernt hendelsen som uforsvarlig saksbehandling.

– Dette fremtrer som et brudd på alminnelige regler og prinsipper om forsvarlig saksbehandling både overfor Malkenes og overfor bystyret.

– Skolesjefen skal ikke gå inn i en partsrolle der formålet er å sette sin underordnede i et mest mulig ufordelaktig lys, sier Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus og ekspert på forvaltningsrett og kommunal rett ved Universitetet i Bergen til Dagsavisen.

– Vi har sett at Bernt har uttalt seg generelt om saken, og har ingen kommentarer til det, skriver Søgnen til VG.

REAGERER: Skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV) reagerer på skolesjefens opptreden under offentlig høring. Foto: Hansen, Frode

Har skolebyrådens tillit

– Kan du som skolebyråd garantere at lærere i Oslo ikke risikerer at innhold fra personalsaker avsløres av egen arbeidsgiver?

– Jeg forventer at alle ledere i Osloskolen følger lover og regler, og at de bidrar til trygghet for alle ansatte og en god ytringskultur. Dette følger jeg svært tett opp.

– Har du tillit til Astrid Søgnen?

– Ja, jeg følger tett opp utdanningsdirektørens forsikring under høringen i går, og under konferansen 14. mai, om at det snarlig skal merkes en reell bedring av ytringsklimaet ute på skolene. Jeg er utålmodig, sier Thorkildsen.

les også

«Det er trist å se at verken Astrid Søgnen eller skoleledere har gratulert lektor Simon Malkenes med de prestisjetunge varslerprisene.»

Overrasket

Simon Malkenes fikk i etterkant av personalsaken en muntlig tilrettevisning fra rektor på Ulsrud videregående skole. Han får nå juridisk hjelp fra Utdanningsforbundet.

– Jeg er overrasket over opplysningene Astrid Søgnen kom med på høringen i går. Vi forholder oss til denne saken som en personalsak, og personalsaker er taushetsbelagte, sier Aina Skjefstad Andersen, leder ved Utdanningsforbundet i Oslo.

– Har dere tillit til Utdanningsetaten og Astrid Søgnen i denne saken?

– Det handler ikke om tillit, men saksbehandling. Forbundet bistår nå Simon Malkenes med juridisk hjelp til å vurdere om rettevisningen han har fått fra rektor David Dunlop skal bestrides.

– For oss har det vært viktig å synliggjøre at mange lærere føler seg utrygge på å ytre seg. Vi må jobbe sammen for å bedre ytringsklimaet i skolen, sier Andersen.

Også hovedvernombudet reagerer på det som skjedde under høringen i går.

– Søgnen brukte veldig mye tid på å forsvare seg i Malkenes-saken, det syns jeg var uheldig. Det er også uheldig at det er sådd tvil om direktøren har opptrådt riktig, eller ikke, sier Einar Osnes, hovedvernombudet i Utdanningsetaten.

– Jeg syns det er positivt for ytringskulturen at lærere nå ser at folk følger med på det som skjer. At mediene har satt lys på det, og at politikerne er interessert, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder