ØKER: Helseforskjeller basert på penger og utdanning så ut til å minske i Norge, men etter 2010 har ulikhetene mellom de med høyere utdanning og de med lavest utdanning økt. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Helseforskjellene øker i Norge – de rike og velutdannede lever enda lenger

Mens helseforskjellene har blitt mindre i flere land i Europa de siste årene, peker pilene i Norge motsatt vei, viser Folkehelserapporten 2018.

 • NTB

Artikkelen er over to år gammel

Folk med høy utdannelse og god inntekt har alltid hatt høyere forventet levealder enn de med lavere utdanning og inntekt. De siste tiårene er den norske folkehelsen generelt blitt bedre. Vi lever lenger og forskjellene mellom gruppene i samfunnet ble lenge stadig mindre, men så har det skjedd noe. Det viser den ferske analysen av den norske folkehelsen.

– I perioden 2000 til 2009 så vi en utflating og en tendens til minking i forskjellene, men så ser vi en økning i forskjellene igjen etter 2010, som er overraskende og bekymringsfullt. Vi vet ikke helt årsaken, vi ser bare at de med høyere utdanning og inntekt drar fra, så forskjellene blir større, sier seniorforsker Bjørn Heine Strand i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

les også

Legemiddelkostnadene i Norge har økt med 40 prosent på fire år

Kvinner og menn med lengst utdanning lever i snitt fem-seks år lengre enn de som har lavest utdanning.

Bosted og levevaner

Generelt er nordmenn ganske sunne og forventet levealder blant verdens høyeste, nesten 81 år for menn og drøyt 84 år for kvinner. Det varierer imidlertid ganske mye. Det er store variasjoner fra fylke til fylke, mellom kommuner og innad i de største byene, særlig mellom menn. Det skiller for eksempel 12 år mellom de kommunene som har høyest og lavest forventet levealder for menn, mens det er ti år for kvinner.

les også

Betydelig færre dør av hjerteinfarkt og hjerneslag

I Oslo er det opp til åtte års forskjell mellom forventet levealder for menn i ulike bydeler. I Bergen og Stavanger er tilsvarende forskjell tre til fire år, mens i Trondheim er forskjellen under ett år.

ØKER HELSEFORSKJELLENE: Ifølge Folkehelseinstituttet er det fem ganger flere røykere i gruppen av befolkningen som har grunnskoleutdanning sammenlignet med gruppen med høyere utdanning ved universitet eller høyskole. Foto: Frank May / picture alliance

Det meste av den geografiske variasjonen i dødeligheten kan forklares med ulike sosioøkonomiske faktorer, og Strand peker på det som trolig er hovedårsaken til helseforskjellene:

– Levevaner. De som har lengre utdanning og høyere inntekt spiser ofte sunnere og er mer fysisk aktive. Ikke minst er det røyking som skaper de store sosiale helseforskjellene. Det er fem ganger flere røykere i gruppen med grunnskoleutdanning enn i gruppen med høyskole – og universitetsutdanning, sier Strand.

Sykdommer som kols og lungekreft er også mer utbredt i de lavere sosioøkonomiske gruppene.

Grep

Til tross for røykelov og informasjonskampanjer, sykdomsutvikling og avgiftspolitikk, i gruppen med grunnskoleutdanning er fremdeles nesten én av fire, både menn og kvinner, dagligrøykere.

– Hva kan man egentlig gjøre hvis dette handler om personlige valg?

– For det første så blir det for enkelt og urettferdig å skyve ansvaret over på individet og si at det bare er å skjerpe seg. Dette henger tett sammen med samfunnsforhold, kultur og påvirkning, sier Strand.

les også

Studie: Ikke drikk mer enn én drink om dagen

Han har stor tro på å gripe inn, og viser til røykeloven, aldersgrenser for kjøp av alkohol, vaksinetilbud for alle barn, samt gratis svangerskapskontroll som eksempler på virkemidler som har vært med på å redusere sosiale helseforskjeller. Han får støtte fra FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– God folkehelsepolitikk er å påvirke hele befolkningens helse lenge før de blir pasienter i sykehuskø. Jo tidligere forebyggingen starter, jo bedre. Myndighetene bør legge til rette slik at det er enkelt for alle å ta vare på helsen. Når det gjelder tobakk, alkohol og trafikksikringstiltak har folkehelsepolitikken bidratt med det. Nå trenger vi å utvikle politikk som gjør det enklere for folk å spise sunt og være fysisk aktive, sier hun.

Les også

 1. Treningen som styrker hjertet

  Det er ingen grunn til å bli redd for å trene etter et hjerteinfarkt. Tvert imot kan det redde livet ditt.
  Pluss content
 2. Kreft, alzheimers, benskjørhet, og hjerneslag: Slik blir fremtidens behandling

  Finnes det ny forskning som kan gi håp? Eksperter gir deg svarene på hvordan behandlingen av 12 av Norges folkesykdommer…
  Pluss content
 3. Røykeloven – en feiring av vår renhet

  I en verden truet av klimakatastrofe, av kriger og flyktningestrømmer, økende forskjeller, økt polarisering og…
 4. Én av åtte amerikanere lever i fattigdom: - En skam!

  TCHULA, MISSISSIPPI (VG) USA er et av verdens rikeste land. Likevel bor flere enn 40 millioner av landets innbyggere…

Mer om

 1. Folkehelseinstituttet
 2. Helse
 3. Kreft
 4. Camilla Stoltenberg
 5. Alkohol
 6. Tobakk
 7. Norge

Flere artikler

 1. De rike og velutdannede i Norge lever enda lenger

 2. Forskning: Rike lever i snitt lenger enn fattige

 3. Kun fire av ti menn fullfører studiene på normert tid

 4. Menn taper stadig terreng til kvinner i høyere utdanning

 5. Kraftig aldring i distriktene kan gi økte forskjeller

Fra andre aviser

 1. Helseforskjellene har minket i flere europeiske land. I Norge peker pilene motsatt vei.

  Aftenposten
 2. Aftenposten mener: Hurra for Norge, og for folkehelsen!

  Aftenposten
 3. Sørlendinger drikker mer enn finnmarkinger

  Fædrelandsvennen
 4. Mange innvandrere sliter med psykiske helseplager

  Aftenposten
 5. Sju av ti aksjeselskap har kun menn i styret

  Fædrelandsvennen
 6. I denne bydelen lever folk lengst

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder