- Polfareren umyndiggjorde sin eldste sønn

Da Fridtjof Nansen døde i 1930 opphevet arkitekten og humanisten Odd Nansen farens umyndiggjøring av eldstebroren Kåre, som hadde flyttet til Canada for å bli skogsarbeider.

Det fremkommer i boken «Odd Nansen. Arvtageren» av sosialantropolog, forsker og forfatter Anne Ellingsen som lanseres denne uken.

– Fridtjof Nansen umyndiggjorde sin eldste sønn, Kåre.