BØTELAGT: Hamar kommune, som holder hus i byens rådhus, må ut med 100.000 kroner til statskassen fordi en av byens skoler ikke har fulgt opp krav om tilrettelegging av et bedre arbeidsmiljø for en elev. Foto: Lars Elton

Hamar kommune får tvangsmulkt - skole gjennomførte ikke tiltak for elev

Hamar kommune pålegges tvangsmulkt på 100.000 kroner av Fylkesmannen etter at en skole ikke har gjennomført tiltak for å tilrettelegge en skoleelevs arbeidsmiljø bedre.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Bøteleggingen er en av de første i landet etter at endringen i paragraf 9a om elevenes psykososiale miljø trådte i kraft i fjor.

– Dette er første gang vårt fylkesmannsembete fastsetter en tvangsmulkt etter denne lovendringen. Jeg er heller ikke kjent med at andre har gjort det tidligere, sier utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth hos Fylkesmannen i Hedmark til VG.

les også

Røe Isaksen plages av vennene: Mangelfulle mobbetiltak

Skjerpingen av lovverket var et av resultatene etter at regjeringen og Stortinget gikk i gjennom myndighetenes tiltak mot mobbing og - for et bedre elevmiljø i skolen.

Sikret ikke elevens rett

Fylkesmannen i Hedmark konkluderte like før jul i fjor med at den aktuelle skolen ikke hadde gjort det som med rimelighet kan forventes for å sikre elevens rett til et trygt og godt skolemiljø.

Ifølge vedtaket ble tvangsmulkt varslet som et virkemiddel den 13. februar i år dersom bestemte tiltak ikke var iverksatt innen de frister som ble satt.

les også

Skole-statsråder om mobbing: - Vi har mislyktes

Varselet om tvangsmulkt ble gjentatt etter et møte en måned senere - 15. mars, som følge av informasjon om at tiltaket ikke var gjennomført av den aktuelle skolen.

Heller ikke en utsatt frist for gjennomføring av tiltaket ble etterkommet, går det frem av Fylkesmannens vedtak om tvangsmulkt.

Beslutningen kan ikke påklages, ifølge opplæringsloven paragraf 9A-12.

Det er etter det VG forstår ikke en utpreget mobbesak som har foranlediget tvangsmulkten. Men mer en sak om tilrettelegging, tilpasset opplæring, trivsel og trygghet for en enkeltelev.

Beklager at eleven ikke ble ivaretatt

Utdanningsdirektør Anne Cathrine Holth hos Fylkesmannen i Hedmark vil av hensyn til elevene ikke gå detaljert inn på hvordan Hamar-skolen har sviktet i tilretteleggingen for eleven på den aktuelle skolen.

les også

Rektor: Svært leit at Henriette opplevde det slik

Rektoren på skolen der Fylkesmannens krav ikke er fulgt opp, ønsker ikke å uttale seg til VG.

Kunnskapssjef Dordy Wilson i Hamar kommune sier de tar saken på stort alvor og beklager at eleven ikke er blitt godt nok ivaretatt.

– Vi vil gjøre det vi kan for å gi eleven en trygg og god skolehverdag. Vi har nå en aktivitetsplan som Fylkesmannen har godkjent, og vi jobber konkret ut fra denne, sier Wilson til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder