Samles i nytt kristent parti

INNENRIKS

Oslo: De to kristne partiene på ytre høyre fløy, Samlingspartiet Ny Fremtid og Kristent Konservativt Parti (KKP) slår seg sammen til et nytt parti. Det nye partiet vil trolig bli døpt Kristent Samlingsparti.

  • NTB
Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:16

Sentralstyrene i de to partiene var samlet på Haukeliseter i dag, og ut av dette møtet oppsto et nytt politisk parti.

- Sammenslåingen skjer under forutsetning av at landsmøtet i Samlingspartiet Ny Fremtid godkjenner dette. Partiet skal ha sitt ekstraordinære landsmøte 26. september, sier Samlingspartiets leder Ivar Kristianslund til NTB. Han er foreslått som leder for det nye partiet.

Det nye partiet vil ha klare standpunkter mot homofili, partnerskapsloven, kvinnelige prester, abort og EU. Dessuten ønsker det nye partiet at innvandringspolitikken må bli mer restriktiv, skatter og avgifter må ned, straffene må skjerpes og det må bli et mer fritt næringsliv.

Kristent Samlingsparti vil bygge seg gradvis opp til kommune- og fylkestingsvalget neste år, men satser på å stille lister i alle fylker ved neste stortingsvalg.