LEKKER: Arnold Jensen oppdaget at disse plastrørene fra et oppdrettsanlegg i Nord-Troms var svært nedslitte. Han tror utslippene utgjør en betydelig miljørisiko. Foto: Privat

Naturvernforbundet: Tonnevis med plast går rett i havet fra norske oppdrettsanlegg – hvert år

Naturvernforbundet slår alarm om mikroplast fra fôrrør som brukes i oppdrettsnæringen. I et brev til miljøminister Vidar Helgesen ber de om at utslippene kartlegges nærmere.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I en undersøkelse gjort av Naturvernforbundet påpekes det at etter bare få år er rørene som benyttes i norsk oppdrettsnæring tynnslitte.

Slitasjen fører til at tonnevis med mikroplast blir spredt i norske farvann.

Naturvernforbundet mener at rørene er skyldig i en spredning på 316 tonn plastpartikler i året.

– Når fisken skal mates, pumpes det pellets gjennom disse rørene med stort trykk. Over tid slites plasten i rørene ut, og dette havner i merdene og derfra ut i havet, sier pensjonert fisker og medlem i Naturvernforbundets fiske- og oppdrettsutvalg, Arnold Jensen.

Fiskeren, som har lang fartstid både fra havfiske og kystfiske, oppdaget ved en ren tilfeldighet at de oppbrukte og kasserte rørene var svært slitte.

Rør som vanligvis er rundt 7 millimeter tykke, var i de mest slitte delene bare 1 millimeter tykke. De blir ved jevne mellomrom skiftet ut, omtrent hvert femte år, ifølge Jensen.

Bakgrunn: Rapport: I 2050 er det mer plast enn fisk i havet

– Jeg delte opp rørene i lengder på to meter og veide dem på en godkjent vekt. Et ubrukt rør av denne typen skal typisk veie rundt 3 kilo hvis det er 2 meter langt. De jeg veide var nede i 2,64 kilo, sier han.

Pensjonert fisker Arnold Jensen oppdaget i mai en høy grad av slitasje på kasserte fôringsrør. Foto: Privat

Oppdrettsbransjen: – Langt lavere

Jensen anslår derfor en slitasje på ca. 1 kilo per 10 meter rør i løpet av de fem årene som rørene er i bruk. Ett enkelt oppdrettsanlegg har mellom 500 og 12 000 meter med slike rør, som betyr at 250 kilo til 5 tonn mikroplast slippes ut i havet i denne perioden, ifølge Jensen.

Naturvernforbundets totale anslag er på 316 tonn lekkasje av mikroplast i året.

Ifølge oppdrettsbransjens egne tall er imidlertid utslippene langt lavere. Prognoser VG har fått tilgang til henviser til at slitasjen i fôrrørene varierer stort mellom anleggene, og lavere enn Naturvernforbundets anslag: Nærmere 6 tonn i året.

Blant annet henvises det til at slitasjen er størst i svingene, og at utfordringene med slitasje varierer mellom anlegg ut i fra tekniske spesifikasjoner. Lekkasjen av mikroplast anslås av disse tallene å være 0,36 kilo per 2 meter, hovedsakelig i svinger.

Les også: Sandberg: Slik skal vi bli kvitt lakselusa

Vil oppdage ukjente plastkilder

Naturvernforbundet ber nå Klima- og miljødepartementet om å starte en omfattende kartlegging av de bransjene som opererer i naturen, for å undersøke om bruk av lignende plastrør i andre næringer fører til utslipp.

I et tre sider langt brev til klima- og miljøminister Vidar Helgesen ber de om en rask omstilling til ikke-forurensende materialer i oppdrettsanleggene.

Mikrofiberutslipp: Treningstøyet ditt kan skade miljøet

– Det som er skremmende er at det ikke har vært noe slikt fokus på denne næringen tidligere. Trolig finnes mange flere kilder til utslipp av mikroplast enn vi har trodd tidligere. I sum blir utslippstallene veldig store, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Vidar Helgesen på klimatoppmøte

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bekrefter å ha mottatt brevet, og varsler en gjennomgang av problematikken.

– Problemstillingen Naturvernforbundet peker på er et viktig innspill. Jeg vil vurdere hvordan vi følger opp denne saken videre og vil også ha kontakt med fiskerimyndighetene, melder Helgesen kortfattet i en epost til VG.

Helgesen var tidligere denne uken på klimatoppmøte i Nairobi, der ett av forslagene som fremmes dreier seg om nettopp å begrense plastutslipp i havet. Årlig havner åtte millioner tonn plast i verdenshavene, med alvorlige følger for marine dyr og sjøfugler.

Fikk du med deg: Slik kan du unngå utslipp av mikroplast

Ifølge Helgesen fører regjeringen en offensiv politikk på området. I juni ble det lovet økonomiske midler til forskning på mikroplastutslipp i havet. Statsråden opplyste tidligere i høst at Forskningsrådet prioriterer forskning på mikroplast, og har innledet et samarbeid med de andre skandinaviske landene.

Krav om utslippstillatelse

I tillegg vil Naturvernforbundet oppfordre til at oppdrettsnæringen havner inn under forurensningsloven og kreve utslippstillatelse.

– Det er nok flere næringer som ikke vet selv at de forurenser på denne måten. Men når du bruker rørene på denne måten vil det føre til utslipp, og da skulle det bare mangle at man må søke innenfor forurensningsloven, sier Lundberg.

Årlig dannes det rundt 8000 tonn mikroplastpartikler i Norge, viser en rapport fra 2015 gjennomført av avfallskonsulentselskapet Mepex for Naturvernforbundet.

– Det trengs mer koordinert arbeid fra myndighetene av samtlige næringer som opererer på denne måten, for å analysere om virksomheten slipper ut denne typen avfall eller ikke, sier Lundberg.

Nærings- og fiskeriminister Per Sandberg varsler en gjennomgang av saken for å finne ut av omfanget og eventuelle løsninger.

– Forsøpling av havet er dessverre et stort problem, og det er viktig å redusere tilførselen av plast til havet, særlig for en næring som produserer mat. Vi er kjent med rapporter som viser til at havbruk er en stor kilde til mikroplast, uten at dette har vært fremstilt så tydelig som denne henvendelsen fra Naturvernforbundet, sier Sandberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder