Men Frp og Høyre ser ikke behovet.

Audun Lysbakkens SV er positive til det nye svenske forslaget om samtykkelov. Foto: FRODE HANSEN, VG Foto: Frode Hansen VG

SV: Vil ha samtykkelov i Norge

Både SV og AP er positive til å innføre det svenske lovforslaget som forbyr sex med personer som ikke gir et tydelig samtykke. - Skandaløst forslag, mener Høyre.

Artikkelen er over to år gammel

Den svenske regjeringen har fremmet forslag om en samtykkelov som forbyr sex med personer som ikke tydelig sier ja eller aktivt uttrykker et ønske om å delta.

– Sex skal være frivillig. Er det ikke frivillig, er det ulovlig, sier statsminister Stefan Löfven, som presenterte lovforslaget på en pressekonferanse lørdag sammen med visestatsminister Isabella Lövin og justisminister Morgan Johansson.

Loven innebærer i praksis at flere handlinger vil bli regnet for å være voldtekt, og at strafferammene økes.

Forslaget kommer i kjølvannet av den internasjonale #MeToo-kampanjen som ruller verden over, og skal etter planen gjelde fra 1. juli neste år.

SV vil støtte lignende norsk lovgivning

Sosialistisk Venstreparti (SV)s Petter Eide, medlem av justiskomiteen, sier partiet vil støtte en lignende norsk lovgivning.

– Det er en 8–10 000 voldtektsanmeldelser i året i Norge. Selv om vi ser at stadig flere anmelder, så blir de fleste sakene henlagt. Mange av henleggelsene skyldes tvilstilfeller. Derfor vil vi støtte en lovgivning som er strengere og som bidrar til å fjerne gråsonene og tvilstilfellene.

Ingen samtykkelov i Norge

Ina Strømstad, tingrettsdommer i Oslo tingrett, forteller at vi ikke har en slik samtykkelov i Norge.

Presentert med det nye svenske lovforslaget sier Strømstad at hun ikke har satt seg inn i saken, men at det svenske lovforslaget gir inntrykk av å gå noe lengre enn norsk lov.

– Men hvor stor forskjellen er i praksis er ikke godt å si.

Strømstad understreker at man også i det svenske forslaget vil måtte ta stilling til spørsmålet om subjektiv skyld, altså hvorvidt gjerningspersonen burde ha forstått at han eller hun ikke har fått et aktivt samtykke.

– Men ved en slik samtykkelov kan det høres ut som man stiller større krav til gjerningspersonens forståelse.

Ble foreslått i 2013 – uten resultater

Petter Eide mener Norge trenger et mye mer aktivt rettsapparat til å håndtere voldtektssaker i Norge.

– Vi har stilt spørsmål i Stortinget om dette før, men jeg er litt usikker på hva status er på denne saken nå.

Forslaget Eide viser til, som ble sendt på høring av den rødgrønne regjeringen i 2013, har ikke blitt fulgt opp av regjeringen. Forslaget tok til orde for å utvide straffelovens definisjon av voldtekt til også å omfatte seksuell omgang uten samtykke, skriver NTB.

– Et flertall av høringsinstansene sluttet opp om forslaget, men det ble likevel lagt på is. Jeg mener regjeringen har vist liten interesse for å ta arbeidet mot voldtekt på alvor. Den mangelfulle oppfølgingen av dette forslaget, er et eksempel på dette, sier Patricia Kaatee i Amnesty Norge til NTB.

På spørsmål om SV vil fremme forslaget igjen i Stortinget, svarer SVs Petter Eide:

– Nå må vi se hva som kommer fram fra Sverige, men vi kunne absolutt tenke oss å fremme et slikt forslag på nytt i Stortinget.

SV: Vil også beskytte påståtte gjerningsmenn

SVs Petter Eide mener at ved å klargjøre kravet til samtykke, vil man beskytte både den som anmelder og den som anklages for voldtekt.

– Jeg mener det er et rettssikkerhetselement i dette: Det bidrar selvfølgelig, som det viktigste, til å beskytte dem som anmelder voldtekt. Men ved å gjøre det tydeligere hva som regnes som et samtykke og ikke beskytter man også den påståtte gjerningsmannen. Det er til skade for begge parter om det er en gråsone. Men først og fremst handler dette selvfølgelig om å beskytte offeret.

FrP: - Lovverket er bra som det er

Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i Frp, sier partiet ikke vil fremme eller vedta et lignende lovforslag som det svenske.

"Frp mener dagens lovverk på området er bra og fungerer stort sett godt. Til tross for det, finnes det mørketall vi hele tiden må jobbe for å få så lave som overhodet mulig. For at politiet skal kunne gjøre jobben sin, er det viktig at man anmelder om man blir utsatt for noe ulovlig", skriver han i en SMS til VG.

Høyre: - Skandaløst forslag

Peter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre, mener loven kan virke mot sin hensikt.

- Vi er særdeles skeptisk til dette. Alle ønsker å bekjempe voldtekt, men det er ikke likegyldig hvilke virkemidler man bruker for å nå det målet. Dette er et lovforslag som går langt over grensen - det forsøker nærmest å gjøre kjemi mellom mennesker til et kontraktsspørsmål. Det man risikerer å gjøre er å treffe mange helt uskyldige tilfeller. Man risikerer faktisk også noe som er helt motsatt av hensikten, nemlig at man kan gjøre det vanskeligere å dømme noen for voldtekten.

Frølich viser til en proposisjon fra et ekspertutvalg som behandlet et liknende lovforslag i 2000, der utvalget ikke ville gå inn for et samtykkekrav fordi det ikke ville tilføye bestemmelsen noe.

I beste fall er forslaget symbolpolitikk og uten reell forandring fra den nåværende praksisen, mener Frølich.

- I så fall vil det fortsatt koke ned til vanskelige beviskrav hvor ord står mot ord. Men om man derimot skal behandle sex som en kontraktsinngåelse, er det et skandaløst forslag som vil risikere å kriminalisere helt uskyldige tilfeller, sier han.

Ap kritiserer Høyre og FrP

Lene Vågslid, leder for justiskomiteen og justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet (AP), er positiv til å undersøke mulighetene for et liknende lovforslag i Norge .

"Allerede i 2013 var daværende justisminister Grete Faremo tydelig på at vi ønsket å vurdere en slik lovendring, som gjør at det er ulovlig med seksuell omgang uten samtykke. En slik endring vil være i tråd med internasjonal rett og vil tydeliggjøre at et nei er et nei også i norsk lov", skriver hun i en SMS til VG.

Hun kritiserer Høyre og FrP for motstanden mot forslaget,

"Jeg er overrasket over den sterke motstanden mot forslaget i Høyre og FrP. Forslaget tydeliggjør at sex skal være frivillig og er på linje med internasjonal rett. Jeg mener vi også i Norge bør vurdere en lovendring som gjør at det er ulovlig med seksuell omgang uten samtykke. Slik de nå gjør i Sverige."

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder