BYRÅD OG KOMMUNALDIREKTØR: Kommunaldirektør Bente T. Fagerli (helt til venstre) og byråd Inga Marte Thorkildsen er bestillere av den ferske arbeidsmiljøundersøkelsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune.
BYRÅD OG KOMMUNALDIREKTØR: Kommunaldirektør Bente T. Fagerli (helt til venstre) og byråd Inga Marte Thorkildsen er bestillere av den ferske arbeidsmiljøundersøkelsen i Utdanningsetaten i Oslo kommune. Foto: Trond Solberg, VG

Fikk falske besvarelser i kartlegging av arbeidsmiljø

INNENRIKS

Bruk av falske navn og distribuering av lenker til utenforstående gjorde utførelsen av den nylig publiserte arbeidsmiljøundersøkelsen i Oslo kommune vanskelig.

Publisert:

Lite trygghet og åpenhet, detaljstyring og en opplevelse av kontrollregime. Slik beskrev de litt over 300 sentralt ansatte i Utdanningsetatens administrasjon sitt eget arbeidsmiljø. Det kom frem av en fersk rapport om arbeidsmiljøet, utført av konsulentselskapet PwC.

Ifølge PwC var det ledere med personalansvar som kunne skrive navnet sitt i undersøkelsen. Slik kunne ledere eller respondenter som utga seg for å være ledere – levere svar med falskt navn – eller sende denne spesielle lenken videre til utenforstående.

«Det kom inn flere besvarelser som ble ansett som falske. Dette gjaldt særlig for direktørenes resultater, noe som ble tydelig ettersom ledere med personalansvar hadde mulighet til å legge inn navnet sitt i undersøkelsen og flere av navnene som var skrevet inn i undersøkelsen åpenbart var fiktive,» skriver PwC ved Gunnar Holm Ringen som er ansvarlig for kartleggingen av det psykososiale miljøet i den mye omtalte kommunale etaten.

Fra tidligere er det kjent at ledergruppen i etaten – under sin tidligere sjef Astrid Søgnen, forsøkte å hindre at den nylig publiserte undersøkelsen ble gjennomført.

Kommunaldirektør Bente Fagerli i byrådsavdelingen som var oppdragsgiver for undersøkelsen, har merket seg de falske besvarelsene.

– Uakseptabelt

– Det er ikke akseptabelt hvis noen har hatt ønske om å skape tvil om undersøkelsen ved å distribuere lenken til andre enn UDA-ansatte, eller ved å besvare undersøkelsen flere ganger selv, skriver Fagerli i en e-post til VG.

Hun legger til at hun ikke vil spekulere i begrunnelsene for å gjøre det.

– Modellen som ble valgt er benyttet av 7500 organisasjoner over hele verden. Ingen har tidligere rapportert om falske svar ved at lenken har vært misbrukt, opplyser kommunaldirektøren som er overordnet både utdanningsdirektøren og ledergruppen i Utdanningsetaten.

På grunn av de falske besvarelsene som kom inn til PwC, ble direktørenes besvarelser i første omgang utelatt fra undersøkelsen. Men underveis besluttet imidlertid ledergruppen, som har uttrykt skepsis og motstand mot undersøkelsen, at de ønsket å gjennomføre undersøkelsen på nytt.

Opplysningene kommer frem i konsulentselskapet PwC sin beskrivelse av den metodiske gjennomføringen av undersøkelsen.

– Full anonymitet

Teoretisk kunne også ansatte uten lederansvar klikke seg inn som leder, og dermed få mulighet til å oppgi navn og bidra til falske svar – ettersom alle respondenter mottok undersøkelsen i lik lenke.

PwC skriver imidlertid at det er svært lite sannsynlig at svarene fra disse respondentene, altså ansatte utenfor direktørgruppen på 20 personer, har blitt påvirket av falske besvarelser.

Gunnar Holm Ringen i PwC ønsker ikke å utdype opplysningene om de falske besvarelsene. Han skriver til VG:

– Rapporten er offentlig, og er ment å dekke det PwC mener om denne saken. Jeg kommer derfor ikke med ytterligere kommentarer.

– Veldig uheldig

Kommunaldirektør Bente Fagerli mener imidlertid noe om det spesielle funnet med falske eller fiktive besvarelser.

– Jeg har merket meg PwC sin omtale av de falske besvarelsene og at det var medarbeidere som sendte lenken ut av huset, blant annet til mediene. Dette var veldig uheldig, ifølge Fagerli.

– Det kan se ut som motstand mot PwC-undersøkelsen fra deler av ledergruppen i Utdanningsetaten?

– Siden lenkene til å besvare undersøkelsen var åpne, vet vi ikke hvem som gjorde dette, svarer Fagerli.

Lite tillitsbasert

Det vakte mandag denne uken oppsikt, da noen av hovedfunnene i rapporten viste at ansatte i Utdanningsetatens administrasjon opplever stor grad av kontroll, lite rom for å gjøre feil, samt en opplevelse av å bli detaljstyrt av sine ledere.

Det påpekes videre at det oppleves å være liten grad av tillitsbasert ledelse, som lenge har vært vektlagt i Oslo kommune. Disse elementene av kontroll oppleves som demotiverende av ansatte, ifølge undersøkelsen.

– Svært uheldig

Trine Lie Larsen er kommunikasjonsdirektør i Utdanningsetaten – og en del av ledergruppen. Hun mener det ikke er grunnlag for å hevde at det er noen i ledergruppen som står bak de fiktive svarene.

– Fordi hvem som helst kan ha gitt seg ut for å være direktør, er det ikke grunnlag for å hevde at det er en leder som har gjort dette, skriver Larsen i en e-post til VG onsdag ettermiddag.

Hun vil ikke mene noe om motivene for å sende inn fiktive svar, men kaller det i likhet med kommunaldirektøren for «uheldig».

– Det er svært uheldig at noen har gitt seg ut for å være direktører eller på annet vis sendt inn fiktive svar. Ledergruppen er glade for at den fikk anledning til å svare på undersøkelsen på nytt, slik at arbeidet kunne fortsette slik det var planlagt, ifølge Trine Lie Larsen.

– Vi følger nå opp rapporten, hvor målet selvfølgelig er at alle skal ha et godt arbeidsmiljø, fortsetter Larsen.

– I PwC-rapporten fremkommer det stor avstand mellom ledere og ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet. Hvorfor er det slik?

– Hver og en har svart om sitt eget arbeidsmiljø, og lederes arbeidshverdag ser annerledes ut, og ledere har andre relasjoner til hverandre, slik at man opplever miljøet ulikt. Når det er sagt, er det viktig at ledere kjenner de ansattes oppfatninger og opplevelser, og det vil jobbes med dette fremover.

– Balansert undersøkelse

Hovedverneombud for de ansatte i Utdanningsetaten, Einar Osnes, har også merket seg de falske besvarelsene i en undersøkelse som han i lang tid har ønsket.

– Jeg finner det uheldig at noen har forsøkt å gi svar som kan ha sådd tvil om hele undersøkelsens verdi. Men disse fikk ikke gjennomslag for dette, og nå synes jeg vi har fått en faglig sterk og balansert undersøkelse av arbeidsmiljøet, sier Osnes til VG.

Torsdag planlegges en høring i bystyresalen i Oslo om bråket rundt politisk styring og faglig samarbeid i Osloskolen, der både Søgnen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen skal uttale seg.

Her kan du lese mer om