FORSVARER TAXIBRUKEN: – Jeg er nok i det øverste sjiktet i taxibruk, men jeg er også i det øverste sjiktet på andre parametere ved universitet, sier professor Stenseth. Her er han fotografert etter å ha tatt taxi til intervjuavtalen med VG.

Universitets-ledere brukte taxikort for 6,6 mill. på fire år: − Kan ikke fortsette

Taxikortene som ledere ved Universitetet i Oslo disponerer, har de siste fire årene fått kjørt seg – til en sum av 6,6 millioner kroner. UiO-direktøren mener taxikort-bruken ikke kan fortsette som før.

Publisert:
Artikkelen er over fire år gammel

VG avslørte lørdag for en uke siden at professor Nils Christian Stenseth har tatt taxi på Universitetet i Oslos regning for over 500.000 på under tre år. Han har betalt med et taxikort utlevert av arbeidsgiveren.

Les også

Krever opprydning etter taxi-avsløring

Martin Henriksen (Ap) i Stortingets utdanningskomité tar for gitt at taxi-passasjer Nils Christian Stenseth er den…

UiO: Kan ikke fortsette som vi har gjort

Nå har Universitetet i Oslo gitt VG en oversikt over totalutgiftene til taxikortbruk fra og med 2015 til og med 2018.

Den samlede summen kommer på over 6,6 millioner kroner. I toppåret 2017 ble taxikortene dratt for en sum av over 1,8 millioner.

– Er det vurdert å fase ut eller legge ned ordningen?

– Det er for tidlig å konkludere nå, men det er tydelig at vi ikke kan fortsette som vi har gjort. Om det betyr at vi går helt bort fra bruk av taxi-kort eller gjør andre endringer må vi komme tilbake til, sier direktør Arne Benjaminsen.

UiO har 259 taxikort som har vært i bruk siden 2016, ifølge Benjaminsen.

De siste 12 månedene har 207 av UiOs taxi-kort blitt benyttet til taxi én eller flere ganger, og det er i all hovedsak ledere ved UiOs enheter som har mulighet til å disponere taxikort.

UNIVERSITETSDIREKTØR: Arne Benjaminsen begynte i jobben for tre uker siden. Bildet er tatt da han overfor VG vedgikk at UiOs rutiner hadde sviktet i taxisaken.

På UiOs egne nettsider står det om ordningen at «alle ledere disponerer i dag sitt personlig taxikort (dekan, prodekan, instituttledere og fak.dir).»

– Hvordan kommer du deg til jobb, direktør?

– Jeg tar vanligvis T-bane eller kjører egen bil. I sommerhalvåret sykler jeg så ofte som mulig, svarer Benjaminsen.

Bergen: 100.000 på ett år

Så hvordan står det til med taxikortbruken på andre universiteter i Norge?

Universitetet i Bergen har et begrenset antall taxikort som er fordelt i organisasjonen, opplyser Olaf E Gundersen, seniorrådgiver ved kommunikasjonsavdelingen.

I 2018 var UiBs taxikortutgifter ca. 100.000 kroner – halvparten av det professor Nils Christian Stenseth oppga å ha brukt årlig på UiOs regning de siste syv-åtte år.

UiB har 3 700 ansatte mot UiOs 6000 ansatte.

Gundersen sier at hvert fakultet har ett til to kort hver, og i tillegg har to administrative avdelinger ett kort hver. Toppledelsen har til sammen tre kort.

– UiB vurderer rutinene våre som gode og det er ikke gjort en konkret vurdering her om å endre dem som følge av Stenseth-saken, sier han.

Stavanger: Ingen oversikt over utgiftene

Universitetet i Stavanger har ingen taxikort-ordning, opplyser Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør.

På spørsmål om de har oversikt over årlige utgifter for sine ansattes taxibruk, svarer Selnes nei.

– Vil dere nå, etter det som er oppdaget på UiO, se på rutinene deres?

– Som sagt har vi ikke praksis med taxikort som UiO, og ser derfor ingen grunn til å se på våre rutiner.

Da VG senere ber om innsyn i UiS’ taxiutgifter, får vi en oversikt som viser at de 1095 menneskene som var ansatt på UiS i 2018 tok taxi 3759 ganger til en pris av over 1,7 millioner kroner.

Les også

Riksrevisjonen sjekker universitetets taxi-praksis

Universitetet i Oslo er under Riksrevisjonens lupe etter at de selv varslet om professor Nils Christian Stenseths…

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har ingen generell ordning med taxikort for alle ledere, opplyser stedfortredende kommunikasjonssjef, Jan Erik Kaarø.

– Enkelte enheter og noen få i toppledelsen har slike kort, men dette er ikke noen utbredt ordning, sier han.

Universitetet har 8000 ansatte. NTNUs leder i økonomiavdelingen, Ingrid Volden, opplyser at de brukte om lag 1,2 millioner på taxikort og annen taxi på faktura både i 2017 og 2018.

Taxiutgifter som er refundert via reiseregninger er ikke med i summen.

– Vi vil gjøre en vurdering av om våre rutiner er tilstrekkelige, sier Volden.

108 taxikort i Tromsø, 12 ved OsloMet

Universitetet i Tromsø, som har 4252 ansatte, praktiserer også ordningen med taxikort; 108 i tallet. Geir Sørensen, seksjonsleder ved avdeling for organisasjon og økonomi, opplyser at utgiftene for bruk av taxikort lå på rundt 500.000 kroner i 2018.

– UiT vurderer det slik at behovene for å se på rutinene neppe er blitt større som følge av den saken som har vært omtalt i mediene, men vi ønsker å bruke dette som en påminning til å kvalitetssikre våre rutiner på området.

EKSEMPEL: Slik så regningen som UiO fikk for professor Stenseths taxibruk for perioden 1. til 15. september 2016. 15.000 kroner for turer i Oslo samt noen få til Gardermoen.

OsloMet har 12 aktive taxikort, opplyser kommunikasjonsrådgiver Stig Nøra ved storbyuniversitetet, som har 2157 ansatte. I 2018 ble kortene dratt til en pris av cirka 160.000 kroner.

– Ledere som rektor, prorektorer, dekaner og fakultetsdirektører kan få kort, og det kan også utdeles kort til andre i helt spesielle tilfeller, sier Nøra.

– Vi gjennomgår våre økonomi- og kontrollrutiner med jevne mellomrom, og det er naturlig at vi i lys av denne saken tar en ekstra gjennomgang.

Tydelige rammer for taxikortbruk

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) forvalter regelverk for betalingskort. Erik Heen, fungerende avdelingsdirektør i Forvaltnings- og analyseavdelingen ved DFØ, opplyser til VG at det er statlige virksomheter selv som skal vurdere behovet for taxikort.

– I en slik vurdering må virksomheten ta hensyn til kostnader ved bruk av kortet og eventuelle fordeler, vurdert opp mot andre måter å dekke slike reiseutgifter. I tillegg må virksomheten vurdere art og omfanget av bruken og om det er risiko for misbruk av kortet, sier Heen til VG.

REAGERER: Professor Stenseth påpekte i intervjuet med VG at bruk av taxikort er transparent: Regningene kommer inn, attesteres og går oppover i systemet. Og ingen har stoppet det.

Betalingskortbruk er regulert i et rundskriv fra Finansdepartementet, som sier at virksomhetene skal utarbeide egne retningslinjer for dette.

– De skal sette tydelige rammer for bruk av kortet, sier Heen.

På spørsmål om det er vanlig at statsansatte disponerer taxikort, svarer Heen at DFØ har ikke oversikt over dette, ettersom det ikke er inngått en felles avtale om bruk av taxikort i staten.

Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no