Mulig stormøte

Dersom det ikke skjer noe nytt i forsvinningssakene, innkaller Riksadvokaten til stormøte i slutten av neste uke.

ARTIKKELEN ER OVER 17 ÅR GAMMEL

Der vil Statsadvokatene i Oslo og Buskerud og Vestfold, Kripos, Politidirektoratet og de berørte politidistriktene bli bedt om å møte.

- Formålet er å få en orientering om arbeidet som er gjort så langt, eventuelle funn og hvordan man har tenkt å organisere etterforskningsarbeidet videre, sier assisterende riksadvokat Hans Petter Jahre til VG.

Han mener Kripos, som nå er koblet inn i to av de tre sakene, er det rette organet til å vurdere om det er hensiktsmessig med samordnet etterforskning av de tre forsvinningsmysteriene.

- Må sees i sammenheng

Kripos-sjef Arne Huuse er helt klar på at de tre gutteforsvinningene den siste måneden må ses i sammenheng. Kripos er koblet inn i forsvinningene til Jonas Fredbo i Hemsedal, Magnus Stangeby Hasleto i Sandvika og Lars Gillesen Hogsnes på Nøtterøy.

- Om man skulle stå overfor straffbare handlinger i disse sakene, er det ikke dermed sagt at de mulige gjerningspersonene er de samme. Men det kan være andre fellestrekk ved forsvinningene som kan bidra til at vi får oppklart dem, sier Huuse, uten at han vil utdype dette nærmere.

Dette mener han er områder hvor bistandsorganet Kripos kan gi avgjørende hjelp i de tre sakene:

## Tipshåndtering:

I alle sakene kommer det inn svært mange tips og henvendelser. Å få sortert disse skikkelig, er svært viktig.

## Analyse:

Kripos har egne spesialister som jobber med å analysere elektroniske spor, for å få kartlagt folks bevegelser og kontakt med andre i tidsrommet hvor de savnede forsvant.

## Koordinering:

Jo flere politifolk som settes inn, desto viktigere er det at noen holder oversikt over arbeidsoppgaver og sikrer at de totale ressursene brukes på best mulig måte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder