EN LETTELSE: Morten Nordby (53) og Sverre Gran (81) har jobbet for at de kognitive testene skal fjernes i flere år, og er svært fornøyd med de nye bestemmelsene. Foto: Johnny Syversen

Nå skal førerkortattesten endres: – Helt fantastisk

De kognitive testene som tas av eldre som vil beholde førerkortet, og som mange har ment er urimelige, skal ikke lenger benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt.

Det har eldre- og folkehelseministeren og samferdselsministeren bestemt.

– Det er helt fantastisk at dette nå endelig er i mål. En nesten tre år lang kamp er over, sier Morten Nordby (53) til VG.

– Det har rett og slett gjort meg så forbannet at storsamfunnet har tråkket på en gruppe med folk på helt uriktig grunnlag.

Nordby har sammen med Anders Madslien (80), som har kjørt uten førerkort i protest mot helsekravene, og Sverre Gran (81), engasjert seg i saken i flere år.

– Denne nyheten lettet et tonn av mine skuldre. Jeg har sett hvordan folk har blitt trakassert og nedverdiget for noe som ikke har noen verdens ting å gjøre med trafikksikkerhet, sier Gran til VG som første reaksjon på nyhetene.

– Ikke spesielt treffsikker

Eldre som ønsker å fornye førerkortet etter fylte 75 år, må i dag gjennomgå en helsetest hos fastlegen. Flere har påpekt at de kognitive testene som mange førere må gjennomføre, og som ble innført i 2016, er altfor strenge.

En arbeidsgruppe fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet har siden i fjor vår gått gjennom aktuell forskning på området, og kom nylig med en anbefaling om å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har nå gått gjennom rapporten fra de to direktoratene, og konkludert med følgende:

– Den kognitive testen skal ikke lenger benyttes med mindre det er helt tydelige tegn på kognitiv svikt. Vi har ikke grunnlag for å si at testene er spesielt treffsikre på det den nå blir brukt til, nemlig å vurdere om eldre skal ha førerrett eller ikke, sier Michaelsen til VG.

– For mange eldre er førerretten veldig viktig. Jeg er glad for at hverdagen deres nå blir enklere, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tilpasse lovverket

Eldre må fremdeles inn for en standard helsesjekk, men er altså i utgangspunktet ikke nødt til å avlegge de kognitive testene, påpeker Dale.

– Eldre i dag må inn til en helsesjekk hvert andre år etter fylte 75. På bakgrunn av de faglige rådene ønsker vi at eldre over 80 år skal sjekkes hvert tredje år, sier han.

Dale sier videre at trafikksikkerhet og eldres situasjon har vært i fokus i vurderingene som har blitt gjort.

les også

Dødsulykker med myke trafikanter: Dobbelt så høy andel i Oslo som i resten av landet

– På den ene siden er vi opptatt av at eldre kan ha førerrett så lenge det er trygt og forsvarlig. På den andre siden er det viktig at dette ikke går på akkord med trafikksikkerheten. Men med de grepene vi nå gjør, og basert på den dokumentasjonen vi sitter på, føler vi oss sikre på at endringen er forsvarlig.

– Eldre i dag er friskere og vant til å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse lovverket etter dagens situasjon.

– Viktig for eldre i distriktene

Sverre Gran tror endringen vil bety mye for fastlegene, for norsk økonomi og spesielt for eldre i distriktene.

– Fremdeles bor flesteparten utenfor byene, så dette er spesielt viktig for eldre som bor i distriktene. Om jeg hadde mistet førerkortet hadde jeg i realiteten blitt isolert, og jeg vet om veldig, veldig mange som har kommet i den situasjonen, sier Gran, som er bosatt i Vestre Gausdal i Oppland.

les også

Professor foreslår begrenset førerkort for eldre

Morten Nordby håper nå at det kan være muligheter for at eldre som allerede har blitt fratatt førerkortet kan få mulighet til å bevise sine kjøreferdigheter på nytt.

– Det viktigste er at regelen har blitt fjernet, men det er nok en god del tusen som har mistet førerkortet på uriktig grunnlag. Jeg håper at de nå kan få en mulighet til å bevise dette hos Biltilsynet, sier Nordby.

FRISKERE: – Eldre i dag er friskere og vant til å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse lovverket etter dagens situasjon, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. Foto: Håkon Mosvold Larsen/ NTB scanpix

Skal teste testen

På spørsmål om de som har mistet førerkortet på grunn av de kognitive testene, nå kan komme tilbake for en ny vurdering, svarer Dale:

– I utgangspunktet er det ikke tilbakevirkende kraft på slike endringer, og det er primært fremover i tid vi får gjort forbedringer. Sånn vil det være i dette tilfellet også.

les også

Spesialist om førerkortattest for eldre: – Utelukker de farligste bilistene

Eldre- og folkehelseministeren sier at de også skal be Helsedirektoratet om å ta en ny vurdering av de kognitive testene, for å se om dette er den beste metoden å bruke for å fange opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter.

– Vi skal sørge for at Helsedirektoratet informerer fastlegene og fylkesmenn om de nye endringene vi nå gjør. Vi ønsker at de skal tre i kraft så snart som mulig. Forslaget må formelt på høring, men vi tar sikte på å komme i mål med dette i løpet av våren.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder