HELLER FERGER? Selvkjørende ferger med hyppige avganger og døgndrift kan være løsningen i stedet for kompliserte og kostbare fjordkrysninger. Her en tegning fra 2013 av en påtenkt 3700 meter lang bro over Sognefjorden. Foto: Statens Vegvesen

Slår alarm i ny rapport: Gigantprosjekt langs kysten kan bli utdatert

En ny rapport sår tvil om hele tenkningen bak fergefri E39: Ved å kalle et prosjekt «Ferjefri E39» kan vi ha låst vår planlegging til et virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert, hevder et uavhengig ekspertutvalg.

Burde vi heller la noen svært kostbare og teknologisk kompliserte fjordkrysninger ligge – og heller gjøre som SV, MDG og miljøorganisasjonene har mast om – la kjappe, selvkjørende ferger løse oppgaven?

les også

Disse nye veiene skal bygges til og med 2023

FOR DYRT? Gigantprosjektet Rogfast til nesten 17 milliarder kroner er en del av «Ferjefri E39». Teknologiutvalget mener at slik fjordkrysning kan være utdatert. Foto: Statens vegvesen

Smartere fremtid

Dette er noe av sprengstoffet i en ny rapport som i dag ble lagt fram for samferdselsminister John Georg Dale.

Den tar til orde for å gjøre en «stresstest» av norske milliardprosjekter i samferdselssektoren – blant annet for å se om det er disse løsningene vi har behov for i fremtiden.

Les også: Vil stoppe undersjøiske tunneler

Ulønnsomme veier

Rapporten «Teknologi for bærekraftig bevegelsesfrihet og mobilitet» er utarbeidet for å rette et kritisk blikk på norsk planlegging innen samferdsel i lys av det vi vet vil skje innen blant annet elektrifisering, innen selvkjørende transport, ulike former for bildeling og transportsystemer som samhandler med hverandre.

– Det er mye røde tall i Nasjonal Transportplan, altså prosjekter som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomme. Derfor bør vi se gjennom disse, og se om det er rett løsning som er valgt i forhold til fremtidens behov. Kanskje kan ferger med hyppige avganger døgnet rundt – selvkjørende ferger – være løsningen, sier en av utvalgsmedlemmene, forskningsleder Niels Buus Kristensen ved Transportøkonomisk Institutt.

les også

Tegner motorveier for 120 km/t fra Østlandet til Rogaland

Heller vei mellom fjordene

Rapporten sier dette om fergefri E39:

« For det første kan det diskuteres om «fergefri» er en målformulering som
egentlig innebærer et valg av virkemiddel som kan bli teknologisk utdatert? Selv om utvalget erkjenner at en bro i dag kan gi en annen opplevelse av bevegelsesfrihet enn en ferge, er det ikke gitt at et for stort fokus på fjordkrysningene er det som gir best tilbud for midlene som investeres. Her
kan det både være aktuelt med alternative konsepter der man isteden prioriterer de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme veistrekningene mellom fergeleiene, og bedring av fjordkrysningstilbudet gjennom autonome ferger (på sikt droner) for persontransport.»

les også

SV vil droppe veier for 450 milliarder kroner

Togstasjon ut av sentrum

Rapporten reiser også spørsmål ved om intercity-satsingen på Østlandet er rett løsning. Her skal det brukes 127 milliarder kroner noe som er samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Ja, det har en negativ lønnsomhet på hele 72 milliarder kroner.

I rapporten gis det eksempler på at dersom togstasjonene legges utenom sentrum i byene – hvor det er dyrt å bygge – ville mye penger bli spart. Den siste delen av reisen vil kunne foretas av mindre og mer fleksible kollektivkjøretøy.

Samferdselsminister Jon Georg Dale venter nå debatt om rapporten, som skal på høring til mange organisasjoner for instanser fram til oktober.

– Det uavhengige ekspertutvalget har lagt fram en rapport med innspill som jeg tar med meg videre. Vi har blant annet fått råd om hvordan vi bør arbeide med neste Nasjonal transportplan, slik at vi kan få enda bedre løsninger og øke lønnsomheten for samfunnet. Rapporten blir nå sendt på høring frem til 1. oktober. Jeg ser frem til et godt ordskifte rundt rapporten, sier Dale i en e-post til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder