Omstridt forskning om «Shaken baby» kan bli sentralt i Hønefoss-saken

Tre teorier er sentrale i politiets etterforskning av den lille babyen som ligger på Ullevål med alvorlig tilstand. Fagmiljøet er delt om årsaken til symptomene.

Barnevold-diagnosen «Shaken baby syndrome» eri mange år blitt brukt i Norge for å dømme foreldre for barnemishandling etter såkalt filleristing. Den siste tiden har imidlertid diagnosen blitt mer omstridt.

15. juni kom et 11 uker gammelt barn til Ullevål sykehus med luftambulanse fra Hønefoss. Helsepersonellet på Ullevål mente at den alvorlige skaden på barnet kunne ha vært påført, og varslet politiet.

Torsdag kunngjorde politiet at barnets foreldre var siktet for grov kroppsskade. De omtalte også diskusjonen om den såkalte «triaden» som kjennetegner «Shaken baby syndrome»: Blødning i netthinnen, blødning under hjernens dura mater og hevelse i hjernen.

Barnet har ikke fremtredende synlige ytre skader, opplyser påtaleansvarlig Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt til VG.

PRESSEKONFERANSE: Etterforskningsleder Cecilie J. Sandbakken og Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Per nå har barnet en alvorlig hjerneskade. Det har øyebunnsblødninger og det er blødninger i hjerneskallen, sier Omholt.

Han legger til at politiet arbeider ut ifra tre hypoteser: At skaden er påført, at det er skjedd ved et uhell og at det er en annen medisinsk årsak til tilstanden.

– Den klinisk rettsmedisinske undersøkelsen, og bevisene for øvrig, viser at det er sannsynlighetsovervekt for at skadene på barnet er påførte, opplyser politiet.

les også

Siktet for grov kroppsskade mot baby (11 uker)

– Vanskelig å konkludere

NRK skrev i juni at omtalen av «Shaken baby syndrome» ble fjernet fra Norsk elektronisk legehåndbok.

Det har vært antatt at risting av barn kan gi skader som tilsvarer store hodeskader, men dette mangler det vitenskapelig dokumentasjon på.

Professor og tidligere overlege Knut Wester har vært en tydelig stemme i diskusjonen om symptomene på filleristing. Han har forsket på utvendig vannhode og mener at symptomene på utvendig vannhode ligner dem som er brukt til å diagnostisere filleristing.

– Det er ingen vitenskapelig sammenheng mellom symptomene på den såkalte shaken baby syndrom og filleristing, sier Wester i et intervju med Norsk helseinformatikk.

les også

Babyvold-saken: Moren sier det var far som skadet den lille jenta

Rettsmedisiner Lars Uhlin-Hansen ved UiT har jobbet med flere lignende saker. Han har ikke satt seg inn i saken, men sier at det ofte kan være vanskelig å konkludere sikkert om hvorvidt et barn er blitt såkalt filleristet eller ikke.

Spesielt utfordrende er det dersom man ikke har andre funn som kan bidra til å forklare årsaken til symptomene.

– I denne saken har jeg forstått det slik at det er snakk om blødning og hevelse i hjernen, samt blødning i netthinnene. Har man bare det å gå etter, kan det være vanskelig å være like sikker som om man har andre funn, som blåmerker, ribbeinsbrudd eller lignende, sier Uhlin-Hansen.

RETTSMEDISINER: Lars Uhlin-Hansen, professor i rettsmedisin og patologi ved Universitetet i Tromsø. Foto: Terje Mortensen

Han mener det er viktig å være åpen for at symptomene kan skyldes noe annet enn påførte skader.

– Før man kan konkludere må man utrede barnet godt. Det er for eksempel visse arvelige sykdommer som kan gi et noe tilsvarende symptombilde, eller det kan være snakk om såkalt godartet vannhode, sier rettsmedisineren.

– Man må også vurdere funnene opp mot forklaringen til omsorgspersonene. Ulykker som medfører betydelig hodetraume kan gi lignende skader, men fall fra sofa, stellebord eller lignende, gir svært sjelden alvorlige skader hos fra før friske barn, sier Uhlin-Hansen.

– Må ha en annen forklaring

Farens forsvarer, Jon Anders Hasle, sier at de så langt har konsentrert seg om avhørene, samtaler med klienten og de praktiske gjøremålene, deriblant håndteringen av besøksforbudet på sykehuset.

– Men denne problemstillingen ligger i bakgrunnen. Jeg gjør løpende sonderinger med annet medisinsk personell enn det som er oppnevnt av politiet, sier han til VG.

Han sier at de foreløpig ikke har så mye å bygge de medisinske vurderingene på. Den dokumentasjonen de har fått av politiet innbefatter ikke ennå alt av journaler og medisinsk dokumentasjon.

FORSVARER: Jon Anders Hasle forsvarer faren til barnet. Foto: Annemor Larsen

– Vi ser på et annet spor enn det politiet legger opp til, sier forsvareren, og legger til at de mener det er for tidlig å konkludere i en annen retning.

– Hvordan forklarer din klient tilstanden til barnet?

– Han har ingen forklaring, for vi mener at det må ha en annen medisinsk forklaring enn at det er påførte skader.

Forsvareren peker på at politiet selv ikke har konkludert i årsaken til barnets tilstand. Av politiets tre hypoteser heller forsvareren mot den siste: At det har andre medisinske årsaker.

– Jeg har en klient som er tydelig på at han ikke har gjort noe mot barnet, slår han fast.

les også

Ett år og ni måneders fengsel for babyvold

Ber politiet se til utlandet

– Min klient stiller seg uforstående til siktelsen, men vil selvfølgelig også vite hva som er årsaken til at barnet hennes har blitt så sykt, sier morens forsvarer Sidsel Katralen til VG.

Hvordan forklarer din klient seg om tilstanden til barnet?

– Jeg kan ikke gå inn på min klients forklaring, men det at politiet jobber med tre ulike hypoteser mener hun er bra, sier forsvareren.

Hun var også forsvarer for dagmammaen som i april ble dømt i lagmannsretten for grov legemsbeskadigelse etter at Martine (1) døde av omfattende hodeskader i 2006. Dagmammaen ble først frikjent i tingretten, og dommen fra lagmannsretten ble avsagt under dissens.

FORSVARER: Sidsel Katralen forsvarer den siktede moren. Foto: Tore Kristiansen, VG

Katralen understreker at det er en grusom skjebne for en forelder å bli urettmessig dømt for å utøve vold mot eget barn, og mener det er ekstremt viktig at politiet undersøker alle mulige forklaringer på barnets tilstand.

– Jeg merker meg at politiet holder åpent for dette med medfødt vannhode, men det man også må være klar over er at det ikke bare er medfødt vannhode som kan forårsake senskader hos barn eller nyfødte barn, sier Katralen.

– Det finnes mer opplyst forskning i utlandet enn det som har fremkommet i denne saken så langt, og jeg forventer at politiet gjør en grundig vurdering av denne, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder