FANT TARM-BAKTERIER BAK DENNE DØREN: Bildet viser det lokale vannverket, som mistenkes å være kilden til smitten. Søndag er ansatte fra Folkehelseinstituttet på plass. Foto: Terje Bringedal

Askøy trolig ikke testet høydebasseng på flere år: Andre kommuner tester hver måned

ASKØY (VG) Det er trolig flere år siden Askøy kommune har tatt vannprøver av høydebassenget der det ble funnet E. coli. Andre kommuner tar vannprøver i sine høydebassenger hver måned.

Lørdag ble det kjent at Askøy trolig ikke har tatt vannprøver i sitt høydebasseng, der det ble funnet E. coli, på flere år. Det opplyste varaordfører Bård Espelid til NRK.

Andre kommuner tester høydebasseng langt oftere.

– Det fungerer slik: Vannverk skal identifisere alle bidrag til risiko for vannkvaliteten, og jobbe for å redusere disse – og så skal man ta jevnlige vannprøver der risikoen er størst. Jeg kan ikke uttale meg om Askøys risikovurdering, men vi tar vannprøver i alle våre høydebassenger hver måned, sier Markus Rawcliffe.

Han er avdelingsleder for drift i Nedre Romerike Vannverk IKS (NRV) som leverer drikkevann til syv norske kommuner. Rawcliffe forklarer at prøvetakingen er viktig dokumentasjon for at vannet er av god kvalitet.

les også

Ettåring døde på Askøy – undersøker sammenheng med mulig smittefarlig vann

Ikke tatt prøver av vannet ut til beboere

Askøy kommune anslår at minst 2000 er syke etter at de har drukket forurenset vann.

Det er Mattilsynet som fører tilsyn med alle vannverkseiere i Norge. De gir ny informasjon til VG om hva som har skjedd med prøvetakingen på høydebassenget i Askøy:

Kommunen har tatt prøver av vannet som har gått inn i dette høydebassenget – men ikke det som har gått ut til beboere.

– Sett i lys av det som har skjedd, vil dette være ett av flere naturlige momenter å se nærmere på når vi skal føre tilsyn med Askøy kommune i etterkant av hendelsen, sier Aslaug Sandvin, avdelingsleder i Mattilsynet, avdeling Bergen og omland.

Høydebassenget ikke blant test-punktene

Slik fungerer vannprøve-ordningen på vannverk, ifølge Mattilsynet:

Et av kravene til vannverkseiere er at de skal ha en prøvetakingsplan for vannforsyningssystemet som de er ansvarlige for å følge. Prøvetakingsplanen skal være basert på farekartleggingen og inneholde en oversikt over prøvene som er nødvendige for å sikre og vise at vannforsyningssystemet oppfyller kravene til trygt drikkevann.

– Det betyr at vannverkseier skal ha identifisert viktige punkt på drikkevannsnettet hvor det er viktig å ta prøver. Hvor og hvor mange prøvetakingspunkter det er, avhenger av hvordan vannforsyningssystemet er utformet og hvilke utfordringer som finnes i omgivelsene, sier Sandvin.

Men hos Askøy kommune var altså ikke høydebassenget, der det ble funnet E. coli, et av prøvetakingspunktene.

Kommunen: Må evalueres

Otto Kaurin Nilsen, avdelingsleder ved VA drift i Askøy kommune, forklarer at det aktuelle høydebassenget fungerer som et reservelager. Vannet brukes primært ved for eksempel strømbrudd, men er i drift hele tiden for at vannet skal være friskt.

– Det tas rutinemessige vannprøver der i henhold til prøveplanen av vannet inn til dette forsyningsområdet, sier Nilsen.

– Men burde dere også tatt vannprøver av vannet som går ut av høydebassenget?

– Det skal ikke jeg spekulere i nå. Det får være en del av evalueringsarbeidet internt og i Mattilsynet.

– Andre kommuner tar vannprøver av høydebasseng hver måned. Burde dere også gjøre det?

– Det må være opptil den enkelte vannverks risikovurdering. Det må og skal evalueres i evalueringsarbeidet vårt.

Lørdag tok Askøy kommune tester av vannet på 14 nye punkter. De venter også svar på prøver førstkommende tirsdag.

JAKTER PÅ SMITTEKILDEN: Epidemiologene Susanne Hyllested, Emily MacDonald og Ettore Amato sitter rundt et bord sammen med Otto Kaurin Nilsen (t.v.) fra kommunens vannverk. Foto: Terje Bringedal

Totalt har 47 personer, 13 barn og 34 voksne, vært innlagt på Haukeland sykehus som følge av drikkevannsskandalen, viser tall fra Helse Bergen lørdag. Det undersøkes også om det er en sammenheng mellom drikkevannet og en ettåring som døde i Askøy onsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder