– TILLITSKRISE: Linda Hofstad Helleland (H) mener en uavhengig gransking av Mattilsynet er nødvendig, og sier Mattilsynet har en tillitskrise. Bildet er fra en tidligere anledning. Foto: Hallgeir Vågenes

Vedtar gransking av Mattilsynet

Regjeringspartiene mener Mattilsynet står i en tillitskrise, og en samlet næringskomité ber om en uavhengig gransking.

Dermed instruerer i praksis partiene på Stortinget matminister Olaug Bollestad om å iverksette gransking etter at Mattilsynet har vært i flere omstridte saker.

De fire regjeringspartiene skriver følgende:

«Komiteens medlemmer fra H, Frp, V og KrF ber om at regjeringen iverksetter en uavhengig gransking av Mattilsynets tilsynsvirksomhet innen både grønn og blå sektor.»

Linda Hofstad Helleland, Høyres næringspolitiske talsperson, sier tilbakemeldinger og observasjoner som flere næringspolitikere har opplevd over tid er bakgrunnen for ønsket.

les også

Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

– Mattilsynet har ikke bare et alvorlig omdømmeproblem men står i en tillitskrise. Mattilsynet har ikke den legitimiteten de trenger. Det er skapt et inntrykk av at flere av dem som fører tilsyn er aktivister, sier Helleland til VG.

– Hvor lenge har dette pågått?

– Jeg kan ikke si annet enn at dette har vært et problem over tid, i flere år. Det er så alvorlig at granskingen må starte umiddelbart, svarer hun.

Geir Pollestad (Sp) leder i Næringskomiteen på Stortinget forteller at både regjeringspartiene og Næringskomiteen sto samlet bak forslaget.

– Jeg tror det er viktig i en slik type sak at det er full støtte fra Stortinget sin side. Det er ikke riktig at Mattilsynet skal granske seg selv, men at dette ledes av regjeringen, som er oppdragsgiveren til Mattilsynet.

Pollestad forteller at saken blir ferdig behandlet i Næringskomiteen i fredag, og at arbeidet vil komme raskt i gang.

– Dette er en gransking som haster, så vi snakker ikke om måneder, men om dager, sier Pollestad.

les også

Pelsdyrbonde etter feilrapport fra Mattilsynet: – De har en agenda om å finne feil

– Skandaløs

I mai kom Mattilsynet med en nedslående tilsynsrapport om pelsdyrhold som viste seg å være feil. Helleland trekker frem saken som et eksempel på hvorfor regjeringspartiene ønsker en gransking.

Bakgrunn: Mattilsynets rapport var full av feil

Pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås fikk beskjed om at dyreholdet hans var en «dyretragedie» etter at Mattilsynet hadde vært på besøk. Personen som skrev tilsynsrapporten var ikke selv med på tilsynet.

– Mattilsynets opptreden er skandaløs. Jeg er redd saken i Rogaland som vi har fått belyst gjennom mediene bare er ett eksempel på en ukultur som har pågått over lang tid, sier Morten Ørsal Johansen i Frp.

REAGERTE: Pelsdyrbonden Per Olaf Lauvås reagerte kraftig på tilsynsrapporten fra Mattilsynet. Rapporten viste seg å være feil. Foto: Solberg, Trond

Måtte gå

24. mai gikk Harald Gjein av som administrerende direktør i Mattilsynet etter pelsdyrsaken.

– Mattilsynets troverdighet står og faller på at samfunnet har tillit til at tilsyn, veiledning og saksbehandling utføres på en korrekt måte. På bakgrunn av denne situasjonen finner jeg det riktig å fratre min stilling, slik at andre kan lede Mattilsynets viktige arbeid videre, sa Gjein da.

Helleland viser også til rettssaken i Fosen tingrett der lakseoppdretteren Lerøy Midt vant over Mattilsynet. I 2016 anmeldte Mattilsynet Lerøy for alvorlig manglende fiskevelferd i forbindelse med lakselus. Retten er ikke enig i dette.

GIKK AV: Administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein. Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

– Viktig at den er uavhengig

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler.

– Hvorfor er det så viktig at granskingen er uavhengig?

– Det er viktig at den er uavhengig. Dersom tilsynet skal evaluere seg selv er det naivt å tro at det blir skapt troverdighet hos befolkningen og næringsaktørene. En uavhengig gransking gir tillit, sier Helleland.

Venstres André Skjelstad sier det er helt nødvendig at Mattilsynet har legitimitet for sin tilsynsmyndighet.

les også

Etterforsker Mattilsynet etter minkfarm-rapport

Helleland forteller videre at man nå må gå gjennom om det er manglende kompetanse og systemsvikt i Mattilsynet.

– Det er grunn til å understreke at Mattilsynet og deres ansatte generelt leverer tjenester av høy kvalitet i sitt daglige arbeid. Likevel har enkelthendelser i forbindelse med tilsyn den siste tiden bidratt til å svekke tilliten til Mattilsynet. Det er derfor, slik KrF ser det, viktig at det foretas en uavhengig ekstern gransking, sier Steinar Reiten i KrF.

Utført av et eksternt revisjonsfirma

Fungerende administrerende direktør i Mattilsynet, Karina Kaupang, bekrefter til VG at forslaget er til behandling i Stortinget.

– Vi tar historiene vi hører fra næringsorganisasjoner, bønder og andre på alvor. Vi har stilt oss spørsmålet; utfører vi tilsynet vårt på en riktig måte? Svaret kan vi ikke gi selv, det må vi få fra en ekstern gransking, skriver Kaupang i en epost.

Mattilsynet jobber derfor allerede med mandatet for, og en bestilling av, en ekstern gransking av egen organisasjon - utført av et eksternt revisjonsfirma, legger hun til.

– Granskingen skal blant annet se på ansvarsfordeling mellom Mattilsynet og dyrevernnemndene, altså om bruken følger Stortingets intensjon. Granskingen skal også se på hvordan Mattilsynet utfører og følger opp tilsyn, på flere ulike områder.

Rettelse: I 20.45-tiden 13. juni forandret VG tittel og første avsnitt i saken tilbake til at regjeringspartiene ønsker en granskning av hele Mattilsynet, ikke bare Rogaland fylke, som vi i en periode meldte.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder