KREVER SVAR: SV-politiker Freddy Øvstegård mener et nytt notat viser at Anniken Hauglie fikk beskjed om NAV-skandalen ti måneder før alarmen gikk. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Departementet fikk informasjon om omfanget av NAV-skandalen i 2018: – Her burde alarmen gått

Allerede i juli 2018 skjønte de ansatte i NAVs klageinstans at det ble gjort feil med EØS-reglene. Informasjonen havnet på departementets bord for elleve måneder siden – men ble ikke fulgt opp.

 • Camilla Fredstad Huuse

– Innholdet i notatet gjør at forklaringsproblemet til Hauglie vokser massivt. Her burde alarmen gått, sier Freddy Øvstegård i SV, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

I notatet som ble sendt til øverste ledelse i NAV står det at reglene for eksport av trygd «praktiseres ulikt innad i hele NAV». Det er behov for en avklaring, skriver klageinstansen.

NAV viser til at Trygderetten flere ganger har påpekt at NAV praktiserer EØS-forskriften og artikkel 21 feil. Klageinstansen kommer med en grundig utredning av det de mener er et omfattende problem.

les også

Hauglie visste i september – James ble fengslet i oktober

Anniken Hauglie varsles i omfattende notat

Brevet ble ikke besvart av NAV før 18. desember – et halvt år senere. Da hadde klageinstansen purret to ganger.

Samme dag som klageinstansen får svar, blir all behandling av klage- og ankesaker som omfattes av problemstillingen stanset av NAV med umiddelbar virkning.

20. desember ble det samme notatet sendt til Arbeids- og sosialdepartementet, som vedlegg til et brev der NAV ber om et møte med departementet i januar 2019.

Likevel går det 11 måneder – nesten ett år – før skandalen blir offentlig kjent.

BLE VARSLET: I et omfattende brev fra NAVs klageinstans går det frem at de ansatte her allerede i 2017 forsto hvor omfattende feilpraktiseringen i NAV var.

les også

Hevder flere av Hauglies NAV-granskere er inhabile

Mandag 31. oktober ble det kjent at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, hvorav flere har sonet fengselsdommer på urettmessig grunnlag. Grunnen er at NAV har tolket EØS-reglene feil i mange år.

Fredag ble 31 nye dommer sendt til Riksadvokaten. Også disse kan være rammet av feilen.

– Dette er svært alvorlig. NAV kontroll forsto allerede i juli 2018 at forordningen ble tolket feil, og i notatet problematiserer de hele forordningen på en slik måte at alarmen burde gått. Dette dokumentet viser at departementet fikk informasjonen de trengte for å forstå alvoret ett halvt år før alarmen gikk, sier Øvstegård.

Se svar fra departementet lengre ned i saken.

SV: – Lite tillitvekkende for Hauglie

I brevet fra klageinstansen går det tydelig frem at de ansatte er bekymret for at folketrygdloven og EØS-reglene ikke samsvarer, og at det skaper problemer for deres saksbehandling.

Den norske folketrygdloven sier at man må bo i Norge for å motta trygd. Mens trygdeforordningen, som er en oversettelse av EØS-regelverket, sier at trygdereglene ikke skal skape hinder for de fire friheter. Det er EUs regel om fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og personer inne i den europeiske union.

Altså skal man kunne motta trygd fra ett land, og oppholde seg i et annet.

les også

Tom ble feilaktig dømt i NAV-skandalen – døde før han fikk vite det

Dersom de to regelverkene blir satt opp mot hverandre, skal trygdeforordningen overstyre folketrygdloven, sier EØS-reglene. NAV har gjort det motsatte: De har latt den norske loven overstyre.

Da skandalen ble offentlig kjent, laget Arbeids- og sosialdepartementet en tidslinje på regjeringens hjemmeside. Her skulle all nødvendig informasjon offentliggjøres, fikk VG beskjed om.

På tidslinjen lå et brev, datert 20. desember, sendt fra NAV til departementet. Men brevet manglet vedlegg. Først etter at SV klaget til departementet, ble vedleggene publisert denne helgen. Et av vedleggene var notatet fra NAV klageinstans.

– Dette er lite tillitvekkende for Hauglies håndtering av saken. I denne saken er vi helt avhengig av tillit til at alle relevante opplysninger kommer ut til Stortinget og offentligheten, sier Øvstegård.

Mener redegjørelse i Stortinget var feil

Han mener også at Hauglies redegjørelse for Stortinget 30. oktober ikke stemmer overens med brevet. I sin redegjørelse sier Haugli at saken handler om «korte opphold» i EØS-land. Brevet fra NAVs klageinstans, på sin side, er klare på at hele forordningen – altså saker som gjelder både korte og lengre opphold i EØS – kan være rammet av feiltolkningen.

– Brevet er tydelig på at hele forordningen er et problem, sier Øvstegård.

Ifølge brevet fra NAV mener de at «personer som er bosatt eller midlertidig bosatt i et annet medlemsland» skal ha rett på trygd. Til tross for dette har altså NAV fått personer dømt for nettopp dette i flere år.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen jobber nå med flere spørsmål til Hauglie. Spørsmålene skal ferdigstilles under et møte i komiteen tirsdag.

– Vi er nå i full gang med å rydde opp og få alle fakta på bordet i denne saken. Jeg har bedt vår uavhengige internrevisjon om en grundig gjennomgang slik at jeg får full oversikt over hva som har skjedd, så raskt som mulig. Internrevisjonen skal kartlegge hva som skjedde i NAV i forbindelse med at forordningen ble vedtatt, og frem til nå, sier arbeids- og velferdsdirektør, Sigrun Vågen.

les også

Reagerer på NAV-fengslingen av James (41): – Helt absurd

Dette svarer departementet

VG har bedt om svar på denne saken fra arbeidsminister Anniken Hauglie. Fra departementet har vi fått svar på e-post. De skriver at de er uenige i at brevet gjelder hele forordningen – altså all feiltolkning som nå er avdekket – og mener det bare omfatter «kortvarige ferie- og besøksopphold».

Du kan lese brevet her.

– Hva er årsaken til at departementet ikke forsto alvorlighetsgraden i denne saken da dere mottok dette brevet?

– Bakgrunnen for saken som ble løftet til departementet før jul 2018 var at Trygderetten ønsket å forelegge for EFTA-domstolen spørsmålet om artikkel 21 også omfattet kortvarige opphold, og at det av NAVs rundskriv har fremgått at kortvarige opphold, som ferie- og besøksopphold, ikke har vært omfattet av artikkel 21. Etter møte med – og brev fra – direktoratet i januar i år, ga ASD som kjent sin tilslutning i mars 2019 til Arbeids- og velferdsdirektoratets vurdering av at artikkel 21.

– Hva er årsaken til at dette vedlegget ikke ble lagt ut da den opprinnelige brevet fra NAV ble publisert?

– Departementet gjorde i samråd med direktoratet en ny vurdering av to av vedleggene sist uke, og kom da til at også disse burde legges ut på departementets hjemmeside. Dette ble gjort 10. november. Vi avviser påstanden om at departementet har holdt tilbake informasjon fra Stortinget og offentligheten.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Kontroll- og konstitusjonskomiteen
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. Anniken Hauglie

Flere artikler

 1. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

 2. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

 3. Brev glemt i skuff rammer Hauglie: – Jeg beklager så mye

 4. Ap og SV etter ny Hauglie-beklagelse i NAV-saken: - Dypt alvorlig

 5. Anniken Hauglie med sjokkbrev: NAV kjente til straffesaker i februar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder