Her får Torveig (80) intravenøs behandling hjemme i stua

Før ville Torveig fått denne behandlingen på sykehus. Nå har kommunene overtatt ansvaret. Men en rekke kommuner sliter med å ta imot alvorlig syke pasienter.

NATT TIL MANDAG denne uken: Sykepleierne Karola Ekeberg og Maria Hatlelid kobler slangen som skal gi Torveig Torbjørnsen (80) intravenøs antibiotika og saltvannsoppløsning.

80-åringen sitter i godstolen hjemme i stua i Fredrikstad, i huset der hun har bodd i siden 1959.

Dette er samhandlingsreformen i praksis.

I fire uker har Torveig hatt besøk av hjemmesykepleien klokken ett om natten.

Den kraftig infeksjonen skal slås ned. Torveig får antibiotika rett i blodåren:

AT STADIG FLERE pasienter nå behandles i egne hjem, er likevel ikke nok.

VG har avslørt hvordan helseforetakene fra 2012 til 2018 har gitt norske kommuner bøter på nærmere 1,4 milliarder kroner – fordi de ikke har klart å ta imot utskrivingsklare pasienter fra sykehusene.

I går fortalte VG at Fredrikstad, der Torveig bor, er en av kommunene som sliter mest med å ta imot pasienter.

For hver ekstra dag pasienten må bli på sykehuset, må kommunen betale en dagsbot:

ÉN AV FIRE kommuner har hatt mer enn 1000 prosent økning i bøteutgiftene etter at Samhandlingsreformen ble innført i 2012, viser kartleggingen.

Noen av disse er små kommuner der små endringer gjør store utslag. I flere kommuner utgjør bøtene mange millioner på kommunebudsjettet.

– Tallene er urovekkende både for kommunen, men også for sykehuset. Den økningen vi har opplevd de siste årene, tror vi også vil slå inn i andre kommuner, sier Vibeke Vikse Johnsen, rådmann på Karmøy.

På Karmøy har bøtene økt fra 128.000 kroner i 2012 til 5,4 millioner kroner i fjor.

Terje P. Hagen, professor og leder for Institutt for helseøkonomi ved Universitetet i Oslo, sa i går til VG at kommunene var sterkt motivert for å ta hjem pasientene i starten, men han mener at dette kan ha endret seg:

– I dag vurderer kommunene om det er billigere å betale fem tusen kroner per døgn opp mot kostnaden ved å ta pasienten hjem.

Forvirret? Se her hvorfor kommunene må betale bøter:

DA DEN OMFATTENDE reformen ble innført i 2012, fikk kommunene utbetalt en øremerket engangssum på cirka 560 millioner kroner for å ruste opp tilbudet for å ta imot utskrivningsklare pasienter.

De pengene er brukt opp for lenge siden.

Til tross for overføringene har mange kommuner ikke klart å bygge opp et tilbud som gjør at de kan ivareta sine forpliktelser.

Flere i kommunene mener at reformen er underfinansiert.

– Det fører til større press på både økonomi og personell i kommunen, sier Ragnhild Bendiksen, kommunalsjef for helse og omsorg i Vennesla kommune til VG.

VG har snakket med ledere i 50 av kommunene med størst økning i utbetalte dagbøter.

Dette er de vanligste forklaringene på at bøtesummene vokser:

  • Pasientene ligger kortere på sykehuset.
  • De sendes til kommunen til alle døgnets tider.
  • Kommunene opplever at de ikke kan påvirke situasjonen.

Pasientene som skrives ut, er ofte mye sykere enn kommunene har vært vant til. De trenger langvarig hjelp, noe som krever store ressurser, oppgir kommunene.

– For eksempel er liggetiden i spesialisthelsetjenesten for et lårbensbrudd redusert dramatisk de siste årene. Nå blir denne gruppen utskrevet umiddelbart etter operasjon, ofte allerede dagen etter, sier Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og omsorg i Larvik kommune.

Dette rammer særlig de eldste, påpeker hun.

I juni fortalte VG historien om Lillemor, som ble transportert fra sykehuset og hjem til eldresenteret der hun bor midt på natten:

DE FLESTE kommunene oppgir likevel at de har et godt samarbeid med sykehusene, og uttrykker stor forståelse for presset sykehusene er under.

I Fredrikstad samles nattsykepleierne klokken 22.

De gjør seg klare til å reise ut til pasienter som skal få behandling hjemme:

MANGEL PÅ sykepleiere trekkes frem som en stor utfordring for nærmest kommuner VG har snakket med.

Flere melder at de har utlyst stillinger uten at noen har søkt på dem.

I går fortalte kommuneledelsen i Fredrikstad om et voldsomt press på sengeplassene ved korttidssenteret i kommunen. Situasjonen har til tider vært så prekær at pasienter er blitt sendt til nabokommuner.

Men Nattpatruljen i byen, som gir behandling hjemme, har god bemanning av sykepleiere om natten.

I praksis sparer kommunen en korttidsplass på sykehjemmet ved at Torveig kan være hjemme mens infeksjonen bekjempes:

Å BEHANDLE FOLK hjemme er bra for alle, mener Anne-Britt Gustavsen Sande, avdelingsleder i Helsevakten i Fredrikstad.

– Vi har til enhver tid en eller flere pasienter som får intravenøs antibiotikabehandling hjemme. Det kommer ofte i «bølger», sier hun.

– Dette er helt klart et ansvar som har kommet med Samhandlingsreformen. Antibiotikabehandling hjemme forekom sjelden før 2012, sier Gustavsen Sande.

VG HAR GJENNOM en rekke artikler omtalt konsekvensene av Samhandlingsreformen, en av de største helsereformene i nyere tid,

I juni avdekket VG hvordan gamle, syke mennesker blir kjørt ut fra sykehusene midt på natten, for å frigjøre senger til andre pasienter.

I august fortalte VG hvordan døende pasienter flyttes rundt mellom forskjellige nivå i helsevesenet.

En av dem var Karen Anna Nilsen, som ble flyttet tre ganger på 26 timer – kun få døgn før hun gikk bort:

FLERE KOMMUNER VG har snakket med, forteller at de i stadig større grad gjør som Fredrikstad og behandler syke pasienter hjemme.

Selv om flere behandles hjemme, er det likevel høyt press på de kommunale sengene. Enkeltkommuner sliter med å få tømt sengene ofte nok, slik at de kan ta inn nye pasienter.

– Har ikke kommunen på plass et forsvarlig tilbud, må pasienten bli overligger på sykehuset og «taksameteret» går, sier Sture Jacobsen, kommunalsjef for helse og omsorg i Sortland kommune.

I enkelte kommuner fører de stramme rammene til kamp om hvert døgn sykehuset fakturerer som bøter.

– Vi bruker mye tid på å «krangle» om feilfaktureringer og brudd på samhandlingsavtalen, sier Anne-Marit Sylthe, leder for tildelingsenheten i Averøy.

I FREDRIKSTAD er Torveig (80) forhåpentligvis frisk om to uker, etter en seks uker lang kur.

Fire ganger i døgnet har hun fått behandling i sin egen stue.

Også midt på natten.

Rettelse: Denne saken inneholdt et sitat fra en tillitsvalgt i Kongsberg kommune. Sitatet var ikke avklart før publisering, og ble fjernet 22.11. 2019 klokken 7.26.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder