Før ville Torveig fått denne behandlingen på sykehus. Nå har kommunene overtatt ansvaret. Men en rekke kommuner sliter med å ta imot alvorlig syke pasienter.

Publisert:

NATT TIL MANDAG denne uken: Sykepleierne Karola Ekeberg og Maria Hatlelid kobler slangen som skal gi Torveig Torbjørnsen (80) intravenøs antibiotika og saltvannsoppløsning.