VARSLET INTERNT: Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt orienterte sin egen ledergruppe om relasjonen til den kvinnelige kollegaen før sommerferien. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politimester innledet «nært vennskap» til kollega: Hun får permisjon med full lønn

Politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt har innledet et «nært vennskap» til en kvinnelig kollega som sitter i distriktets ledergruppe. Nå har hun fått permisjon med full lønn og ny stilling ved Politihøgskolen.

I midten av juni orienterte politimester Steven Hasseldal sin egen ledergruppe om forholdet gjennom en e-post med tittelen «Endringer i ledergruppen».

VG er kjent med innholdet i e-posten, hvor politimesteren først skrev om rykter som har versert om forholdet til den kvinnelige kollegaen, som selv er politiinspektør.

«Sannheten er at det har utviklet seg et nært vennskap mellom oss som vi ønsker å se om kan utvikle seg til noe mer.», skrev Hasseldal.

«Best at en av oss tar permisjon»

Politimesteren omtalte deretter de etiske retningslinjene som beskriver forholdet mellom en leder og en underordnet.

«Disse er vi svært bevisst og har etter grundig vurdering funnet det best at en av oss tar permisjon for en periode.», skrev Hasseldal.

Politiet har tydelige retningslinjer for tjenestegjøring for ansatte som står i nært familiemessig forhold, og det skal legges til rette for at nære familieforhold «ikke kommer i et overordnet/underordnet forhold til hverandre hverken direkte eller i linje».

«Omplassering kan bli aktuelt for å ivareta disse hensynene.», står det i retningslinjene, får VG opplyst.

– Vi har forsøkt å være så ryddig som over hodet mulig i denne saken og fulgt de etiske retningslinjene til punkt og prikke. Vi har blitt utsatt for en rykteflom som er tatt ut av alle proporsjoner – en skittpakke som er sendt fra flere hold, sier Hasseldal til VG.

les også

Politibetjent avfyrte to skudd under biljakt – tas midlertidig ut av tjeneste

– Ikke grunnlag for avskjed

Etter en helhetsvurdering ble de to enige om at politiinspektøren skulle ta ett års permisjon fra sin lederstilling i politidistriktet. Permisjonen startet i august, og hun får full lønn i hele perioden.

Ifølge VGs opplysninger, har politiinspektøren 934.800 kroner i årslønn, og det er Øst politidistrikt som fortsatt betaler lønnen og arbeidsgiveravgiften – til tross for at hun har fått en ny stilling ved Politihøgskolen.

Normalt er det politimesteren som innvilger permisjoner med lønn.

– Hvem innvilget permisjonen med full lønn?

– Det er leder for stab for HR og HMS som setter sitt navnetrekk, svarer Hasseldal.

– Hvorfor betaler ikke Politihøgskolen lønnen og arbeidsgiveravgiften?

– Vi har inngått en utlånsavtale i ett år med Politihøgskolen med full arbeidsplikt. Dette er en standard avtale mellom distriktet og PHS som benyttes i forbindelse med kompetanseutvikling, hospitering og prosjektdeltagelse. Vi har mange saker hvor folk må bytte jobb. Dette er ikke en oppsigelsesgrunn, og vi må ivareta stillingsvern og hensynet til medarbeideren, svarer Hasseldal.

– Hva tenker du om at Øst politidistrikts budsjett skal rammes av din private relasjon til en kollega?

– Det er ikke grunnlag for avskjed. Hvordan skulle man ellers ha gjort det? Utlånet ivaretar hensynet til medarbeideren. Hun har full arbeidsplikt der og vil gjøre en viktig jobb for norsk polliti. Det er ikke rimelig at Politihøgskolen dekker lønnen. Dette er ikke deres problem, svarer Hasseldal.

les også

Politidirektøren slår hardt tilbake mot Støres politi-kritikk

Politimesteren: Ryktene har vært en belastning

I slutten av e-posten tok politimesteren på nytt for seg ryktene om ham selv og politiinspektøren, som han hevder har spredt seg utenfor politidistriktet.

«Mye av innholdet i ryktene er direkte usant og har vært en stor belastning for oss. Jeg benytter derfor anledningen til å anmode alle om at vi må snakke med og ikke om hverandre.», skriver Hasseldal.

I intervjuet med VG er politimesteren tydelig på at den ferske relasjonen til kollegaen ikke er forenlig med at de har et direkte linjeforhold til hverandre-

– Det skjer fra tid til annen, både i Øst politidistrikt, andre distrikter og i andre etater. Vi kunne ikke utvikle vennskapet vårt så lenge vi satt i samme ledergruppe, men det var vanskelig å flytte henne internt siden jeg var toppleder. Hun gikk derfor til en annen enhet i politiet for å unngå habilitetsproblemer, sier han.

Møte med politidirektøren

VG er kjent med at politimesteren ble innkalt til et møte med politidirektør Benedicte Bjørnland i starten av juni.

VG var i denne perioden i kontakt med Politidirektoratet (POD) om relasjonen mellom Hasseldal og politiinspektøren i hans egen ledergruppe.

Politidirektøren var ikke tilgjengelig for intervju, men hun skrev følgende i en e-post 12. juni:

«Jeg kalte inn til dette møtet for å få nærmere informasjon om det eventuelt var en relasjon mellom politimesteren og en i hans ledergruppe. Vi hadde et konstruktivt møte. Jeg ble orientert om status for deres relasjon, som jeg ikke ser det som naturlig at jeg kommenterer nærmere.»

ORIENTERT: Politidirektør Benedicte Bjørnland innkalte politimester Jon Steven Hasseldal til et møte i juni for å få klarlagt om det eventuelt var en relasjon mellom ham og en i hans ledergruppe. Foto: Jørgen Braastad

– Ryktene kom oss i forkjøpet

Politidirektøren skrev videre at politiets etiske retningslinjer tilsier at nære relasjoner i direkte linjeforhold til hverandre skal vurderes av hensyn til habilitetsspørsmål.

«Det vil jeg følge opp dersom det blir aktuelt.»

I etterkant av dette møtet var VG også i kontakt med politimesteren. I et intervju med VG avviste han noen former for forhold til den aktuelle politiinspektøren, utover at de hadde et vennskap.

Hasseldal bekreftet også at relasjon var temaet i møte med politidirektøren.

Om lag to uker senere sendte Hasseldal ut e-posten til ledergruppen hvor han fortalte om det «nære vennskapet» til politiinspektøren, som de ønsket å se om kunne bli noe mer.

– Vi ønsket å kommunisere at det ikke hadde vært en relasjon utover det vennskapelige. Det var ikke noe mer enn en vennskapelig relasjon på dette tidspunktet, men ryktene kom oss i forkjøpet, så da følte vi for å kommunisere dette ut, sier han nå.

Den aktuelle politiinspektøren står fortsatt oppført som leder av en avdeling i Øst politidistrikt og som en del av distriktets ledergruppe på politiets hjemmesider.

Fredag sier politidirektør Benedicte Bjørnland følgende til VG:

– Vårt budskap har vært at det er uaktuelt at de to lederne arbeider sammen så lenge de har en nær relasjon. Politiets etiske retningslinjer tilsier at nære relasjoner i direkte linjeforhold til hverandre skal vurderes av hensyn til habilitetsspørsmål. I dette tilfellet er det etiske dilemmaet løst. Vi registrerer at politiinspektøren har fått permisjon for å arbeide ved Politihøyskolen. Avtalen mellom politiinspektøren og PHS har vi ikke vært involvert i, da dette ligger innenfor politimesterens rammer.

VG har vært i kontakt med den kvinnelige politiinspektøren, som skriver dette i en SMS fredag kveld:

– Jeg har ingen kommentar utover at denne saken er krevende og har hatt både personlige og økonomiske omkostninger. Vi har kjørt en åpen og ryddig prosess i dialog med HR-avd, og etter beste evne handlet i tråd med etiske retningslinjer og gjeldende praksis. Løsningen ved at jeg tjenestegjør ved PHS er midlertidig. 

Tillitsvalgt: – Forstår at medlemsmassen reagerer

Lokallagsleder Espen Orud i Politiets Fellesforbund Øst har forståelse for reaksjoner i medlemsmassen når den permitterte politiinspektørens lønn fortsatt hentes fra distriktets budsjett.

– Øst politidistrikt, i likhet med de fleste andre distrikter, har en stram økonomi. Det er mange medlemmer som jobber hardt og som har fått flere arbeidsoppgaver enn tidligere – samtidig som man har blitt færre til å utføre oppgavene, sier Orud til VG.

Lokallagslederen forteller at dette har sammenheng med budsjettsituasjon, og at distriktet er tvunget til å gå med vakanser.

– Samtidig er det snakk om to enkeltmennesker her, som det er viktig at blir behandlet på en ordentlig måte, sier han.

BEKREFTER: Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: Jørgen Braastad

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund bekrefter overfor VG at forbundet er kjent med saken og at de har en tett dialog med lokallagslederen.

– Jeg er også kjent med at det har kommet reaksjoner fra distriktet på at man er i en reform og at det er en stram økonomi i Øst politidistrikt. Det har kommet en god del avslag på en del krav og investeringer, og da reageres det på at det brukes penger på noe politidistriktet ikke får noe igjen for, sier Bolstad.

PF-lederen er tydelig på at man ikke må glemme at denne saken også handler om enkeltmennesker.

– De skal behandles på en god måte. Det er definitivt ikke alt vi skal ha så mye meninger om, sier han.

Politimesteren svarer slik på kritikken:

– Vi har et arbeidsgiveransvar, et medarbeideransvar og stillingsvern. Det var ingen god løsning at hun ble værende i Øst politidistrikt, og vi har forsøkt å gjøre dette så ryddig som mulig. Det er andre som flyttes med stillingsvern som vikke får best effekt av, men som fortsatt er innenfor en god måte å løse slike saker på.

– Hvordan vurderer du tilliten til deg som politimester etter denne saken?

– Det skal ikke jeg ha noen formening om, svarer Hasseldal.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder