KUTTER STILLINGER: Ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus i Bergen er det kuttet 18 årsverk siden 2015, viser en rapport fra Helse Bergen. I samme periode har bruken av overtid og merarbeid økt med 50 prosent. Foto: Gisle Oddstad, VG

SV om føden på Haukeland: – Om ikke Høie griper inn, må Solberg komme på banen

SV-leder Audun Lysbakken mener dagens situasjon ved fødeklinikken på Haukeland universitetssjukehus er fullstendig uakseptabel.

– Vi forventer at Høie griper inn med en gang. Dette går ut over kvinnen som skal føde og ansatte ved klinikken, sier Audun Lysbakken (SV).

I juli 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn med fødeklinikken ved Haukeland, som resulterte i at foretaket fikk varsel om flere pålegg. Arbeidstilsynet har fremdeles ikke konkludert i sitt arbeid.

Tilsynet kommer etter at de ansatte og tillitsvalgte ved Kvinneklinikken sendte et varsel til Arbeidstilsynet og Fylkeslegen i mai 2019. I varslet skriver de ansatte om krevende arbeidsforhold, flere hundre avvik, gråtende kolleger, dårlig tid til oppfølging av pasienter og ingen tid til å spise, drikke eller gå på toalettet.

les også

Helse Bergen får varsel fra Arbeidstilsynet: Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten

BER HØIE TA ANSVAR: Om ikke helseminister Bent Høie (H) tar ansvar nå, vil Audun Lysbakken (SV) at statsminister Erna Solberg (H) skal komme på banen. Foto: Hallgeir Vågenes

Høie: Stiller krav til ledelsen

I mars tok helsepolitisk talsperson for SV, Sheida Sangtarash, opp situasjonen på Kvinneklinikken på Haukeland sykehus opp med helseministeren i Stortingets spørretime:

«Situasjonen er nå så ille at Jordmorforeningen og Sykepleierforbundet har sendt varsel til Arbeidstilsynet og Fylkeslegen fordi bemanningen er for lav. Dette har de ansatte varslet om veldig lenge, bl.a. da de stemte ned budsjettet på grunn av forholdene på Kvinneklinikken... Så jeg vil spørre statsråden: Hva vil han gjøre med de alvorlige advarslene om underbemanning?»

Til det svarte helseministeren at situasjonen er det varslet om, og:

– Jeg forventer selvfølgelig at ledelsen i Helse Bergen tar de varslene på største alvor og jobber sammen med de tillitsvalgte og fagpersonene for å rette opp i de forholdene, svarte helseminister Bent Høie (H) i spørretimen.

Les om VGs kartlegging av fødselsomsorgen i Norge her.

Arbeidstilsynet har ikke konkludert i sin sak. Fylkesmannen på sin side har vurdert arbeidsforholdene og driften av Kvinneklinikken som forsvarlig.

– Høie har blitt varslet gang på gang om denne saken! Om ikke han tar ansvar, må Erna Solberg komme på banen, sier Lysbakken.

Administrerende direktør: – Det skal være trygt å føde på Kvinneklinikken

Administrerende direktør i Helse Bergen, Eivind Hansen, sier til VG at de jobber kontinuerlig med å forbedre fødselsomsorgen og tar Arbeidstilsynets foreløpige rapport på alvor:

– Det skal være trygt å føde på Kvinneklinikken. Vi skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø og god dialog med brukere og tillitsvalgte, sier han til VG.

Denne våren har klinikken jobbet med å identifisere høyaktivitetsperioder. Ved Kvinneklinikken (KK) kan antall fødsler varierer fra fire til 29 på ett døgn. Gjennomsnittet ligger på 13 fødsler i døgnet. De siste månedene har de ansatte markert hver vakt etter en prioriteringssirkel med fargene rødt, gult og grønt. Grønt betyr lav aktivitet og rød betyr høy.

– Vi kan være bekymret for høyaktivitets-periodene, med tanke på å ha tilstrekkelig bemanning. Dette er krevende og vi jobber med å finne bedre løsninger på dette i dialog med tillitsvalgte. Vi må se på hvordan vi prioriterer mellom arbeidsoppgaver og sikrer nok personell i disse periodene, sier Hansen.

les også

Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

Kartleggingen så langt viser at 75 prosent av vaktene blir markert som grønne, fire prosent er røde og de resterende mellom grønt og rødt.

– Vi vil se ytterligere på sammensetning av grunnbemanningen, fleksibel bemanning og tilgangen på personell på særlig krevende vakter. På den måten kan vi bedre pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet.

Sykehuset har iverksatt tiltak rundt oppfølgingen av avvik. De har også satt ned et brukerråd, for å få tilbakemeldinger fra kvinner som har født ved klinikken.

– Vi skal gå dypere inn i det, og ha en god dialog med de ansatte og tillitsvalgte. Medieoppslagene indikerer at vi har en jobb å gjøre, noe vi tar alvorlig. Vi ønsker ikke å fremstå utad som om vi har uro internt. Fremfor alt ønsker vi å fremstå som et sykehus med god pasientsikkerhet og godt arbeidsmiljø.

– Hva tenker du om Lysbakkens kritikk?

Vi skal drive sykehus for folket, og vi er derfor tett forbundet med politikken. Jeg er opptatt av at politikken skal basere seg på fakta, for vi gjør det vi kan for at Kvinneklinikken og Haukeland skal fungere godt innenfor de rammene vi har fått tildelt. Lysbakken er velkommen på besøk, hvis han vil lære mer om fødselsomsorgen her.

Åpner for at statsministeren må gripe inn

Dette er ikke første gang denne uken at politikere reagerer på fødselsomsorgen i Norge.

Torsdag gikk Senterpartiets Kjersti Toppe kraftig ut mot helseministeren, og lurte på om han i det hele tatt har kontroll over helsevesenet sitt, etter VGs kartlegging av fødselsomsorgen og følgetjenesten.

Lysbakken sier situasjonen på Haukland har vært oppe gjentatte ganger i Stortinget.

– Vi har bare fått vasne svar. Nå må vi få et landsomfattende gjennomgang av fødselsomsorgen, forlanger Lysbakken.

Helseminister Bent Høie (H) svarer i en e-post til VG at han forventer at ledelsen følger opp både bekymringer fra ansatte og eventuelle pålegg fra tilsynsmyndigheter.

– Varselet fra Jordmorforeningen og Sykepleierforbundet ble sendt både til Fylkeslegen og Arbeidstilsynet. Fylkeslegen konkluderte på forsommeren med at driften er forsvarlig, mens Arbeidstilsynet ennå ikke har konkludert. Det er ikke bra at det har vært uro rundt denne avdelingen over så lang tid, og det må ledelsen i Helse Bergen rydde opp i, skriver Høie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder