KRITISK: Riksadvokat Tor-Aksel Busch ber om at det jobbes mer med de nye utilregnelighetsreglene. Foto: Krister Sørbø

Riksadvokaten om nye utilregnelighetsregler: – Vi advarer sterkt

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har ikke sansen for regjeringens forslag til nye utilregnelighetsregler.

Bakgrunnen for lovforslaget er frykten for en ny Anders Behring Breivik-sak, uttalte nylig den profilerte psykiateren Randi Rosenqvist til VG.

Også lederen for Stortingets justiskomité, Lene Vågslid (Ap), er kritisk etter høringen i komiteen, der blant annet Riksadvokaten, Advokatforeningen og Den rettsmedisinske kommisjon var til stede.

– Det var en knusende høring for regjeringens forslag. Jeg vil kalle det en total slakt, sier Vågslid.

les også

De farligste på avdeling G

Pluss content

Bakgrunnen for regjeringens forslag om å endre straffeloven, er debatten som fulgte etter rettssaken mot Breivik – både om tilregnelighet, men også om psykiatriens rolle i strafferettspleien.

Dagens regel sier at den som oppfyller det strafferettslige begrepet «psykotisk» på handlingstidspunktet ikke kan straffes.

Nå ønsker justisdepartementet å erstatte «psykotisk» i straffeloven, med begrepet «alvorlig sinnslidelse».

Nå krever Arbeiderpartiet at forslaget sendes tilbake til Justisdepartementet.

– Regjeringspartiene sier forslaget de fremmet vil gi en mer treffsikker lovgivning, men ifølge høringsinstansene oppnår man det stikk motsatte, sier Vågslid:

– Det er også totalt uansvarlig av dem å presse gjennom en endring i straffeloven som ikke har vært på høring i forkant, som oppleves som upresist og vilkårlig. Forslaget slik det ligger kan føre til både at langt flere går fri for straff og at vi oppnår stor ulikhet for loven.

– Skaper usikkerhet

Riksadvokaten mener også at saken må sendes tilbake til departementet for ytterligere bearbeidelse og høring.

– Departementet har foreslått vesentlige endringer i rettstilstanden uten å sende sine forslag på høring. Dette er ikke betryggende, all den tid man mister mulighet til å bli kjent med motforestillinger fra viktige fagmiljøer på et svært komplisert livsområde, sier Tor-Aksel Busch.

Han kaller det en «prisverdig intensjon» at Stortinget ønsker å eliminere eventuell usikkerhet om strafferettslig tilregnelighet.

– Men de forslag som nå ligger på bordet skaper etter påtalemyndighetens syn større usikkerhet. Det er derfor vi advarer så sterkt mot de foreliggende endringsforslagene, sier Busch.

Riksadvokaten mener at hverken ordlyden eller forarbeidene gir et klart kriterium for hva tilregnelighet skal bety.

– Når det åpnes for at det avgjørende skal være om det er rimelig og rettferdig å holde en lovbryter strafferettslig ansvarlig, oppstår en reell fare for at utenforliggende hensyn kan få betydning for når skyldevne skal fastlegges. Det vil bli uforutsigbart hvem som anses å ha slik skyldevne eller ikke. I tillegg er det en fare for at resultatet blir ulikt, ikke på grunn av ulike omstendigheter, men på grunn av ulike vurderinger.

KNUSENDE HØRING: Lene Vågslid (Ap) var til stede under høringen om nye utilregnelighetsregler. Foto: Tore Kristiansen

Lene Vågslid mener saken er lagt frem for Stortinget uten en alminnelig høring, noe som er vanlig i lovsaker.

Saksordfører og medlem av justiskomiteen, Frida Melvær (H) mener det ikke vil bli tilført vesentlig ny kunnskap gjennom å sende proposisjonen tilbake til Departementet for ny høring.

– De mange høringsinstansene som ga innspill til Tilregnelighetsutvalgets utredningsarbeid var delte i sine tilnærminger, sier hun.

– De samme høringsinstansene fastholder, ikke overraskende, sine synspunkter også i dag. De ulike innspillene er imidlertid grundig vurdert i proposisjonen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder