KRITISK: Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Harr mener at det ikke er mulig for kommunen å teste alle med symptomer. Foto: Gøran Bohlin

Kommunene må teste alle med symptomer: – Helt umulig

Etter beordring fra øverste hold, ruster kommunene seg opp til å teste alle som har symptomer på covid-19. For flere kommuner kan det bety en tidobling av antall tester.

  • Marie Golimo Kingsrød

Artikkelen er over 65 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Under pressekonferansen 29. april var helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) klar: Alle som har symptomer på covid-19, skal testes.

Innen slutten av mai må alle norske kommuner ha dette på plass.

For noen dager skal kommunene ha fått beskjeden.

– Helsedirektoratet har nærmest gitt oss et pålegg om å teste alle. Så vi er jo spent på om vi kommer i fengsel når vi ikke klarer å følge det, sier kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Harr, til VG.

For Kristiansand betyr dette at de må opptil tidoble testkapasiteten – fra 500 til 5500 tester i uken.

– Det vil være helt umulig å teste så mange, konstaterer Harr.

– Hvis det skulle vært mulig må det gå på bekostning av noe, og med dagens situasjon med lite smittespredning, er det feil prioritering.

Kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Harr. Foto: Gøran Bohlin

– Smittevernutstyr blir et problem

Harr forklarer at Kristiansand er i et samarbeid med ti store kommuner, der det nye kravet har blitt diskutert.

– Det er en velvilje til å teste mer, men vi opplever at vi har fått et pålegg som ikke lar seg gjøre. Kristiansand, sammen med de andre store byene, har meddelt at det er vanskelig å teste mange – men at vi er positive til å teste flere, sier Harr.

Selv om Høie under pressekonferansen hevdet at det vil være nok smittevernutstyr, er ikke Harr så sikker.

– Smittevernutstyret kommer til å bli et problem. Vi sliter allerede nå.

Kristiansand forsøker å øke testkapasiteten ved å få fastleger til å teste, i tillegg til at de har et eget coronasenter.

– Jeg må understreke at vi vil teste flere, men det gjøres på en godt lokalt tilpasset måte, sier kommuneoverlegen.

Tromsø: – Veldig krevende

Flere kommuner VG har snakket med er usikre på om de skal klare å teste opptil fem prosent av befolkningen.

Tromsø tester nå rundt 50 personer daglig. De har kapasitet til å øke dette til om lag 100 til 130 personer.

– Men hvis vi skal teste fem prosent av befolkningen, er det 500 til 600 personer hver dag, sier smittevernoverlege i Tromsø, Trond Brattland.

Han fortsetter:

– Det er et høyt tall, og vil kreve en helt annen organisering enn vi har i dag. Det er vanskelig å si om denne oppgaven er umulig, men det vil være veldig krevende og vi må ha et helt annet rigg for testing.

Tromsø by. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Det går fra hånd til munn med tanke på bemanning, forklarer Brattland.

– Skal vi tidoble bemanning må det nye folk til, og de må hentes fra et sted og få opplæring. Det blir interessant å se hvordan det er å skaffe folk i sommer når det er ferie. Bemanningssituasjonen frem mot sommeren er usikker.

– Er det realistisk at dere kan teste alle med symptomer i slutten av mai?

– Det er det for tidlig å si, men den tidshorisonten ser kort ut. Det er usikkerhet rundt hvordan vi skal gjøre dette og om vi har nok bemanning. Vi skal uansett klare å øke testkapasiteten en del.

les også

Slik behandles coronapasienter på norske sykehus

Oslo: – Helt avhengig av økt tilførsel

Robert Steen, byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, sier at Oslo allerede har startet arbeidet med å øke kapasiteten:

– Og vi er forberedt på å utvide antall tester, men er helt avhengige av økt tilførsel av testutstyr og smittevernutstyr fra nasjonale myndigheter.

Kommunen klarer ikke å gi et godt tall på hvor mange de vil klare å teste ved utgangen av mai. Men dersom forutsetningene om smittevern- og testutstyr er på plass, skal de klare å dekke behovet for testing blant sine innbyggere.

– Som Høie sier, kan dette være mer krevende i store kommuner med høy smittespredning. Ingen vet sikkerhet hvor stor kapasitet som vil være nødvendig, men jeg er helt sikker på at vi vil klare å teste mange flere enn vi tester i dag, sier Steen.

Byråd Robert Steen til venstre. Foto: Helge Mikalsen

Bergen: – Har god kapasitet

Bergen kommune har hatt kapasitet en stund allerede, og ser frem til å teste alle med symptomer.

– Det har vi hatt lyst til å lenge. Innenfor dagens kriterier er det ganske få som har meldt seg, så vi har god kapasitet, sier Brita Øygard, direktør for etat for helsetjenester i Bergen kommune.

Siden alle som testes sitter i bilen, vil det ikke kreve så mye mer smittevernutstyr å teste flere, mener Øygard.

– Vi er klare med et stort apparat når volumet blir stort nok, men foreløpig holder det med å bare bruke legevakten.

Direktør for etat for helsetjenester i Bergen, Brita Øygard. Foto: Håkon Vold

Kommunen har opplevd at det ikke har vært mulig å undersøke om enkelte barn er smittet.

– Noen barn blir redde når det står et menneske i fullt smittevernutstyr foran dem. Vi vil ikke teste barn med tvang, så når et barn i en bil ikke vil, trekker vi oss, forklarer Øygard.

– Spørs om kommunene klarer sin del av jobben

Etter at kommunene har tatt testene, er de avhengig av laboratorier som analyserer prøvene.

De mikrobiologiske laboratoriene på universitetssykehusene tidobler nå den nasjonale testkapasiteten, ifølge Elling Ulvestad. Han er avdelingssjef for Mikrobiologisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus.

– Vi på laboratoriene ser at vi kan klare å analysere et såpass høyt antall prøver, selv om det er et veldig ambisiøst mål også for oss. Så spørs det om kommunene klarer sin del av jobben, sier Ulvestad.

Han føler med kommunene:

– Jeg tror kommuner som føler at dette er umulig, er veldig realistiske.

– Enormt ressurskrevende

Dersom kommunene får positive prøvesvar, må de lete opp all smittekontakten til denne personen, forklarer Ulvestad. Han mener at dette er enormt ressurskrevende.

– Er det hensiktsmessig å teste alle med symptomer?

– Hvis målet er å prøve å isolere alle som er smittet og kan smitte andre, er det en fornuftig strategi. Samtidig vet vi at det vil bevege seg folk i samfunnet som ikke testes fordi de ikke har symptomer. Det er ønskedrøm at vi skal klare å identifisere alle smittebærere.

– En ønskedrøm som sannsynligvis ikke lar seg realisere.

Høie: – Tror det er praktisk mulig

Helseminister Bent Høie medga under pressekonferansen 29. april at noen kommuner ser utfordringer knyttet til massetestingen.

– Det handler om å bruke personell til dette, smittevernutstyr og rett og slett å få organisert arbeidet slik at testen er tilgjengelig på en grei måte, sier Høie til VG etter pressekonferansen.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: Terje Pedersen

– Vil det være praktisk mulig å teste så mange?

– Jeg tror det er praktisk mulig, og det har flere kommuner allerede vist. Holdningen blant kommunene jeg har møtt er at dette skal vi få til - selv om de så noen utfordringer.

– Vil noen kommuner slite med å dette?

– Jeg oppfatter egentlig at også kommunene ønsker dette. Så jeg tror de kommer til å løse det, men det er derfor vi har sagt at ambisjonen er at dette skal være på plass i løpet av mai. Så de har over en måned på seg.

les også

Bent Høie: – Neste sommer finnes ikke når du er ung

– En tydelig politisk bestilling

Når en del tiltak mykner opp, må sykdomsutviklingen i befolkningen i befolkningen følges tett, mener Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet.

– Vi forstår at dette er krevende for kommunene. Dette er en arbeidsøkt som det kan være viktig for kommunene å forklare at er krevende. Men skal vi ha kontroll på epidemien, må vi teste.

Lie forklarer innholdet i budskapet til kommunene:
At kommunene skal teste fem prosent av befolkningen i løpet av én uke, er verst tenkelige scenario – altså i toppen av en epidemi. Den reelle belastningen kommunene vil oppleve månedsskifte mai/april, er beregnet til å være 1,5 prosent.

Pålegget til kommunene er at de skal teste alle som har behov for å testes.

– Det var en tydelig politisk bestilling av vi skulle få til å teste fem prosent, men det er ikke behov for det omgående, understreker Lie.

Svein Lie i Helsedirektoratet. Foto: Krister Sørbø

– Vil følge opp behovet for smittevernutstyr

Helsedirektoratet skal legge til rette ved å komme med råd for god organisering, og har tett dialog med kommuneleger som har sett på hvilke faktorer som er viktige.

– Vi må sørge for nok personell og smittevernutstyr, sier Lie.

Er det nok smittevernutstyr og personell?

– Vi vil følge opp behovet for smittevernutstyr ved å ta det inn i beregningene for tildeling til kommunene fra det statlige innkjøpet. Vi sier til kommunene at de må gi oss tilbakemelding om de trenger bistand. Noen steder har det blitt løst med frivillige eller sykepleierstudenter.

Hva skjer med kommunene som ikke får til å teste alle?

– Vi må lytte til erfaringer fra kommunene og justere tiltakene på bakgrunn av tilbakemeldingene. Formålet med økt testing er at vi skal kunne slippe opp noen av de andre tiltakene.

Mer om

  1. Coronaviruset
  2. Corona-test

Flere artikler

  1. Seks byer hardt rammet av corona på sykehjem

  2. Alle med symptomer skal kunne få corona-test

  3. Hanna (36) tok over som hjemmehjelp for bestemor Torhild (94): – Eldreomsorgen er fullstendig glemt i coronakrisen

  4. Kommuneoverlege om fem dødsfall på samme sykehjem: – En katastrofe

  5. Vil sende sykehjemsbeboere på sykehus

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder