FLERE PÅ INTENSIV: 104 pasienter får intensivbehandling 30. mars. Foto: Line Møller

Flere intensivpasienter enn antatt i FHIs scenarioer

Folkehelseinstituttet (FHI) la frem en modell med tre scenarioer for smitteutviklingen i Norge. Tallene viser at betydelig flere får intensivbehandling pr. 30. mars enn antatt.

 • Sofie Fraser
 • Yasmin Sfrintzeris

Artikkelen er over 106 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

For 18 dager siden innførte regjeringen en rekke inngripende tiltak for å bremse spredningen av coronaviruset i Norge.

24. mars publiserte FHI en risikovurdering som anslo at tiltakene ville føre til omkring 60 pasienter på intensivavdelinger 30. mars.

Nå viser tall fra Norsk intensivregister at 104 pasienter får intensivbehandling. Ifølge VGs sykehusoversikt er 97 av dem på respirator.

– Når det gjelder de tre scenarioene, så bygger det første på spredningen av viruset før vi iverksatte tiltak. FHI har med dette scenarioet, for å senere kunne se hvordan tiltakene har fungert, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg 24. mars.

FHI understreket da at det ikke finnes enkle løsninger, og alle strategier er eksperimenter. Beslutninger med potensielt store ringvirkninger må tas under usikkerhet, uansett hvem som tar dem.

Den siste rapporten ble publisert tirsdag 24. mars og viser følgende scenarioer for 30. mars:

«Slipp»:

 • Viruset vil spre seg fritt, og nasjonale myndigheter innfører nærmest ingen tiltak. Strategien regnes som et «worst case»-scenario og vil ha katastrofale konsekvenser for sykehusene.
 • Én smittet person vil smitte 2,4 andre. 430 til 620 personer kan være innlagt på sykehuset. Mellom 50 og 90 personer vil kunne ha behov for intensivbehandling. I dette scenarioet regnet FHI også med at 22.380 kan være smittet innen 30. mars. Innen 13. april kan tallet på antall smittede være så høyt som 145.950 i dette scenarioet.

«Brems»:

 • Tiltak settes inn for å bremse epidemiens spredning og holde den på et lavt nivå, uten en høy topp. Strategien vil medføre «betydelige» helsekonsekvenser, men sykehusene vil kunne holde tritt.
 • FHI regner med at én smittet person vil smitte 1,3 andre. 230 til 350 personer kan være innlagt på sykehuset. Mellom 40 og 70 av dem vil kunne ha behov for intensivbehandling.

«Undertrykk»:

 • Sterke tiltak settes inn for å kvele epidemien snarest og holde viruset under kontroll. Helsekonsekvensene vil være små.
 • Én smittet person vil smitte 0,9 andre. 170 til 280 personer kan være innlagt på sykehuset. Mellom 40 og 70 personer vil kunne ha behov for intensivbehandling.

FHI estimerte at mellom 50 og 90 innlagte pasienter ville trenge intensivbehandling 30. mars:

I Norge ble tiltakene for «brems»-strategien innført 12. mars. I risikovurderingen baserer FHI seg på tall frem til 20. mars.

Slik er de faktiske tallene like før klokken 16, 30. mars:

 • 317 personer er innlagt.
 • 104 personer får intensivbehandling, ifølge FHIs dagsrapport.
 • 97 av dem får respiratorbehandling.

FHI har anslått at en av fire av pasientene som er innlagt med coronaviruset vil trenge intensivbehandling. I dag er tallet nærmere en av tre.

Har du sett denne? Slik oppsto coronaviruset:

– Stor usikkerhet

De faktiske tallene på antall intensivpasienter har passert estimatet i «worst-case»-scenarioet, til tross for at regjeringen har valgt «brems»-strategien.

– Hva skyldes differansen i risikovurderingen og faktisk antall innlagte pasienter og intensivpasienter?

– I risikovurderingen er det lagt inn en predikert verdi. Faktisk antall er jo den virkeligheten vi ser når vi når datoen, skriver avdelingsdirektør i FHI Line Vold i en e-post til VG.

– Har dere vært for optimistiske i estimatet?

– Vi har hele tiden vært åpne om at det er stor usikkerhet knyttet til estimatene som fremkommer, sier hun.

Vold opplyser at instituttet fortløpende oppjusterer modellene ettersom de får oppdatert kunnskap.

– Her arbeides det intensivt for å få best mulig estimater, understreker hun.

Avdelingsdirektør i FHI Line Vold. Foto: Frode Hansen

I risikorapporten fra 24. mars skriver FHI at andelen smittede som vil trenge intensivbehandling er en nøkkelverdi, og at små endringer i forutsetningene her vil ha stor betydning for planleggingen.

Samtidig understreker instituttet i rapporten at ingen modeller kan forutsi utviklingen av coronavirusepidemien presist:

«Det er stor usikkerhet om tallene våre. Den er fremdeles under utvikling og vi har data som kan brukes kun fra de siste par ukene. Men slike modeller som mates med faktiske data er de beste verktøyene vi har.»

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Helse
 3. Folkehelseinstituttet
 4. Helsedirektoratet

Flere artikler

 1. FHI med tre nye scenarioer: Så mange kan bli smittet i Norge

 2. Høie: – Vi har coronaepidemien under kontroll

 3. VG faktasjekket «Debatten»: Får Norge samme kollaps som Italia?

 4. Pluss content

  Ny studie: Syv scenarioer for konsekvensene av Covid-19

 5. Internt Ahus-notat avslører: Forbereder seg på 600 intensivpasienter

Fra andre aviser

 1. Mener Norge er i en annen situasjon enn Italia var. Skisserer fire steg i epidemien.

  Aftenposten
 2. Ny risikovurdering: Opptil 23.140 nordmenn kan være koronasmittet allerede

  Aftenposten
 3. Koronaviruset har gjort Norge til en del av et stort eksperiment. Jeg sitter igjen med fire spørsmål.

  Aftenposten
 4. Virker de norske koronatiltakene?

  Aftenposten
 5. Ny risikorapport: Koronaviruset vil rammer Norge hardest i mai-august

  Aftenposten
 6. Her er økonomenes regnestykke: Hvor mye er et ekstra levd år verdt?

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder