FLOMARBEID: Grunnet mer nedbør må Sivilforsvaret bidra i innsatsen rundt flom. Her fra Odda hvor elven Opo gikk flomstor i 2014. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Advarer om Sivilforsvaret: Kan ikke evakuere befolkningen i krig

I en fersk rapport til Justisdepartementet advares det kraftig om tilstanden til Sivilforsvaret, med gammelt utstyr, gamle biler og lite øving.

Sivilforsvaret har som hovedoppgave å verne sivilbefolkningen i krig. De stiller også opp med forsterkninger i kriser, som for eksempel under de store skogbrannene i Norge i fjor sommer – eller ved flom og jordras. Og de er en del av beredskapen hvis det blir en atomulykke.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ansvaret for at Sivilforsvaret er i stand til å gjøre alt dette. Men de har store utfordringer, avslører rapporten VG har fått innsyn i.

– Dere skriver i rapporten at Sivilforsvaret ikke er i stand til å evakuere befolkningen i tilfelle krig, atomulykker eller lignende?

– Ja, vi skriver i rapporten at dagens organisering, opplæring og dimensjonering ikke er dekkende for å utføre oppgaver som evakuering/forflytning av befolkningen og funksjoner knyttet til tilfluktsrom, bekrefter Tore Ketil Stårvik, sjef i Sivilforsvaret, overfor VG.

OPPLEVER FLERE RAS: DSB opplever en økning i antall jord- og steinskred. Her er Sivilforsvaret i innsats ved Veslemannen i Rauma i 2016. Foto: Endre Alsaker-Nøstdahl

Her sliter de

VG skrev allerede for ett år siden at sjefer i Sivilforsvaret meldte om bemanningsproblemer. Flere steder ble Sivilforsvaret oppfordret til å kjøpe brukte kjøretøy på Finn.no.

Tross alarmene i fjor, tegner ikke den ferske tertialrapporten et mindre dramatisk bilde av situasjonen nå:

  • Utstyr er gammelt, slitt og har store mangler. Spesielt sliter de med verneutstyret mot kjemiske, radioaktive og eksplosive stoffer. «Dette kan medføre at mannskapene utsettes for en uakseptabel eksponeringsrisiko og at Sivilforsvaret ikke har tilstrekkelig antall operative avdelinger til å håndtere denne typen hendelser», påpeker DSB i rapporten.
  • Det øves altfor lite. «Kritisk behov» for trening er satt til 24 timer, mens mannskapet i 2019 har 16 øvingstimer. «Dagens lave øvingsmengde gir betydelig stor risiko knyttet til HMS for mannskapene og etatens operative evne».
  • Gamle biler. DSB påpeker at tilstanden for de operative kjøretøyene er dårlig.
  • For lav kompetanse. At kvalitetskontrollen i 2017 viste for lavt kompetansenivå innenfor samtlige fagområder på enkeltmannsnivå.

DSB-lederen: Får for lite

DSB-direktør Cecilie Daae svarer på VGs spørsmål om rapporten skriftlig. Hun påpeker at de har gjort flere utredninger med anbefalinger til hvordan Sivilforsvaret bør organiseres og omstilles.

– I forbindelse med dette arbeidet har DSB beregnet et årlig investeringsbehov på 22–25 millioner kroner per år, for at etterslepet ikke skal øke. Regjeringen har de tre siste årene bevilget cirka 13,5 millioner kroner per år til investeringer i Sivilforsvaret, skriver Daae i e-posten.

HAR EN VIKTIG ROLLE: I 2018 opplevde Norge mange skogbranner. Sivilforsvaret har her en viktig rolle i slukningsarbeidet ved Ensjø i på Notodden i 2018. Foto: Helge Mikalsen

De trekker frem ett eksempel på hvor de har hatt utfordringer med å utføre oppdraget sitt i år. Med 1373 personer om bord og i grov sjø fikk cruiseskipet «Viking Sky» motorstans i Hustadvika utenfor Molde i mars.

Sivilforsvaret skulle bistå i krisen, men måtte hente hjelp utenfra.

«Under innsatsen knyttet til Viking Sky var Sivilforsvaret avhengig av innleie av kjøretøy både for mannskapstransport og forflytning av store mengder materiell, noe som var utfordrende», skriver de i rapporten.

– Kritisk etterslep

Det står bedre til enn i 2016, ifølge DSB, fordi de fikk bevilgninger til nytt brannustyr etter alle skogbrannene i fjor. Men DSB understreker at behovet for å bytte ut utstyr fortsatt er stort.

De bruker nå investeringsmidlene de har fått på de mest kritiske områdene, som operative kjøretøy og vernemasker og -drakter.

– Disse nærmet seg en alder som gjør at de må skiftes ut for å opprettholde beskyttelsen til mannskapene. Derfor er det rapportert som kritisk etterslep, skriver direktør Daae.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder