EKSPERT PÅ MENNESKERETTIGHETER: Jusprofessor ved Universitetet i Oslo og medlem av FNs barnekomité, Kirsten Sandberg. Foto: Anja Niedringhaus / AP

Professor om barna som bor isolert: – Umenneskelig behandling

At barnevernsbarn må bo isolert med voksne ansatte, mener jusprofessor Kirsten Sandberg kan være umenneskelig behandling. Flere jurister frykter at enetiltakene bryter med barns menneskrettigheter.

 • Marie Golimo Kingsrød
 • Yasmin Sfrintzeris

Reaksjonene kommer etter at VG har avslørt hvordan antallet barnevernsbarn, som bor isolert fra andre barn i såkalte enetiltak eller alene på institusjon, er mer enn fordoblet de siste fem årene.

Disse barna bor med voksne ansatte i turnus, døgnet rundt. Enetiltak regnes som ett av de mest inngripende formene for plassering i barnevernet.

Les hele saken: Barna som bor isolert

Enetiltakene kan ses på som en form for isolasjon, mener jusprofessor ved Universitetet i Oslo, Kirsten Sandberg.

– Da kan disse tiltakene falle inn under umenneskelig behandling for en del av disse barna, sier Sandberg, og viser til internasjonale konvensjoner om tortur.

Hun er en av menneskerettighetsekspertene som utgjør FNs barnekomité.

– Kan nærme seg tortur

Sandberg viser til komiteen som har lagt stor vekt på barns behov for kontakt med jevnaldrende. Dette er spesielt viktig for barn med psykiske problemer - og vesentlig for tenåringers utvikling.

– Hvis de allerede har traumatiske opplevelser, vil det kunne være traumatiserende i seg selv å bli plassert alene og langt vekk med bare voksne ansatte, sier Sandberg.

Nevnes ikke i loven

Hun får støtte fra Geir Kjell Andersland, tidligere regiondirektør i Bufetat og barnerettsjurist.

Enetiltak i seg selv er så faglig risikabelt, at det skal mye til at slike tiltak ikke bryter barns særlige menneskerettigheter. Da tenker jeg først og fremst på det grunnleggende hensynet om hva som er best for det aktuelle barnet og alle barns rett til en best mulig utvikling, sier Andersland, som nå er politiker i Venstre.

Han reagerer på at enetiltakene ikke nevnes spesifikt i loven - noe han mener de burde:

Og i så fall som en unntaksbestemmelse, med klare faglige kriterier for å kunne brukes. Dette bør komme inn i forslaget til ny barnevernlov som Stortinget snart får til behandling.

Advokat Grethe Gilstad mener det i mange tilfeller er ulovlig at barn bor alene med ansatte i såkalte enetiltak. Foto: Therese Alice Sanne

– Ulovlig

Mange av enetiltakene, slik de er utformet i dag, er ulovlige, mener advokat Grethe Gilstad, som er spesialist på barnevern.

Fylkesmannen i Aust og Vest Agder skriver i en rapport at enetiltak «langt på vei synes å være i et lovtomt rom».

Barn har for eksempel rett til familieliv, frihet, sosial kontakt med jevnaldrende og opplæring. Dette er mangelfullt i mange av tiltakene, sier Gilstad, som har erfaring med flere enetiltak.

VG har også avslørt hvordan barn bor isolert fra jevnaldrende - uten at barnevernet i kommunene har ment at det har vært barnets beste.

– Mange av disse tiltakene utvikler seg bare, uten at de blir rettslig overprøvd. Det kan være i strid med menneskerettighetene, og burde undersøkes nærmere, sier Gilstad.

Bufdir: – Vi har også vært bekymret

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald, svarer på kritikken:

Barn som bor på enetiltak - i likhet med barn som bor på andre institusjoner - skal ha sosial omgang med andre barn. Enetiltak skal også tilby sosiale aktiviteter til barn. Det at det tilrettelegges for sosialisering tenker vi er en del av det å være en godkjent institusjon, påpeker direktøren.

Direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Mari Trommald. Foto: Frode Hansen

Etter Bufdirs vurdering er enetiltak lovlig og er regulert på lik linje med andre
barnevernsinstitusjoner.

Det kan selvfølgelig skje brudd på regelverk eller svikt i praksis. Det er i så fall ikke bra. Vi har også vært bekymret for enetiltak og har derfor igangsatt en rekke styringsaktiviteter.

Men direktoratet har så langt ikke sett et behov for en spesifikk lovregulering av enetiltak.

I Norge er institusjoner som sådan regulert i loven, uavhengig av størrelse. Om det bor et eller flere barn der, er det et regelverk knyttet til det, sier Trommald.

Mer om

 1. Barnevern
 2. Barn
 3. Bufetat

Flere artikler

 1. Barneombudet om barna som bor isolert: Må lovreguleres

 2. Barnevernsbarn tilbringer langt flere døgn i private institusjoner enn offentlige

 3. Barna som bor isolert: Toppe (Sp) krever systemendring i barnevernet

 4. Frykter at barnevernsbarn blir utnyttet over nett

 5. VG avslører: Barnevernsbarn måtte bo isolert – mot faglige råd

Fra andre aviser

 1. Ungdom tvangsplassert på akuttinstitusjon i flere uker: – Uakseptabelt, mener professor i barnerett

  Aftenposten
 2. Kari Henriksen i strupen på Ropstad: – Han er feig

  Fædrelandsvennen
 3. Babyen ble akuttplassert få dager etter fødsel. Det skjer med 30–40 nyfødte hvert år.

  Fædrelandsvennen
 4. Babyen ble akuttplassert få dager etter fødsel. Det skjer med 30–40 nyfødte hvert år.

  Aftenposten
 5. Fire av ti barnevernstjenester får inn færre bekymringsmeldinger enn før

  Aftenposten
 6. Barnevernsdirektør om de ansatte i barnevernet: – Kompetansen er ikke god nok

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder